W powiecie

Obwodnica Stalowej Woli i Niska – Koniec przerwy zimowej

Obwodnica Stalowej Woli i Niska – Koniec przerwy zimowej

15 marca zakończyła się przerwa zimowa na kontraktach realizowanych przez GDDKiA. Teraz Wykonawcy przywracają pełne zaangażowanie na budowach oraz rozpoczynają prace na wszystkich frontach robót.

Tzw. przerwa zimowa trwa od połowy grudnia do połowy marca. W tym czasie wykonawcy mogą wstrzymać roboty budowlane. Zdecydowana większość wykorzystuje jednak sprzyjające warunki atmosferyczne i prowadzi prace w zakresie, w jakim pozwala na to technologia tak, aby nadgonić ewentualne zaległości lub przyspieszyć realizację inwestycji. Tak też było na budowie podkarpackich odcinków drogi ekspresowej S19, obwodnicy Stalowej Woli i Niska czy też Łańcuta. Poniżej prezentujemy zaawansowanie prac na poszczególnych inwestycjach po sezonie zimowym, także tych będących na etapie przygotowania:

 

S19 Lasy Janowskie – Zdziary

Na tym odcinku liczącym blisko 9,5 kilometra aktualnie w związku z trwającą zimą roboty prowadzone były w ograniczonym zakresie. Wykonawca przed zimą wykonał 65 proc. warstw podbudowy i 25 proc. warstwy wiążącej z betonu asfaltowego na ciągu głównym S19. Mimo okresu zimowego trwały prace związane z budową obiektów mostowych oraz prace na MOP Bukowa I i II. Zadanie zaawansowane jest w około 70 proc.

 

S19 Zdziary – Rudnik nad Sanem

Na tym odcinku trasy liczącym 9 km aktualnie zaawansowanie wynosi 60 proc. Wykonano około 50 proc. warstw podbudowy z betonu asfaltowego na ciągu głównym S19. Prowadzone były prace na wszystkich obiektach inżynierskich w zakresie jaki umożliwiały warunki zimowe. Na jezdni prawej mostu nad rzeką San wykonywane były ostatnie segmenty przęsła nurtowego budowanego w technologii nawisowej, a w marcu zabetonowano tzw. zwornik czyli lewobrzeżny nawis został połączony z prawobrzeżnym, a tym samym połączone zostały dwa brzegi rzeki San.

 

S19 Rudnik nad Sanem – Nisko Południe

Fragment ten liczy ok. 6 kilometrów. Zadanie zaawansowane jest w około 80 proc.  Wykonawca wykonał warstwy podbudowy oraz warstwę wiążącą z betonu asfaltowego na ciągu głównym S19 w 75 procentach. Kontynuowane były prace na obiektach mostowych w zakresie jaki umożliwiały warunki zimowe. Na wiosnę planowana jest zmiana czasowej organizacji ruchu na węźle Nisko Południe. Droga DK19 zostanie przeniesiona na nowo budowany obiekt mostowy WD-14 nad drogą ekspresową S19. Umożliwi to kontynuację robót na drodze ekspresowej S19 oraz rozbiórkę starej jezdni drogi krajowej nr 19.

 

S19 Nisko Południe – Podgórze

Na tym odcinku o długości 11,5 km do chwili obecnej wykonano wycinkę drzew, odhumusowanie terenu budowy i przebudowę istniejących mediów. Wykonywane były roboty ziemne, których zaawansowanie ogółem wynosi ok. 80 proc., a także warstwy konstrukcyjne nawierzchni przyszłej drogi S19, gdzie na długości ok. 6,5 km na obu jezdniach wykonano warstwy bitumiczne podbudowy i warstwy wiążącej. Trwają prace na większości obiektów inżynierskich, w tym wiaduktów i przepustów oraz przejść dla zwierząt.

Zaawansowanie robót mostowych wynosi ok. 65  proc. Wykonywane są roboty związane z systemem odwodnienia drogi, w tym budowa zbiorników retencyjnych. Na realizowanym odcinku drogi S19 zlokalizowane są dwa miejsca obsługi podróżnych – MOP II Jeżowe i MOP III Podgórze, gdzie obecnie wykonywane jest ich zagospodarowanie, w tym budynki sanitariatów. W sąsiedztwie MOP-ów na S19 wykonywane jest także oświetlenie. W niektórych miejscach wykonawca rozpoczął już prace wykończeniowe w zakresie humusowania z obsiewem trawami skarp i terenów płaskich oraz umocnienia poboczy kruszywem, a w ostatnim czasie rozpoczęto montaż barier energochłonnych.

Trwają prace na drogach poprzecznych (drogi gminne, droga krajowa nr 19) oraz dodatkowych jezdniach. Oddanie drogi do użytkowania planowane jest w maju 2022 r.

