Zapowiedzi

Muzeum poszukuje pracownika

Muzeum poszukuje pracownika

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy

w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli , ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola

Redaktor (specjalista ds. wydawnictw)

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • adiustacja tekstów (po recenzji merytorycznej) publikacji takich jak: katalogi zbiorów, wystaw; opracowania monograficzne, a także informatory, bilety, zaproszenia, listowniki, plakaty, foldery, formularze, naklejki, etykiety, podpisy pod obiekty do wystaw stałych i czasowych
 • korekta tekstów ww. wydawnictw
 • współpraca z autorami podczas realizacji ww. wydawnictw
 •  współpraca z grafikiem
 • pisanie i redagowanie tekstów informacyjnych i promocyjnych
 • gromadzenie książek, wydawnictw i czasopism regionalnych oraz z zakresu muzealnictwa i nauk pomocniczych
 • prowadzenie zakładowej biblioteki
 • współpraca z innymi bibliotekami/wymiana międzybiblioteczna
 • ewidencja i tworzenie katalogu komputerowego księgozbioru ( w programie Libra)

Wymagania niezbędne:

 •  wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku humanistycznym – filologia polska, inne
 •  min. 2 lata doświadczenia  pracy na podobnym stanowisku
 • obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet
 •  znajomość regulacji prawnych niezbędnych do pracy na stanowisku
 •  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 •  niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 •   obywatelstwo polskie

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość języka angielskiego lub/i niemieckiego
 • umiejętność pracy w zespole
 • odpowiedzialność,  lojalność,  uczciwość i sumienność
 • skrupulatność i samodzielność, terminowość
 • zaangażowanie i dążenie do celu

 Rekrutacja

Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.

Etap pierwszy polegał będzie na przesłaniu zgłoszeń (CV, list motywacyjny i wybraną publikację zredagowaną przez kandydata) oraz  ocenie formalnej złożonych aplikacji.

Wybrane osoby spełniające wymagania zostaną zaproszone do udziału w drugim etapie rekrutacji, który polegał będzie na rozmowie kwalifikacyjnej i wykonaniu zadania redakcyjnego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

· podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny

· kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie

· kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie w pracy

· podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie*

· podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

· podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*

· podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.”*

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do dnia 29.05.2015 r.  do godziny 15.00 na adres:

rpac@muzeum.stalowawola.pl

Adres składania dokumentów:

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, u. Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola. p. 6

z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na redaktora muzeum”

 Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Publikacje odsyłamy na życzenie kandydata. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

 Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 29.05.2015 r. do godziny 15.00.

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zapowiedzi

Więcej w Zapowiedzi

„Portret mojego logopedy” – konkurs w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stalowej Woli

stw24.pl6 maja 2021

Rozwadowski Targ Staroci zmienia swoją lokalizację

stw24.pl6 maja 2021

Kiermasz i inne atrakcje na Tydzień Bibliotek

stw24.pl5 maja 2021

Planowane wyłączenia prądu

stw24.pl4 maja 2021

Dostęp do prasy i półek z książkami – od 4 maja w MBP

stw24.pl28 kwietnia 2021

Muzealny projekt on-line o wzornictwie ludowym z nagrodami i wystawą

stw24.pl27 kwietnia 2021

Czasowe zamkniecie ulicy Parkowej w Zbydniowie

stw24.pl27 kwietnia 2021

Uwaga! Będą utrudnienia w ruchu

stw24.pl27 kwietnia 2021

Uwaga! Zmiana organizacji ruchu na ul. Popiełuszki

stw24.pl22 kwietnia 2021