W powiecie

Myśliwi edukują uczniów

Myśliwi edukują uczniów

Koła Łowieckie „Głuszec” Tarnobrzeg, ”Leśnik” Tarnobrzeg oraz „Nadwiślańskie” w Radomyślu nad Sanem zostały laureatami konkursu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) 2016. Nasadzanie drzewek, poznawanie świata przyrody czy podnoszenie świadomości ekologicznej wśród najmłodszych to tylko niektóre akcje realizowane w ramach projektu.

Koła Łowieckie były jedynymi organizacjami zrzeszającymi myśliwych, które otrzymały wsparcie finansowe na wdrożenie autorskich pomysłów na swoje projekty. Łączna pula pozyskanych środków finansowych przez Koła Okręgu Tarnobrzeskiego w postaci dotacji na zadania związane z edukacją ekologiczno-przyrodniczą wyniosła ponad 100 tyś. złotych.

1

Projekty realizowane były od sierpnia do grudnia 2016 r. Bezpośrednimi beneficjentami byli uczniowie Zespołu Szkół w Rzeczycy Długiej i w Radomyślu nad Sanem oraz Zespół Szkół w Grębowie wraz ze szkołami podstawowymi w Krawcach i Wydrzy. Uczniowie szkół podstawowych mieli możliwość zrzeszyć się w ramach projektów w tzw. Koła Miłośników Przyrody, zaś dla gimnazjalistów ofertę stanowiło zrzeszenie w grupach tzw. Zielonego Wolontariatu. Opiekę nad uczniami w ramach projektów sprawowały powołani ze środowiska nauczycielskiego i członków „Leśnika”, „Głuszca” i „Nadwiślańskiego”- Animatorzy, realizując przy tym ściśle określone plany działań i akcji.

W ramach inicjatyw wdrożone zostały takie akcje jak: „Zielone płuca mej wsi” – akcja polegająca na wspólnym nasadzaniu drzewek przez myśliwych i młodzież w obrębie ich miejsc zamieszkania oraz na obwodach łowieckich, akcja „Stop dzikim wysypiskom śmieci” – polegająca na oznaczaniu dzikich wysypisk śmieci tabliczkami specjalnie zaprojektowanymi przez dzieci i młodzież, akcja „Lisie nory”- polegająca na spacerach po wałach, gdzie oprócz poznawania zasobów fauny i flory bytującej nad rzeką San i Łęg uczestnicy weryfikowali stan wałów pod kątem obecności w nim nor zwierząt, które naruszają bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mieszkańców regionu, akcja „Ewidencja zasobów naturalnych” – polegała na prezentacji zasobów przyrodniczych obwodów łowieckich Kół oraz ukazaniu gatunków fauny i flory żyjących w tych obwodach.

W ramach działań blisko 1000 uczniów uczestniczyło w warsztatach recyklingowych pod hasłem „Ze starego coś nowego”. Podczas warsztatów uczniowie zapoznali się z możliwością tworzenia zabawek i innych przedmiotów użytkowych z odpadów. Elementem projektów były również konkursy plastyczno-fotograficzne ukierunkowane na ukazanie cennych przyrodniczo obszarów oraz zachęcające do szacunku przyrody.

Uzupełnieniem działań myśliwych na rzecz dzieci i młodzieży były edukacyjne wizyty studyjne. Pierwsza z nich odbyła się na terenie Lasów Janowskich (Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Janowie Lubelskim). Dzięki doborowi lokalizacji miejsca wizyty uczestnicy mieli możliwość zapoznać się m.in. z przyrodniczymi ścieżkami edukacyjnymi w Kompleksie Promocyjnym Lasy Janowskie (obszar rezerwatów przyrody), gdzie pod okiem myśliwych poznawali zasoby naturalne środowiska leśnego.

2

Druga z wizyt odbyła się do Roztoczańskiego Parku Narodowego (woj. lubelskie). Miejscem docelowym był Zwierzyniec, gdzie zlokalizowane jest Muzeum Przyrody oraz Ośrodek Edukacji Przyrodniczej Roztoczańskiego Parku Narodowego. W tej wizycie udział wzięło łącznie ponad 120 uczniów.

Podsumowanie projektów miało formę imprez otwartych, na których oprócz prezentacji efektów działań dzieci i młodzieży odbyły się quizy i konkursy z nagrodami. Kampania towarzysząca projektom miała na celu uświadomienie społeczności lokalnej, jak ważną rolę odgrywa środowisko naturalne w życiu człowieka.

Z uwagi na fakt pozyskania środków finansowych przez Koła z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, wszelki udział uczestników w projekcie był bezpłatny. Edukacja przyrodnicza to zadanie statutowe Polskiego Związku Łowieckiego, zaś pomysł na tą formę działalności, jaki realizowały Koła z Okręgu Tarnobrzeskiego, stanowi innowację na skalę Polski.

4

źródło: Powiat Stalowowolski

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W powiecie

Więcej w W powiecie

Powstał portal o Kresach

stw24.pl23 września 2021

Żurawinobranie 2021 w Gminie Pysznica

stw24.pl23 września 2021

Kolejny Piknik Rodzinny w Gminie Pysznica

stw24.pl22 września 2021

Kowal zawinił , cygana powiesili. Wywiad z byłym trenerem Stali Stalowa Wola.

stw24.pl20 września 2021

Powiat Stalowowolski wśród najlepszych w kraju!

stw24.pl20 września 2021

DEZAMET dostarczył 5500 pocisków do RAKÓW

stw24.pl13 września 2021

Uczniowie kibicowali w Chorzowie na Memoriale Kamili Skolimowskiej

stw24.pl13 września 2021

Fotel dla Stalowowolskiej okulistyki

stw24.pl8 września 2021

Nowy rok już w murach szkolnych

stw24.pl1 września 2021