W Stalowej Woli

Możemy być spokojni o naszą kranówkę

Możemy być spokojni o naszą kranówkę

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli wydał pozytywną opinię dotyczącą przydatności do spożycia wody z wodociągu dla Stalowej Woli. Próbki do badań zostały pobrane w kilku miejscach na terenie miasta.

Analizę próbki wody pobranej w punkcie przy ul. Komunalnej w ramach nadzoru sanitarnego przeprowadzał sanepid. Ponadto Miejski Zakład Komunalny przedłożył sprawozdania z badania próbek pobranych w punktach: Gimnazjum nr 2 przy ul. Mickiewicza, Zespole Szkół nr 4 przy ul.  Rozwadowskiej, Stacji Uzdatniani Wody – Przepompownia III, PSP nr 4 przy ul. Niezłomnych. Badanie to przeprowadziło zewnętrzne laboratorium z Pszczyny.
Jakość wody we wszystkich badanych próbkach była zgodna z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Joanna Piechuta

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Stalowej Woli

Więcej w W Stalowej Woli

Nauczyciele i uczniowie z Ekonomika w Maladze

stw24.pl22 października 2021

Konkurs na „Wolontariusza Roku 2021”

stw24.pl22 października 2021

Wystawa Giełdy Papierów Wartościowych odwołana

stw24.pl22 października 2021

Akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie

stw24.pl21 października 2021

W Stalowej Woli stanie jubileuszowa wystawa Giełdy Papierów Wartościowych

stw24.pl21 października 2021

Planowane wyłączenia prądu

stw24.pl21 października 2021

Paweł Wakuła i jego atrakcyjne sposoby na książkę historyczną dla dzieci

stw24.pl20 października 2021

Młodzi poeci nagrodzeni w MBP

stw24.pl19 października 2021
dom samotnej matki

Konkurs na dyrektora SOWiIK-u

stw24.pl19 października 2021