W powiecie

Nasza gmina tętni życiem. Wywiad z Tadeuszem Bąkiem – Wójtem Gminy Pysznica

Nasza gmina tętni życiem. Wywiad z Tadeuszem Bąkiem – Wójtem Gminy Pysznica

Pana kontrkandydat w swojej kampanii posługuje się stwierdzeniem, że „Każda władza jest służbą, a nie przywilejem. To nie ludzie powinni być zależni od władzy, lecz przeciwnie – władza ma zależeć od ludzi” Co Pan o tym sądzi ?

W pełni zgadzam się ze słowami Łukasza. On stawiał pierwsze kroki w swojej karierze samorządowej pod moimi skrzydłami, startując do rady gminy z mojego komitetu wyborczego. Później choć drogi trochę się rozeszły to dobrze wspominam współpracę z cała radą gminy przez te osiem lat. Wzajemne zrozumienie naszej pracy i właśnie tych słów, że pracujemy dla ludzi, a nie dla zaszczytów, owocuje rozwojem gminy Pysznica.

Jakie inwestycje udało się gminie Pysznica zrealizować w tej ostatniej kadencji ?

Najwięcej było inwestycji z zakresu przebudowy i remontu dróg gminnych, bowiem powstało 31 km dróg asfaltowych. Rozbudowano sieć kanalizacji sanitarnej o ponad 14 kilometrów, sieci wodociągowej 10 kilometrów w tym pozyskano na wykonanie kanalizacji w Sudołach 1 327 385 zł. Wybudowano boiska przy szkołach w Krzakach i Jastkowicach oraz bieżnię lekkoatletyczną w Pysznicy w ramach środków z PROW w wysokości 264 675 zł. Przedszkole w Pysznicy zyskało wyremontowane i w pełni wyposażone dwa dodatkowe budynki na prowadzenie swojej działalności. W ramach projektów partnerskich ze Stalową Wolą, Niskiem i Zaleszanami zrealizowaliśmy dwa projekty: „Mobilny MOF Stalowej Woli” oraz „Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola. W sumie prawie milion złotych dotacji z RPO WP 2014-2020. Zakupiliśmy samochód strażacki i sprzęt ratunkowy przy wsparciu w wysokości 529 054 zł z Funduszu Sprawiedliwości. A obecnie ze środków PROW na lata 2014-2020 i Ministerstwa Sportu i Turystyki (PROW 2014-2020 – 210 262 zł i MSiT 50 000 zł) realizujemy inwestycje w zakresie poprawy bazy sportowo-rekreacyjnej.

Czyli gmina Pysznica pozyskuje środki zewnętrzne ?

Oczywiście, że tak. Krytykanci wytykają że było ich za mało i przyznam szczerze tez chciałbym by było ich więcej. Trzeba jednak znać realia. W poprzednim programowaniu unijnym na lata 2007-2013 gmina Pysznica otrzymała ponad 10 mln zł. Obecnie dostępność i pula środków na zadania w województwie podkarpackim jest dość ograniczona w porównaniu do poprzedniego programowania. Podam przykład: w tym roku w naborze ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” na całe województwo było tylko 3 mln złotych. To jak mówić o dostępności środków.

Ale przecież inne gminy pozyskują pieniądze ?

Tak, ale na swoje zadania priorytetowe. Przecież każda gmina ma własną strategię rozwoju i podejmuje te inwestycje, które uznaje za najważniejsze w danym czasie. Nikt nie robi wszystkiego jednocześnie. To co ważne dla mieszkańców gminy Bojanów czy Zaleszany nie musi być najistotniejsze w gminie Pysznica. Nie mogłem budować szatni dla sportowców, gdy w przedszkolu brakowało miejsc dla dzieci. W porównaniu do sąsiadów mamy inne uwarunkowania i inne możliwości finansowe. Weźmy pod uwagę choćby wskaźnik dochodu na mieszkańca gminy, który często ma znaczenie przy ocenie wniosków o dofinansowanie, gdzie niekiedy decyduje 1 punkt o pozyskaniu środków. Jesteśmy w regionie gmina bogatszą i czy nam się to podoba, czy nie część inwestycji musimy robić ze środków własnych, bo te inwestycje nie mogą czekać.

Od osób z zewnątrz można dowiedzieć się ze gmina Pysznica pięknie się rozwija, a od miejscowych dużo krytyki, w stylu „to za mało, to nie tak” Czym to jest spowodowane ?

