W Stalowej Woli

Miasto ogłosiło przetarg na przebudowę przejść dla pieszych

Miasto ogłosiło przetarg na przebudowę przejść dla pieszych

Ruszył przetarg na modernizację przejść dla pieszych na terenie miasta Stalowej Woli. Oferty można składać do 11 października 2021 roku. W pierwszym etapie zupełną przemianę przejdzie 24 przejścia. Miasto na ten cel otrzymało rekordowe dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W pierwszej turze składania wniosków na zadania dotyczące poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych na modernizację łącznie
24 przejść dla pieszych, w tym 2 skrzyżowań z wyniesionymi tarczami skrzyżowań
z przejściami tj. skrzyżowania ulic Skoczyńskiego i Narutowicza oraz ulic Piaskowej, Okrężnej i Górka.

W ramach zadania przebudowane zostaną:

 • 4 przejścia dla pieszych przy wyniesionym skrzyżowaniu ulic Skoczyńskiego
  i Narutowicza oraz przejście dla pieszych w ciągu ul. Skoczyńskiego przy Szkole Społecznej,

 • 3 przejścia dla pieszych w ciągu ul. Okulickiego, w tym dwa przejścia z sygnalizacją świetną (pierwsze na wysokości wjazdu na dworzec autobusowy PKS, drugie na wysokości sklepu Społem i Galerii Prima) trzecie bez sygnalizacji świetnej przed wiaduktem za budynkiem CECHU oraz 2 przejścia dla pieszych w ciągu
  ul. Rozwadowskiej (na wysokości wejścia na Cmentarz Parafialny i przeniesione
  w obrębie PSP nr 9),

 • 4 przejścia dla pieszych przy wyniesionym skrzyżowaniu ulic Piaskowej, Okrężnej
  i Górka oraz przejście w ciągu Al. Jana Pawła II (przed wjazdem w ul. Piaskową),

 • 5 przyjść dla pieszych w ciągu ul. Ofiar Katynia, zlokalizowanych na wysokości od ronda im. Lecha Kaczyńskiego do ul. Bojanowskiej,

 • 4 przejścia dla pieszych w ciągu ul. Osiedlowej łączącej ul. KEN z budynkiem przy
  Al. Jana Pawła II 13.

Objęte przedmiotowymi wnioskami przejścia dla pieszych zlokalizowane są
w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów, w których prowadzona jest działalność o charakterze publicznym i gospodarczym, czy też jednostek oświatowych z uwzględnieniem niedalekiej odległości od przystanków publicznego transportu zbiorowego.

W ramach wskazanych powyżej przejść dla pieszych zostanie wykonany następujący zakres prac:

 • opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń lub dokonaniem zgłoszeń rozpoczęcia robót,

 • wprowadzenie doświetlenia kierunkowego powierzchni przejścia wraz z zasilaniem,

 • wprowadzenie ostrzegawczych listew oświetleniowych dla pojazdów, montowanych
  w nawierzchni przed przejściem dla pieszych (z czujnikiem ruchu i zasilaniem) oraz oznakowania pionowego na tle fluorescencyjnym z lampami ostrzegawczymi,

 • remont nawierzchni jezdni i chodników oraz odwodnienia rejonu przejścia w celu poprawy przyczepności nawierzchni, która przyczyni się bezpośrednio do skrócenia drogi hamowania. Remont zdeformowanej nawierzchni chodników poprawi bezpieczeństwo i komfort ruchu pieszych, w tym dwa skrzyżowania wyniesione oraz zwężenie jezdni w ciągu ul. Skoczyńskiego.

