W powiecie

Nieoczekiwany powrót Farmy Wiatrowej Zaklików

Nieoczekiwany powrót Farmy Wiatrowej Zaklików

W związku z otrzymanym w ostatnim czasie pismem, w którym Starosta Stalowowolski informuje o podjętym postępowaniu w sprawie wydania pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej na terenie Gminy Zaklików, temat Farmy Wiatrowej powraca. Wszystkim zainteresowanym chcemy przybliżyć fakty  z tym związane.

Projekt Farmy Wiatrowej Zaklików rozpoczął się w 2011 r. Na mocy porozumienia podpisanego wtedy pomiędzy Gminą Zaklików, a Spółką Farma Wiatrowa Zaklików z siedzibą w Krakowie podjęto prace związane z przygotowaniem inwestycji. Między innymi  przeprowadzono dwuletnie badania ornitologiczne oraz chiropterologiczne, monitoring fitosocjologiczny roślinności, pomiary prędkości wiatru i korytarzy jego przepływu, uzyskano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. We wrześniu 2013 r. zostało uchwalone Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, zaś w marcu 2016 r. Miejscowy Plan Zagospodarowania terenów pod planowane elektrownie wiatrowe. W lipcu 2016 r. weszła w życie ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, która wprowadziła miedzy innymi tzw.,,zasadę 10H” nakładającą ograniczenia w zabudowie nowymi obiektami mieszkalnymi w strefie o promieniu równym dziesięciokrotności wysokości wiatraka (w naszym przypadku zmiana z 500 m na 1900 m).

W myśl ustawy możliwa jest lokalizacja nowych budynków  o funkcji gospodarczej, przemysłowej, usługowej czy garażowej (poza mieszkalną). Inwestor złożył wniosek o budowę wiatraków przed dniem wejścia w życie ustawy,  po czym  zawiesił postępowanie. Od tego czasu ( 2016 r.) do dnia 22 lutego bieżącego roku Gmina nie otrzymała żadnych oficjalnych informacji na temat przebiegu  inwestycji  zarówno w sprawie odmowy wydania decyzji, jak i późniejszych rozstrzygnięć nadzorczych. Ponieważ uzyskanie przez inwestora pozwolenia na budowę procedowane jest na zasadach sprzed wejścia ustawy podejmujemy  działania mające na celu możliwie maksymalną ochronę uzasadnionych interesów mieszkańców.  Prowadzone są rozmowy z Farmą Wiatrową w sprawie złożenia przez nią wniosku o zawieszenie postępowania dotyczącego wydania pozwolenia na budowę. Wystąpiliśmy do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii o przyśpieszenie prac związanych z nowelizacją ustawy odległościowej oraz wprowadzenie rozwiązań, które umożliwią rozwój nowej zabudowy mieszkalnej w strefie 10 H.  Nawiązaliśmy kontakt z innymi Gminami, którym zmiana przepisów ustawowych z 2016 r. również uniemożliwia swobodną politykę zabudowy mieszkaniowej celem poparcia i wzmocnienia naszych postulatów. Zamierzamy jak najszybciej przystąpić do uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, który umożliwi budowę budynków mieszkalnych na terenach wcześniej  ujętych w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

 

 

 

Źródło Gmina Zaklików

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W powiecie

Więcej w W powiecie

Kończą się prace budowlane chodnika na ul. Krętej w Pysznicy

stw24.pl8 kwietnia 2021

Poznaj zasady bezpieczeństwa w sieci

stw24.pl8 kwietnia 2021

Stowarzyszenie PANDOZ realizuje budowę placu zabaw w Antoniowie

stw24.pl6 kwietnia 2021

Wizyta w urzędzie skarbowym tylko po wcześniejszej rezerwacji

stw24.pl30 marca 2021

Diecezja podaje zalecenia na Wielki Tydzień

stw24.pl26 marca 2021

Uwaga! W weekend przestawiamy zegarki

stw24.pl26 marca 2021

Dzień Bezpiecznego Internetu w CEZ

stw24.pl26 marca 2021

Ruszyły zapisy do ogólnopolskich konkursów dla Kół Gospodyń Wiejskich.

stw24.pl25 marca 2021

Od 27 marca zmiany w obostrzeniach – zamknięte przedszkola i salony fryzjerskie…

stw24.pl25 marca 2021