W Stalowej Woli

Nowy kurator oświaty na Podkarpaciu

Nowy kurator oświaty na Podkarpaciu

Małgorzata Rauch została Podkarpackim Kuratorem Oświaty, natomiast z funkcją tą pożegnał się dotychczasowy kurator Jacek Wojtas.

Podkarpacki Urząd Wojewódzki ogłosił konkurs na to stanowisko, wpłynęło 7 ofert, zaś do postępowania konkursowego, które odbyło się 29 lutego, przystąpiło 6 kandydatów.

W skład komisji konkursowej weszli: trzej przedstawiciele ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, dwaj przedstawiciele wojewody, po jednym przedstawicielu struktur związków zawodowych, zrzeszających nauczycieli, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy (OPZZ, Forum Związków Zawodowych, NSZZ ,,Solidarność”). Na przewodniczącego komisji Wojewoda Podkarpacki wyznaczył Witolda Lechowskiego – Wicewojewodę Podkarpackiego.
Jak informuje Małgorzata Waksmundzka-Szarek, rzecznik prasowy wojewody, komisja, w I etapie konkursu, po dokonaniu formalnej oceny przedłożonych przez kandydatów dokumentów 2 oferty odrzuciła ze względu na uchybienia formalne lub brak przedłożenia wymaganych dokumentów. Ostatecznie do II etapu konkursu zostało dopuszczonych 5 kandydatów.

W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego, kandydatem wyłonionym na stanowisko Podkarpackiego Kuratora Oświaty została Małgorzata Rauch, z wykształcenia magister filologii polskiej, posiadająca stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego – mówi rzecznik.
Małgorzata Rauch jest dyrektorem Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iwierzycach w powiecie ropczycko-sędziszowskim.

Kuratora oświaty, zgodnie ustawą  o systemie oświaty, powołuje na wniosek wojewody, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.
Joanna Piechuta

Fot. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iwierzycach

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej w W Stalowej Woli

Policja poszukuje wszystkich świadków tragicznego wypadku w Jamnicy

stw24.pl3 sierpnia 2021

Narodowe czytanie w MBP – zgłoszenia do 16 sierpnia

stw24.pl3 sierpnia 2021

Symbolicznym rajdem pamięci uczcili Powstańców Warszawskich

stw24.pl3 sierpnia 2021

Starosta przedstawił kadrze nową p.o. dyrektora szpitala

stw24.pl2 sierpnia 2021

Z Lubina do Krynicy Zdrój, rowerami dla Bartusia

stw24.pl2 sierpnia 2021

Komendant straży pożarnej Robert Lebioda przeszedł na emeryturę

stw24.pl2 sierpnia 2021

Dzięki uczciwemu znalazcy, młody mieszkaniec odzyskał swoją zgubę

stw24.pl2 sierpnia 2021

Letnia scena w Muzeum

stw24.pl2 sierpnia 2021

Ostre strzelanie na poligonie

stw24.pl30 lipca 2021