W Stalowej Woli

Miasto emituje obligacje za 40 mln zł

Miasto emituje obligacje za 40 mln zł

Obligacje o łącznej wartości 40 mln zł wyemituje miasto Stalowa Wola. Zgodę na to wyrazili radni podczas ostatniej sesji rady miasta. W ten sposób władze chcą sfinansować planowany deficyt, który jest związany z realizacją wydatków związanych z wkładem własnym na inwestycje dofinansowane ze środków unijnych, a także na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Emisja zostanie przeprowadzona w tym roku, ma nastąpić poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, których nie będzie więcej niż 150 osób, będą to obligacje na okaziciela. Wydatki związane z tym przedsięwzięciem zostaną pokryte z dochodów własnych miasta.

W uzasadnianiu podjętej uchwały przez radnych czytamy, że środki pochodzące z emisji zostaną przeznaczone na współfinansowanie wydatków majątkowych co jest konsekwencją faktu, że deficyt budżetu miasta kreowany jest na poziomie inwestycyjnym. Obligacje komunalne w swojej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla samorządu bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt. Wynika to m.in. z faktu, że procedura związana z uzyskaniem w ten sposób pieniędzy jest krótsza i prostsza, ze względy na to, że operacja ta jest wyłączona  z obowiązku stosowania przepisów związanych z zamówieniami publicznymi. Ponadto istnieje możliwość negocjacji kosztu emisji obligacji, jest krótki czas pozyskania środków, możliwość dłuższego okresu karencji w spłacie kapitału, brak konieczności ustanowienia zabezpieczeń, czy też duża elastyczność programu emisyjnego.

Teraz miasto złoży wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii o możliwości wykupu obligacji.

Joanna Piechuta

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Stalowej Woli

Więcej w W Stalowej Woli

Zrób badanie .Chroń siebie i rodzinę.

stw24.pl2 listopada 2021

Podsumowanie Inicjatywy „Kobiety z Fabrycznego contra COVID-19”

stw24.pl29 października 2021

Bezpłatna komunikacja miejska dowiezie na cmentarze

stw24.pl29 października 2021

Ekslibris w świecie gwiazd, planet i robotów – znamy laureatów konkursu w MBP!

stw24.pl29 października 2021

Gmina Zaleszany – Zamień krwinki na ozdoby z choinki !

stw24.pl29 października 2021

Ekslibris w świecie gwiazd, planet i robotów – znamy laureatów konkursu w MBP!

stw24.pl29 października 2021

Konkurs na Tydzień Bibliotek 2021 rozstrzygnięty – I miejsce dla MBP!

stw24.pl29 października 2021

Wmurowali kamień węgielny w mury powstającego żłobko-przedszkola

stw24.pl28 października 2021

Program Fabryka w Stalowej Woli z pozwoleniem na budowę

stw24.pl27 października 2021