W Stalowej Woli

Miejsce w schronisku dla bezdomnych jest płatne

Miejsce w schronisku dla bezdomnych jest płatne

Ale płacą za nie jedynie ci, których dochód przekracza kwotę określoną w przepisach. Jeśli jest niższy, to koszty te pokrywa gmina, w której ostatnio mieszkał bezdomny.

Podczas ostatniej sesji rady miasta Stalowej Woli radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia typu schronisko dla osób bezdomnych z terenu gminy Stalowa Wola.

Wynika z niej, że pomoc w formie udzielenia schronienia poprzez przyznanie tymczasowego miejsca pobytu w schronisku dla osób bezdomnych przysługuje nieodpłatnie bezdomnym, których dochód nie przekracza kwoty kryterium dochodowego. Zaś bezdomni, których dochód przekracza to kryterium muszą za pobyt w schronisku zapłacić. Jest to ustalone procentowo. Przykładowo, jeśli bezdomny uzyskuje dochód powyżej 100 do 120 proc. kryterium dochodowego, to za pobyt w schronisku zapłaci 20 proc. w stosunku do pełnego kosztu pobytu. Jeśli jego dochód wynosi powyżej 200 proc. kryterium, to zapłaci pełny koszt pobytu.

Koszt pobytu bezdomnych w schroniskach częściowy do pełnego kosztu lub całkowity, w przypadku osób bez dochodu, ponoszą gminy, w których ostatnio bezdomny był zameldowany na pobyt stały.

O przyznaniu pomocy bezdomnemu w formie udzielenia tymczasowego miejsca pobytu w schronisku, wysokości odpłatności ustala indywidualnie dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.  W szczególnych przypadkach bezdomny może zostać zwolniony całkowicie lub częściowo z opłaty, dotyczy to głównie okoliczności związanych z ponoszeniem wysokich kosztów leczenia, czy tez wystąpienia zdarzenia losowego.

Według ustawy o pomocy społecznej gmina jest zobowiązana do udzielenia schronienia osobom bezdomnym, przez przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowni albo schronisku.
W celu wykonywania tych obowiązków gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym organizacjami pozarządowymi i gminami, które prowadzą  noclegownie lub schronisk. W Stalowej Woli Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn im. św. brata Alberta, które mieści się przy ul. Jaśminowej prowadzi stalowowolskie koło Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.

Joanna Piechuta

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Stalowej Woli

Więcej w W Stalowej Woli

Ostatnie pożegnanie Janusza Pikulskiego

stw24.pl23 września 2021

Noc spisowa w Urzędzie Miasta

stw24.pl23 września 2021

Do Stalowej Woli zawitała mobilna wystawa na 60-lecie KGHM Polska Miedź S.A.

stw24.pl21 września 2021

Kowal zawinił , cygana powiesili. Wywiad z byłym trenerem Stali Stalowa Wola.

stw24.pl20 września 2021

Powiat Stalowowolski wśród najlepszych w kraju!

stw24.pl20 września 2021

Dzień Otwarty w Klubie “Wesoła Gromadka”

stw24.pl20 września 2021

Coraz więcej porodów rodzinnych w stalowowolskim szpitalu

stw24.pl20 września 2021

Z zielonego patio korzystają najmłodsi i dorośli

stw24.pl17 września 2021

Miasto ogłosiło przetarg na przebudowę przejść dla pieszych

stw24.pl17 września 2021