Ktoś kiedyś powiedział, że najtrudniej być prorokiem we własnym kraju i coś w tym jest. Choć nie do końca, bo podczas zebrań wiejskich spotykam się z pozytywna oceną obecnego rozwoju gminy.
Praca w samorządzie to przede wszystkim współpraca z różnymi osobami i instytucjami. Trzeba być odpornym na krytykę i konsekwentnie realizować zaplanowane cele. Warto rozmawiać z mieszkańcami i zwracać uwagę na to co ich „boli”. Nigdy nie obiecuję, że załatwię problem od razu, jeśli nie jest to możliwe. Nie składam pustych obietnic.
W codziennej pracy skupiam się na konkretnych, kolejnych zadaniach i nie daję się „narzekaczom”. Chciałbym, żeby mieszkańcy umieli cieszyć się z tego co w naszej gminie udało się już osiągnąć i w pełni z tego korzystali. W gminie jest jeszcze sporo do zrobienia. Każdego dnia trzeba zakasywać rękawy i pracować.

Samorządowiec z doświadczeniem nie jest już zmęczony ?

Od dziecka nauczony jestem ciężkiej pracy. Życie mnie nie rozpieszczało. Wiem jak pracuje się w pocie czoła. Niczego nie dostałem za darmo. Wytrwałość w pokonywaniu trudności wyniosłem z domu i jestem dumny ze swoich korzeni.
Czasy się zmieniły, każdy chce wygodnie żyć i nic w tym złego. Osoby, które przeprowadzają się z miasta chcą mieć od razu wodociąg, kanalizację, chodnik i dobrą drogę. Sukcesywnie te inwestycje są realizowane. Jak widzę efekty tych działań i zadowolenie mieszkańców to mam satysfakcję, że moja praca ma sens. Dlatego nie jestem absolutnie zmęczony. Mam konkretne pomysły na dalszy rozwój gminy.

Czy zostanie Pan wybrany wójtem na kolejna kadencję ?

To czy będzie mi dane zostać dalej wójtem zależy wyłącznie od mieszkańców, którzy w dniu wyborów pójdą głosować i postawią na moje doświadczenie.
Służę ludziom w gminie Pysznica od 30 lat. Swoją prace w urzędzie gminy zaczynałem jako szeregowy urzędnik, kiedy poznawałem gminę m.in. wykonując zadania rachmistrza spisowego i chodziłem po najodleglejszych wioskach. Następnie zostałem kierownikiem Referatu Rolnictwa, a w 1994 r. zastępcą wójta. Od 2006 roku sprawuję z woli wyborców funkcję wójta gminy. Ten wybór mieszkańcy gminy podtrzymali w kolejnych wyborach w 2010 i 2014 r. Dziękuję za dotychczasowe zaufanie. Dołożę wszelkich starań, by gmina Pysznica rozwijała się, a mieszkańcy czuli się w tej małej ojczyźnie jak najlepiej.

Od kilkunastu lat zaludnienie w gminie Pysznica rośnie, w 2002 r. było to 61 osób na m2, a w 2016 już 74 osoby na m2. Co jest magnesem przyciągającym na te tereny ?

Rodziny, które osiedlają się w naszej gminie robią to z własnego wyboru, im się tutaj po prostu podoba. Konsekwentne inwestycje w infrastrukturę techniczną na obszarze gminy sprawiły, że budownictwo jednorodzinne może się rozwijać na terenach, gdzie ze względu na nie najlepszą jakość gleby rolnictwo stało się nieopłacalne. Znaczenie ma również malownicza okolica i dobra komunikacja drogowa do najbliższych miast. Jako wieloletni samorządowiec cieszę się z tego rozwoju, bo nasza gmina tętni życiem.

Więcej mieszkańców, to więcej wymagań, nie doskwiera to gminnemu gospodarzowi ?

Staram się sprostać powierzonym zadaniom. Wyrosłem z tej pysznickiej ziemi i jestem z nią bardzo zżyty. Cieszy mnie radość mieszkańców, kiedy dostrzegają, że w naszej gminie dobrze się mieszka. W życiu jest tak, że człowiek wyznacza sobie pewne cele, a gdy je zrealizuje na horyzoncie czekają już następne, też ważne. Kilka lat temu kanalizacja w największych wsiach była priorytetem, teraz chciałbym, by te dalsze miejscowości też mogły mieć do niej dostęp. Kiedyś wystarczało jedno przedszkole, dziś mamy już trzy budynki.

W tym roku gmina Pysznica pozyskał duże środki finansowe na doposażenie ochotniczych jednostek strażackich. Po co takie przedsięwzięcie ?

Dla poprawy bezpieczeństwa w ratowaniu ludzi. Jednostki z terenu gminy Pysznica są w Krajowy Systemie Ratownictwa i biorą udział w różnych akcjach. Nie są to tylko pożary. Coraz częściej zdarza się, że pierwsi przyjeżdżają do wypadku drogowego. A w takich sytuacjach w pierwszej kolejności trzeba ratować ludzkie życie. Mamy przeszkolonych ratowników medycznych, a teraz lepszy sprzęt daje szansę, że w tych decydujących minutach będą nieśli pomoc potrzebującym. Wsparcie na zakup sprzętu pochodzi z Ministerstwa Sprawiedliwości. Zakupiony został również nowy samochód strażacki dla OSP Kłyżów, a w przyszłym roku nowy samochód ratowniczy otrzyma OSP w Jastkowicach.

