W powiecie

Na sesji o podatkach i rozbudowie stacji uzdatniania wody

Na sesji o podatkach i rozbudowie stacji uzdatniania wody

Ostatnia sesja Rady Gminy Radomyśl nad Sanem w dniu 27 listopada przyniosła wiele ważnych rozstrzygnięć i informacji. Przede wszystkim samorządowcy zdecydowali, jakie podatki zapłacą mieszkańcy w przyszłym roku. Ponadto wójt Jan Pyrkosz udzielił informacji o planowanej modernizacji dwóch stacji uzdatniania wody.
Godnym uwagi jest fakt, iż w przyszłym roku będą obowiązywać stawki na poziomie 2020 roku. Taką propozycję złożył wójt, a rada gminy przychyliła się do niej. Na utrzymanie stawek i opłat na poziomie z bieżącego roku wpłynęła głównie decyzja podjęta na październikowej sesji o wzroście opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Podwyższenie stawek za odbiór śmieci było z kilku względów koniecznością. Zgodnie bowiem z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych muszą być pokryte wyłącznie z opłat wnoszonych przez mieszkańców. Wprowadzony został też obowiązek zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych oraz bioodpadów w okresie od kwietnia do października: dwa razy w miesiącu, co spowodowało dodatkowe koszty. Gmina w tym zakresie nie ma żadnej samodzielności w podejmowaniu decyzji i musi realizować ten obowiązek. Ponadto decyzja o podwyżce opłat za odbiór odpadów podyktowana była znacznym wzrostem oddawanych odpadów komunalnych, w tym “wielkogabarytów”.
Podczas sesji wójt poinformował o planowanej w dużym zakresie modernizacji stacji uzdatniania wody w Radomyślu i Chwałowicach. Rozbudowa stała się potrzebna w związku ze wzrostem ilości przyłączy do sieci wodociągowej dla nowych budynków powstających na terenie gminy, oraz by zapobiec w przyszłości deficytowi uzdatnianej wody i zapewnić ją w jak najlepszej jakości. Zakres projektowy prac będzie bardzo szeroki. Na stacji w Radomyślu dobudowane zostaną dwa zbiorniki wody czystej i zbiornik reakcji o powierzchni 300 m3. Rozbudowany zostanie istniejący układ technologiczny o cztery nowe filtry, wytrącające z wody żelazo i mangan oraz zwiększone będzie zautomatyzowanie funkcjonowania i wizualizacja pracy całej stacji.
Natomiast w Chwałowicach projekt modernizacji będzie obejmował dobudowę dwóch zbiorników wody czystej o powierzchni 200m3 każdy, dobudowę żelbetowego zbiornika reakcji o powierzchni 100m3 oraz nowego obiektu budowlanego dla dodatkowych filtrów. Będzie zamontowany nowy układ technologiczny filtracji II stopnia, instalacji elektrycznej oraz zwiększona automatyka i wizualizacja stacji. Proces rozbudowy SUW w Chwałowicach został już rozpoczęty w dniu wczorajszym wymianą pomp sieciowych. Na istniejącym zbiorniku wody czystej wykonane zostanie zadaszenie.
Ta kosztowna inwestycja będzie finansowana ze środków własnych gminy oraz zewnętrznych funduszy. Gmina na wykonanie tych zadań pozyskała już środki na 2021r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 900 tys. zł. Będą czynione starania o pozyskanie kolejnej puli funduszy. Został już wyłoniony w przetargu projektant zadania, z którym niebawem wójt podpisze umowę. Ze względu na duży zakres prac i koszt, realizacja zadania nastąpi w ciągu trzech lat.
Źródło Radomyśl n/Sanem

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W powiecie

Więcej w W powiecie

Inspektorat Nadzoru Budowlanego przypomina o bezpieczeństwie…

stw24.pl27 stycznia 2021

Mammografia w Gminie Pysznica

stw24.pl26 stycznia 2021

Makabryczna zbrodnia w Zdziechowicach

stw24.pl21 stycznia 2021

Punkty szczepień i transport dla starszych w gminie Radomyśl

stw24.pl15 stycznia 2021

Bezpieczne ferie ze stalowowolskimi policjantami

stw24.pl15 stycznia 2021

Poświęcenie kaplicy w domu sióstr św. Józefa na Radnej Górze

stw24.pl14 stycznia 2021

Nowy kocioł gazowy w Zespole Szkół w Radomyślu

stw24.pl14 stycznia 2021
fot.freepik

Złote gody inaczej niż dotąd

stw24.pl12 stycznia 2021
nowa deba czołgi

Głośne badania w pobliskich lasach

stw24.pl12 stycznia 2021