W powiecie

Nie igrzysk nam trzeba .

Nie igrzysk nam trzeba .

ŚREDNIE MIASTA SKAZANE NA UPADEK?

Pod względem rozwoju społecznego i gospodarczego Polska dzieli się w różny sposób.  najbardziej znany to ten na Polskę „A” i „B”  i nawet jak mawiają niektórzy na Polskę „C”. Jest też podział na Polskę małych i dużych miast. I chyba ten podział staje się jednym z najważniejszych. To, że Polska się wyludnia nie ulega wątpliwości. Wyjazdy za granicę z jednej strony i wyjazdy z mniejszych miejscowości do dużych miast, to jedno z największych jeżeli już nie największe zagrożenie dla rozwoju polskiej prowincji. Osobną sprawą jest czy uda się temu zjawisku zaradzić, ale na razie nic nie wskazuje na to, żeby fala emigracji ze wsi , małych miast i coraz częściej ze średnich zmniejszała się. Można już zaryzykować stwierdzenie, że demografia zabija polską prowincję.

ZŁE PROGNOZY
W Polsce szacuje się, że jest około 255 miast średnich. Do tej kategorii miast zalicza się według dwóch kryteriów. Pierwsze i najważniejsze to liczba ludności. Drugie to pełnione przez miasto funkcje. dolna i górna granica liczby ludności kwalifikujące miasto do grupy miast średnich są dość płynne. Zazwyczaj dolna zamyka się między 30 – 50 tysięcy mieszkańców, a górna  to od około sto tysięcy nawet do dwustu tysięcy. Jeżeli chodzi o funkcje, to miasto powinno być co najmniej siedzibą powiatu. Naukowcy z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, przeprowadzili badania dotyczące sytuacji miast średnich w Polsce. Do tej kategorii zaliczono 255 miast. Za miasto średnie badacze z PAN uznali takie miasto, które nie są siedzibami województw, mają co najmniej 20 tysięcy mieszkańców i w przypadku miast powiatowych powinny one mieć powyżej 15 tysięcy mieszkańców. Według ustaleń naukowców 122 miastom grozi „marginalizacja i zjawiska kryzysowe”. Geograficzny podział na te zagrożone miasta przeczy podziałowi na Polskę „A” i „B”, gdzie ta gorsza Polska, to tzw „Ściana wschodnia”. Miasta średnie, zagrożone degradacją rozsiane są po całej Polsce.
NA PODKARPACIU RZESZÓW I DŁUGO, DŁUGO NIC
Jak na tym tle wypada nasze województwo?  Ogólnie mówiąc słabo, ale nie najgorzej. Miast średnich, które odpowiadają kryteriom zastosowanym przez naukowców z PAN jest w województwie podkarpackim 13. Wątpliwości może budzić brak wśród nich Ropczyc, które według oficjalnych danych niewiele, ale przekraczają liczbę piętnastu tysięcy mieszkańców i są siedzibą powiatu. Z tych 12 miast objętych badaniem 11 zaliczono do grupy zagrożonych „utratą funkcji i niekorzystną sytuacją społeczno – gospodarczą”. Biorąc pod uwagę ogólna opinię o sytuacji miast na Podkarpaciu, zdziwienie może budzić na przykład wysokie miejsce Mielca w klasyfikacji wielkości zagrożeń i stosunkowo niskie Tarnobrzega. Widać przy tym, że miasta z południa i wschodu województwa znajdują się w gorszej sytuacji. Pokażemy poniżej miejsce w klasyfikacji zagrożonych miast średnich, miast z województwa podkarpackiego. Im wyższe miejsce w klasyfikacji tym gorsza sytuacja i perspektywy miasta.
 miejsce w klasyfikacji            miasto
     5.                                    Przemyśl
    6.                                    Sanok
    9.                                     Jasło
  11.                                     Jarosław
  29.                                     Mielec
  45.                                    Krosno
 51.                                     Dębica
 53.                                     Nisko
 91.                                    Stalowa Wola
 99.                                    Tarnobrzeg
115.                                   Przeworsk
Musi niepokoić, że wśród miast najbardziej zagrożonych degradacją aż cztery to miasta z naszego województwa. Pewnie zdziwienie będzie budzić, że Tarnobrzeg jest mniej zagrożony niż Stalowa Wola i niskie miejsce w klasyfikacji Przeworska. Niestety na razie nie udało się nam dotrzeć do samego opracowania naukowców z PAN i trudno zweryfikować ich ustalenia. Wiadomo tylko, że w ocenie sytuacji miast zastosowali kilkanaście kryteriów. Jak widać z opracowania za zagrożone degradacja uznano nawet miasta, które w regionie uznawane są za mające dobrą sytuację, jak Mielec, Krosno i Stalowa Wola. Czyżby w przyszłości w województwie jedynym liczącym się ośrodkiem pozostał Rzeszów, a reszta miast to coś w rodzaju zaplecza siły roboczej dla stolicy województwa?
U SĄSIADÓW NIE LEPIEJ
Dla porównania zobaczmy jak w badaniu wypadli sąsiedzi. Zaskoczeniem może być, że ponad stutysięczny Tarnów znalazł się na 46 miejscu. Sąsiadujący z powiatem stalowowolskim powiat kraśnicki, a głównie sam Kraśnik zamyka pierwszą dziesiątkę najbardziej zagrożonych miast. Bliższy sąsiad z województwa świętokrzyskiego, czyli Stalowej Woli i Tarnobrzega z województw lubelskiego, świętokrzyskiego i nawet małopolskiego znaleźli się na liście zagrożonych degradacją miast średnich. W skali całych województw wygląda to to tak; w województwie lubelskim średnich miast według kryteriów przyjętych w badaniu jest 15 z czego 9 znalazło się na liście. W województwie świętokrzyskim takich miast jest osiem i wszystkie znalazły się na liście, a najwyżej Ostrowiec Świętokrzyski na miejscu 8. Czy tym problemom można zaradzić? Spróbujemy się temu przyjrzeć już wkrótce.
Weronika Przestój

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W powiecie

Więcej w W powiecie

Zrób badanie .Chroń siebie i rodzinę.

stw24.pl2 listopada 2021

Gmina Zaleszany – Zamień krwinki na ozdoby z choinki !

stw24.pl29 października 2021

Będzie dalszy ciąg remontu drogi od Chwałowic do Łążka

stw24.pl27 października 2021

Transport do punktów szczepień

stw24.pl26 października 2021

Droga Jamnica – Zbydniów już po przebudowie

stw24.pl26 października 2021

Nagroda Kuratora Oświaty dla nauczyciela ZSO w Zaklikowie

stw24.pl26 października 2021

Pamięć o tragicznie zamordowanych nie zginie

stw24.pl25 października 2021

„Serce” Sudołów zyska nowy wygląd

stw24.pl25 października 2021

Nauczyciele i uczniowie z Ekonomika w Maladze

stw24.pl22 października 2021