Dom Kultury w Pysznicy w zmienił swoja siedzibę. Co z pomieszczeniami, które pozostały ?

Inwestycja związana z nowym lokum dla prężnie działającego Domu Kultury została sfinalizowana. Dzięki możliwości zagospodarowania pomieszczeń po byłej szkole w Pysznicy i wsparciu finansowym z programu unijnego (RPO WP 2014-2020) w sierpniu 2017 r. ruszyła rozbudowa i adaptacja wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia oraz zagospodarowaniem terenu w ramach przedsięwzięcia: „Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola”.

Na zagospodarowanie pomieszczeń po domu kultury przy ul. Wolności 277 czeka już biblioteka. Jeśli uda się pozyskać środki na dofinansowanie tej inwestycji, to będziemy mogli wypożyczać książki z bogatego księgozbioru pysznickiej biblioteki bez konieczności wspinania się po schodach.

Co więcej, w bibliotece powstanie Klub Seniora w którym osoby starsze, będą mogły się spotkać, porozmawiać, rozwijać swoje zainteresowania. A książki będzie można oddać o każdej porze, bo zamontowany zamontowana zostanie specjalna wrzutnia.

Pana plany inwestycyjne na najbliższą kadencję to …?

Przede wszystkim działania na rzecz ochrony środowiska i ekologii ( m.in. rozbudowa sieci kanalizacyjnej w kolejnych miejscowościach gminny – Kłyżów, Brandwica, Bąków, wspieranie mieszkańców w działaniach na rzecz poprawy warunków życia w związku z programami krajowymi (m.in. „Czyste powietrze”).
Budowa i przebudowa dróg asfaltowych budowę chodników i ścieżek rowerowych, poprawiające bezpieczeństwo na drogach w gminie.
Rozwój oświaty, kultury i sportu (zarówno inwestując w infrastrukturę w tym budowa żłobka gminnego jak i w zasoby ludzkie).
Internet światłowodowy w całej gminie oraz udostępnienie terenów inwestycyjnych.

Niektóre rodzaje działań są zbieżne z pomysłami kontrkandydata ?

Jego program trudno nazwać nowym spojrzeniem na gminę. Większość jego pomysłów to działania już w gminie realizowane. No może poza basenem, bo mając świadomość kosztów utrzymania trzeba zapał ostudzić. Widać mój rywal zapoznał się z moim programem. Szczerze mówiąc przez te osiem lat działania w Radzie Gminy nie wykazał się on jakąś szczególną aktywnością i samodzielnością. Co więcej, wygląda na to że nie wie zbyt dokładnie z jakich dotacji gmina skorzystała. Z Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskaliśmy w sumie ponad 2 mln zł. Obecnie we wszystkich szkołach oraz w przedszkolu realizowany jest projekt edukacyjny „Szkolne eksperymentowanie”. W ramach współpracy partnerskiej z powiatem stalowowolskim przekazaliśmy ponad milion złotych dotacji na poprawę jakości dróg powiatowych na terenie gminy, dzięki temu powiat mógł pozyskać środki zewnętrzne na te inwestycje. Projekty parasolowe w zakresie solarów – zachęcam zainteresowanych by poznali szczegóły naboru i warunki postawione mieszkańcom, o puli środków przeznaczonej na województwo nie wspomnę. Gminy które dostały dofinansowanie przyjęły wkład własny mieszkańców w wysokości 30% plus VAT i punktowały. Nasz projekt był na końcu nie ze względu na źle napisany wniosek, tylko za to, że w założeniach przyjęliśmy warunki korzystniejsze dla mieszkańców. Podobnie zrobiła gmina Stalowa Wola, której wniosek też jest na liście rezerwowej jak nasz. Być może mój kontrkandydat nie zna dogłębnie spraw gminy, gdyż przez ostatnie lata częściej był widywany w Stalowej Woli niż w Pysznicy. Tak to jest jak miejsce zamieszkania jest inne niż zameldowania.

Artykuł sponsorowany 

Rozmawiała Agata Pachuta 

 

W powiecie

Więcej w W powiecie

Transport do punktów szczepień

stw24.pl26 października 2021

Droga Jamnica – Zbydniów już po przebudowie

stw24.pl26 października 2021

Nagroda Kuratora Oświaty dla nauczyciela ZSO w Zaklikowie

stw24.pl26 października 2021

Pamięć o tragicznie zamordowanych nie zginie

stw24.pl25 października 2021

„Serce” Sudołów zyska nowy wygląd

stw24.pl25 października 2021

Nauczyciele i uczniowie z Ekonomika w Maladze

stw24.pl22 października 2021

Projekt „Tradycja jak źródło” w Domu Kultury w Pysznicy

stw24.pl22 października 2021

Społecznicy upiększyli centrum Rzeczycy Długiej

stw24.pl21 października 2021

Akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie

stw24.pl21 października 2021