W powiecie

Nie ma zgody na lokalizację węzłów S74 w gm. Radomyśl n/Sanem

Nie ma zgody na lokalizację węzłów S74 w gm. Radomyśl n/Sanem

KONSULTACJE PRZEBIEGU S74 PRZEZ GMINĘ RADOMYŚL NAD SANEM – NIE MA ZGODY NA PROJEKTOWANĄ LOKALIZACJĘ WĘZŁÓW

W dniu 14 lipca w Rzeczycy Długiej odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie wariantów przebiegu planowanej drogi ekspresowej S74 Opatów – Nisko. Południową część gminy Rzeczyca Długa i Musików obejmują dwa warianty: nr 1 (czerwony) oraz autorski TGD (pomarańczowy). W obu wariantach droga ekspresowa miałaby przebiegać poza zabudową, krzyżując się z drogą wojewódzką nr 855. Duże, lecz zrozumiałe społecznie emocje wzbudziły jednak wśród mieszkańców proponowane przez Projektanta (Transprojekt Gdański Sp. z o.o.) rozwiązania projektowe węzła „Radomyśl” w dwóch wariantach. Wybór każdego z nich doprowadziłby do konieczności rozbiórki domów mieszkalnych. Właściciele tych domów, jak i pozostali obecni na spotkaniu jednoznacznie storpedowali przedstawione do konsultacji rozwiązania projektowe, skutkujące koniecznością wysiedleń.

Właściciele domów, które mogłyby ulec wyburzeniu nie chcieli słyszeć o rekompensatach finansowych, o których mówiła przedstawicielka GDDKiA.

Obecny na spotkaniu konsultacyjnym wójt Jan Pyrkosz stwierdził, że jest możliwość uniknięcia wysiedleni, poprzez zmianę lokalizacji węzła dla obu wariantów tj. zaprojektowania jednego z nich (w zależności od wariantu) w kierunku wschodnim lub południowo – wschodnim, w granicach gminy Radomyśl nad Sanem. Na tym obszarze znajdują się tereny rolne. Taka lokalizacja pozwoliłaby także na racjonalne wykorzystanie terenu w pobliżu torów linii wysokiego napięcia, który i tak nie może być w inny sposób zabudowany. Koniecznie trzeba bowiem stanąć po stronie tych, którzy mogą stracić dorobek swojego życia, bez względu na obietnicę wypłaty odszkodowań.

Konsultacje wśród mieszkańców w tak istotnej dla nich i gminy sprawie nie zakończyły się w tym dniu. Właściciele domów i działek oraz zainteresowane osoby – zgodnie z ustaleniami – będą wypełniać formularze opinii (ankiety), w których mogą opowiadać się za lub przeciw każdemu z wariantów.

Na prośbę najbardziej zainteresowanych mieszkańców Rzeczycy Długiej i Musikowa spotkał się z nimi radny a jednocześnie przewodniczący rady gminy Edward Wermiński, aby wysłuchać ich opinii odnośnie możliwości wskazania alternatywnej lokalizacji węzła (dojazdów do S74), (propozycja wójta) a która to lokalizacja pozwoli na uniknięcie rozbiórek domów.

Takie rozwiązanie, w opinii większości uczestników spotkania, może być akceptowane społecznie i gospodarczo.

Oznacza to, że wypracowane zostało wspólne stanowisko, że brak zmiany przez Projektanta lokalizacji węzła, zarówno w wariancie 1 (czerwonym), jak i TGD (pomarańczowym) jest jednoznaczne z brakiem zgody na przebieg przez gminę Radomyśl nad Sanem drogi S74 w obu wariantach.

Źródło u.G. Radomyśl n/Sanem

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W powiecie

Więcej w W powiecie

Trzy osoby z powiatu stalowowolskiego zakażone COVID-19

stw24.pl10 sierpnia 2020
woda-kran

Przerwa w dostawie wody

stw24.pl10 sierpnia 2020

Stalowowolskie obchody 100. Rocznicy Bitwy Warszawskiej

stw24.pl10 sierpnia 2020

Voster ATS Team na Czech Tour

stw24.pl6 sierpnia 2020

Powstańczy Rajd Rowerowy w gminie Radomyśl n/Sanem

stw24.pl4 sierpnia 2020

Dwie osoby z powiatu stalowowolskiego zakażone COVID-19

stw24.pl4 sierpnia 2020

Ceremonia uroczystego pochówku szczątków w Jeżowem

stw24.pl4 sierpnia 2020

Awaria w Starostwie usunięta – rejestracja pojazdów wznowiona

stw24.pl4 sierpnia 2020
uwaga -wstep-wzbroniony

Uwaga – obowiązuje zakaz wstępu na teren poligonu!

stw24.pl3 sierpnia 2020