Realizacja tego zakresu rzeczowego przyczyni się więc do zapewnienia poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych oraz zwiększy komfort poruszania się w przestrzeni publicznej mieszkańców Stalowej Woli oraz osób przyjezdnych korzystających z oferty miasta. W ramach zaplanowanego przedsięwzięcia zamierza się także wprowadzenie na ul. Ofiar Katynia w proponowanych miejscach ujednoliconych przejść dla pieszych doposażonych
w lampy kierunkowe doświetlające powierzchnię przejścia oraz inteligentny system ostrzegawczy, na który składa się:

 • aktywne moduły z zestawem lamp wczesnego ostrzegania umieszczonych nad tarczą fluorescencyjną znaku pionowego D-6,

 • aktywnych pługoodpornych listew oświetleniowych dla pojazdów, montowanych
  w nawierzchni jezdni przed przejściami stosownie do kierunku ruchu drogowego,

 • detektorów z czujnikiem ruchu zsynchronizowanych z lampami błyskowymi i listwami oświetleniowymi.

Inteligentne przejścia dla pieszych posiadają wiele korzyści względem przejść klasycznych.
W pierwszej kolejności zapewniają one większe bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów oraz kierowców, co jest nadrzędnym celem ich zastosowania. W odróżnieniu od przejść klasycznych, aktywne przejścia dla pieszych posiadają zsynchronizowane ze sobą pulsujące światła pionowe oraz poziome, które zwiększają widoczność pieszego znajdującego się na drodze. Może być on widoczny z dużej odległości, co jest niemożliwe w przypadku przejść klasycznych, zwłaszcza podczas trudnych warunków na drodze. Powyższy efekt można uzyskać dzięki stosowaniu różnorodnej gamy sygnałów ostrzegawczych.

KOLEJNE 10 PRZEJŚĆ DO MODERNIZACJI

W ramach naboru uzupełniającego do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania dotyczące poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych miasto złożyło 2 wnioski o dofinansowanie obejmujące łącznie 10 przejść dla pieszych, w tym 3 przejścia wyniesione. Ogłoszony przetarg obejmie przebudowę również tych przejść, jak tylko miasto otrzyma środki z dofinansowania.

Pierwszy wniosek obejmuje przebudowę 5 przejść dla pieszych. 4 z nich znajdują się
w ciągu ul. Wojska Polskiego. Przejście dla pieszych zlokalizowane niedaleko Przedszkola nr 15 zostanie wyniesione. Również piąte przejście, wskazane w ramach tego wniosku, zostanie wyniesione, a znajduje się ono na ul. Kilińskiego i prowadzi do PSP nr 1.

Drugi wniosek obejmuje przebudowę 3 przejść dla pieszych w ciągu ul. 1 Sierpnia. Wszystkie przejścia zostaną doświetlone oraz w jezdni zostaną umieszczone elementy odblaskowe. Pierwsze przejście zlokalizowane jest przy skrzyżowaniu z ul. Kilińskiego, drugie przy skrzyżowaniu z ul. Podleśną, a ostatnie przy rozjeździe w kierunku wiaduktu. 2 przejścia dla pieszych znajdują się w ciągu ul. Podleśnej, oba naprzeciwko Szkół Katolickich, w tym jedno zostanie wyniesione.

Podobnie jak w poprzednim naborze, przejścia dla pieszych objęte przedmiotowymi wnioskami zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów, w których prowadzona jest działalność o charakterze publicznym i  gospodarczym, czy też jednostek oświatowych
z uwzględnieniem niedalekiej odległości od przystanków publicznego transportu zbiorowego.

Źródło Gmina Stalowa Wola

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Stalowej Woli

Więcej w W Stalowej Woli

Akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie

stw24.pl21 października 2021

W Stalowej Woli stanie jubileuszowa wystawa Giełdy Papierów Wartościowych

stw24.pl21 października 2021

Planowane wyłączenia prądu

stw24.pl21 października 2021

Paweł Wakuła i jego atrakcyjne sposoby na książkę historyczną dla dzieci

stw24.pl20 października 2021

Młodzi poeci nagrodzeni w MBP

stw24.pl19 października 2021
dom samotnej matki

Konkurs na dyrektora SOWiIK-u

stw24.pl19 października 2021

Stanisław Łańcucki – pasjonat biegania

stw24.pl19 października 2021

S19 Lasy Janowskie – Zdziary oddana do ruchu

stw24.pl18 października 2021

Usuwają awarię na osiedlu Rozwadów

stw24.pl18 października 2021