W Stalowej Woli

Nowe stawki za wywóz odpadów

Nowe stawki za wywóz odpadów

Od 1 maja 2016 roku w Stalowej Woli będzie obowiązywać nowa stawka opłat za wywóz odpadów. Dla osób segregujących śmieci wyniesie 6 złotych i będzie dalej najniższą stawką spośród miast tej wielkości, z tak kompleksowym zakresem usług komunalnych w Polsce. W skali ogólnopolskiej opłata za wywóz śmieci to średnio 10 złotych. Jest także dobra informacja dla rodzin wielodzietnych, które posiadają Kartę Dużej Rodziny. Dla nich stawka nadal będzie wynosić 4,5 zł od osoby.

Nowe regulacje są wynikiem rozstrzygnięcia przetargu, który wygrał Miejski Zakład Komunalny. Spółka przez 36 miesięcy, do końca marca 2019 roku, będzie świadczyła usługę odbioru odpadów od mieszkańców.

Od 1 lipca 2013 roku w Polsce została wprowadzona tzw. rewolucja śmieciowa, w wyniku której wszyscy mieszkańcy zostali objęci obowiązkową opłatą za wywóz odpadów. Od tego momentu samorządy mają obowiązek organizacji przetargów i ustalania stawek dla mieszkańców i przedsiębiorców. Władze miasta przedstawiając nową stawkę przypominają historię bardzo wysokich opłat, które były wprowadzone w poprzedniej kadencji samorządu. Przypomnijmy, że od 1 lipca 2013 roku mieszkańcy Stalowej Woli płacili aż 12,85 zł za śmieci segregowane. Jak się okazało, stawka ta była podwójnie przeszacowana do faktycznej kwoty rozstrzygnięcia przetargu. W wyniku inicjatywy ówczesnego radnego, a dzisiejszego prezydenta miasta Lucjusza Nadbereżnego, opłata została obniżona do kwoty 7 zł. Radni nowej kadencji samorządu na wniosek prezydenta Nadbereżnego postanowili dokonać zwrotu nadpłaconych stawek poprzez zastosowanie preferencyjnej opłaty w wysokości 4,5 zł od mieszkańca. A więc znacznie poniżej ceny realnej. Obecnie został rozstrzygnięty nowy przetarg, który wyznacza nowy standard i nową jakość gospodarowania odpadami w naszym mieście. Ale opłata 6 złotych jest również poniżej kwoty, jaka wynika z przetargu. Radni i prezydent w dalszym ciągu mają wolę oddania mieszkańcom nadpłaty za pierwszą, przeszacowaną stawkę.

– Z dumą możemy powiedzieć, że wymagania określone w przetargu oraz rozbudowany system gospodarki odpadami jest wzorcowym w skali kraju. Jednocześnie, przy zachowaniu najwyższego standardu, częstotliwości odbioru i zapewniania mieszkańcom bezpłatnych pojemników, worków oraz punktów selektywnej zbiórki, proponujemy najniższą stawkę spośród podobnych systemów funkcjonujących w tej wielkości miastach w Polsce – mówi prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny. Włodarz miasta podkreśla jednocześnie, że fundamentem jego programu samorządowego są niskie opłaty komunalne odpowiadające faktycznym kosztom świadczonej usługi.

Kolejnym ważnym punktem proponowanych zmian jest wprowadzenie preferencyjnej stawki w wysokości 4 zł od osoby, dla mieszkańców Stalowej Woli, którzy posiadają ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny. – Od dawna podkreślam, że Karta Dużej Rodziny nie może oznaczać tylko i wyłącznie honorowego doceniania rodzin, ale musi pociągać za sobą konkretne ulgi finansowe, które są istotne dla budżetu rodzinnego dużego gospodarstwa domowego. Obniżenie opłat za wywóz odpadów dla rodzin wielodzietnych jest realizacją konsekwentnej polityki prorodzinnej miasta Stalowej Woli. To kolejna zniżka po objęciu dzieci rodzin wielodzietnych bezpłatnymi przejazdami komunikacją miejską w Stalowej Woli – zaznacza włodarz miasta.

Jak informuje naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami dr Witold Tutak, realizacja nowego przetargu oraz wszystkie koszty obsługi systemu, w przeciągu 36 miesięcy będą kosztować budżet miasta 25 mln zł. Planowane przychody z proponowanej stawki dla mieszkańców i przedsiębiorców dadzą wpływ w wysokości 23 mln zł. Oznacza to, że proponowana stawka nie wystarczy na pokrycie wszystkich zobowiązań, dlatego istnieje konieczność szukania oszczędności i uszczelniania systemu gospodarki odpadami w mieście.

– Od prezydenta miasta jako wydział otrzymaliśmy jasne zadanie, aby znaleźć maksymalne oszczędności po swojej stronie i doskonalić system tak, aby nie było osób niepłacących za śmieci w Stalowej Woli. Przyjęliśmy zasadę, że nie podwyższamy nadmiernie stawki lecz szukamy oszczędności u siebie. Nowa opłata w wysokości 6 zł będzie więc preferencyjną, obejmującą zwrot części opłaty, którą mieszkańcy decyzją poprzednich władz samorządowych, nadpłacili do budżetu miasta – mówi naczelnik Witold Tutak.

– To najbardziej uczciwe i sprawiedliwe podejście do mieszkańców Stalowej Woli – podkreśla prezydent Nadbereżny. Władze samorządowe zwracają się również z podziękowaniem do mieszkańców Stalowej Woli za wysoki poziom segregacji odpadów. Dzięki któremu może być zaproponowana najniższa stawka opłat za śmieci przy tego rodzaju systemie w Polsce. Jednocześnie samorządowcy apelują o dalszą wzorową segregację, która będzie wspierana działalnością edukacyjną, a w przyszłości pozwoli na optymalizowanie cen odpadów w Stalowej Woli.

Jak informują urzędnicy, cały proces zmiany stawki zostanie przeprowadzony bez zaangażowania mieszkańców i instytucji. Mieszkańcy i inne podmioty otrzymają zawiadomienie o nowym harmonogramie opłat wraz z uzasadnieniem wyliczenia kosztów oraz zasadami segregacji odpadów w Stalowej Woli.

źródło: Urząd Miasta Stalowa Wola

Zobacz Komentarze (1)

1 Komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W Stalowej Woli

Więcej w W Stalowej Woli

Nowa lokalizacja Rozwadowskiego Targu Staroci

stw24.pl13 maja 2021

Uwaga! Prognozowane na dziś burze z gradem

stw24.pl13 maja 2021

Sprzęt dla szpitala od Gminy Ulanów

stw24.pl12 maja 2021

„Stalowa Strzała” z udziałem drużyny kolarskiej Voster ATS Team

stw24.pl12 maja 2021

15 maja otwarcie obwodnicy Stalowej Woli i Niska

stw24.pl11 maja 2021

Już ponad 13 tysięcy szczepień w stalowowolskim szpitalu

stw24.pl10 maja 2021

Wypożycz planszówkę w bibliotece

stw24.pl10 maja 2021

stw24.pl10 maja 2021

Po maturach, w tych szkołach rozpoczną się remonty

stw24.pl6 maja 2021