W powiecie

O ochronie przeciwpowodziowej

O ochronie przeciwpowodziowej

Inwestycje przeciwpowodziowe wymagają dużych nakładów finansowych. Z ich poszukiwaniem związana była wizyta przedstawicieli Banku Światowego oraz Banku Rozwoju Rady Europy na Podkarpaciu. W czwartek odwiedzili powiat tarnobrzeski i przyjrzeli się zadaniom planowanym do sfinansowania w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła.

Organizatorem spotkania był Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego. W pierwszej fazie spotkania wspólnie z  przedstawicielami Banku Światowego, Banku Rozwoju Rady Europy oraz Biur Koordynacji Projektu we Wrocławiu i w Krakowie, przy udziale Marszałka Województwa Podkarpackiego i przedstawicieli Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie dokonano wizji w terenie. Zaproszeni goście mieli okazję zapoznać się z dwoma przygotowywanymi do realizacji przez PZMiUW w Rzeszowie zadaniami: „Wisła etap 2” posiadającego projekt budowlany (dla którego zapewniono już dofinansowanie ze środków BŚ), oraz „Wisła etap 1” – które posiada prawomocne pozwolenie na realizację inwestycji, lecz nie ma zabezpieczonego źródła finansowania.

IMG_0046 - Kopia (Kopiowanie)

Kolejną część spotkania stanowiła konferencja, która odbyła się w Zamku Dzikowskim w Tarnobrzegu. Uczestniczyli w niej również przedstawiciele Wojewody Podkarpackiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, RZGW w Krakowie, lokalnych samorządów województwa świętokrzyskiego oraz podkarpackiego a także firm prowadzących działalność na terenie powiatu tarnobrzeskiego i sandomierskiego.

Główny postulat skierowany przez Marszałka Województwa Podkarpackiego na ręce Przedstawicieli BŚ, BRRE oraz Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły we Wrocławiu, dotyczył konieczności zapewnienia dofinansowania dla zadania „Wisła etap I…”- polegającego na rozbudowie prawostronnego wału Wisły od Tarnobrzega do granicy z województwem świętokrzyskim. Ponadto Władysław Ortyl zaapelował o konieczność objęcia działaniami inwestycyjnymi w ramach projektu również pięciu zadań w zlewni rzeki Wisłoki, których celem jest zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej dla miasta Jasła, Dębicy, Sędziszowa Młp. oraz gminy Mielec.

– Znajdujemy się w jednym z najbardziej zagrożonych powodzią miejsc w Polsce. Dzisiejsza wizytacja na wałach przeciwpowodziowych pokazała, jak może być groźna Wisła. Tu znajdują się tereny rolnicze i przemysłowe, nie brakuje też światowych firm. Mając na uwadze bezpieczeństwo lokalnej ludności i przedsiębiorstw cieszymy się, że będziemy mogli realizować zadanie „Wisła 2”. Patrząc na zakres inwestycji chcielibyśmy realizować również zadanie „Wisła 1”, bo nie chcielibyśmy, żeby wystąpiły luki w ochronie przeciwpowodziowej. Krytyczne miejsca zagrożone powodzią występują również wzdłuż rzeki Wisłoki, tam też znajdują się ważne ośrodki miejskie i przemysłowe. Dlatego zależy nam na tym, aby i tam skierować środki na ochronę przeciwpowodziową – mówił na spotkaniu marszałek Ortyl.

IMG_0103 (Kopiowanie)

Marszałek podziękował lokalnym przedsiębiorstwom za zaufanie do samorządu i realizowanie w dalszym ciągu planów rozwojowych:
– Inwestycje, których dokonują firmy są dowodem na to, że można tu prowadzić biznes, niestety są też przedsiębiorcy, którzy ze względu na swoje bezpieczeństwo zmieniają lokalizację – powiedział Ortyl.
Jak wynikało z przedstawionej przez dyrektora PZMiUW w Rzeszowie – Małgorzatę Wajdę prezentacji, Wisłoka wraz z jej dopływami, od szeregu lat stwarza największe ryzyko i generuje najpoważniejesze straty powodziowe w województwie podkarpackim.

Prof. Janusz Zaleski, dyrektor Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły wielokrotnie podkreślał, że do ochrony przeciwpowodziowej na Podkarpaciu należy podchodzić kompleksowo:

– Wisła jest królową polskich rzek, jej dorzecze jest ciekawe, ale i groźne, co udowadniane było nie raz. Projekt, który będzie realizowany przez polski rząd wspólnie z Bankiem Światowym i Bankiem Rozwoju Rady Europy wyniesie 5 mld zł. Dlatego ważne jest, aby w jego ramach kompleksowo podejść do zadań „Wisła 2” i „Wisła 1”. To zadania do realizacji, których nie można podchodzić osobno. To dla nas wyzwanie i zobowiązanie. Naszym celem jest zretencjonowanie wody w widłach Wisły i Sanu, w okolicy Zawichostu, aby zabezpieczyć Warszawę przed powodzią – mówił prof. Zaleski.

IMG_0108 - Kopia (Kopiowanie)

Przedstawiciel Banku Światowego, Winston Yu powiedział na spotkaniu:

– Widzieliśmy Państwa propozycje i projekty, będziemy je analizować. Przed przyjazdem tu, nie mieliśmy świadomości, jak wielkie obszary są zagrożone powodzią. Jesteśmy pod wrażeniem projektów przeciwpowodziowych, które zostały nam przedstawione, a które są przygotowane do realizacji.

Tomasz Leyko, Daniel Kozik
Fot. D. Kozik

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W powiecie

Więcej w W powiecie

Nauczyciele i uczniowie z Ekonomika w Maladze

stw24.pl22 października 2021

Projekt „Tradycja jak źródło” w Domu Kultury w Pysznicy

stw24.pl22 października 2021

Społecznicy upiększyli centrum Rzeczycy Długiej

stw24.pl21 października 2021

Akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie

stw24.pl21 października 2021

Planowane wyłączenia prądu

stw24.pl21 października 2021

Złote Gody w Gminie Pysznica

stw24.pl19 października 2021
dom samotnej matki

Konkurs na dyrektora SOWiIK-u

stw24.pl19 października 2021

S19 Lasy Janowskie – Zdziary oddana do ruchu

stw24.pl18 października 2021
morsy fb

Otwarcie sezonu morsowego w Zaklikowie

stw24.pl18 października 2021