 

S19 Podgórze – Kamień

Na odcinku Podgórze – Kamień prace rozpoczęły się w marcu 2020 r. i przekraczają założenia wynikające zatwierdzonego harmonogramu. Kontynuowane są roboty ziemne, których zaawansowanie ogółem wynosi ok. 80 %, a także wykonywane są warstwy konstrukcyjne nawierzchni przyszłej drogi S19, gdzie na długości ok. 6 km na obu jezdniach wykonano warstwy bitumiczne podbudowy i warstwy wiążącej. Trwają prace na większości obiektów inżynierskich, w tym na wiaduktach, mostach i przepustach oraz na przejściach dla zwierząt. Zaawansowanie robót na tych obiektach wynosi ok. 77 %. Równocześnie wykonywane są roboty branżowe związane m.in. z przebudową sieci kolidujących z S19,  oświetleniem, kanałem technologicznym oraz systemem odwodnienia drogi. Zaawansowanie tych prac jest na poziomie 67%

W niektórych miejscach Wykonawca rozpoczął już prace wykończeniowe w zakresie humusowania z obsiewem trawami skarp i terenów płaskich oraz umocnienia poboczy kruszywem. Trwają również prace na drogach poprzecznych oraz dodatkowych jezdniach. Oddanie do użytkowania tego odcinka planowane jest na styczeń 2022 r.

 

S19 Kamień – Sokołów Małopolski Północ

Na tym odcinku, który liczy sobie około 8 km, prace rozpoczęły się w lipcu ubiegłego roku. Mimo krótkiego czasu realizacji zaawansowanie robót jest bardzo wysokie. Na obecną chwilę wykonano już około 47% wszystkich prac.

Aktualnie w zakresie branży drogowej, w rejonie węzła Sokołów Małopolski Północ prowadzone są prace przy konstrukcji nawierzchni i galanterii drogowej. W zakresie branży mostowej wykonywane jest zbrojenie i betonowanie poszczególnych elementów żelbetowych – w tym fundamentów, podpór, a także prace wykończeniowe na jednym z wiaduktów. Natomiast w zakresie robót branżowych trwają prace przy przebudowie sieci wodociągowych, jak również prace fundamentowe przy budynkach na Obwodzie Utrzymania Drogowego. Zakończenie wszystkich prac planowane jest w kwietniu 2022 roku.

 

S19 Rzeszów Południe – Babica  

10 lipca 2020 r. podpisano umowę z wykonawcą robót – spółkami Mostostal Warszawa i Acciona Construccion, działającymi jako spółka cywilna Mostostal Acciona S19 Tunel spółka cywilna. Od początku trwania umowy prowadzone są intensywne prace nad dokumentacją projektową. Trwają również prace geologiczne w zakresie uszczegółowienia rozpoznania podłoża gruntowego. Odcinek ma długość 10,3 km. Jednym z elementów, jaki powstanie w ramach tego odcinka, będzie tunel T1 o długości ok. 2,2 km. We wrześniu br. zgodnie z Kamieniem Milowym planowane jest złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID.

 

S19 Babica – Jawornik

Prace przygotowawcze dla odcinka S19 od węzła Babica do Jawornika (z tymczasowym łącznikiem z DK19) obecnie znajdują się na końcowym etapie prac przygotowawczych. 15 lutego br. odbyło się posiedzenie ZOPI, na którym rozpatrzono i odebrano Koncepcję programową z pełnym rozpoznaniem geologicznym. Kolejnym etapem będzie rozpatrzenie KP na posiedzeniu Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) a następnie przetarg na realizację w systemie „projektuj i buduj”, który planowany jest w II kwartale br. Ten odcinek S19 będzie miał długość 11,6 km.

 

Zakres inwestycji dotyczy budowy drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym po dwa pasy ruchu w każdym kierunku (plus pas awaryjny) wraz z węzłem drogowym Strzyżów – Żarnowa na skrzyżowaniu z DP 1931 R, obiektami inżynierskimi w miejscach przekroczeń przeszkód poprzecznych, budowę MOP Jawornik (w kierunku Rzeszowa), urządzeń BRD oraz urządzeń ochrony środowiska, przebudowę kolidujących dróg poprzecznych, cieków, a także przebudowę i budowę infrastruktury technicznej.

 

S19 Jawornik – Domaradz

Prace przygotowawcze dla odcinka od węzła Jawornik do węzła Domaradz obecnie znajdują się na etapie przygotowania Koncepcji programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym. Stan zaawansowania przygotowania Koncepcji wynosi około 35 proc. (zakończono prace związane z wykonaniem wierceń geologicznych – rozpoznaniem budowy geologicznej podłoża gruntowego) Oddanie całości opracowań projektowych planowane jest w ołowie tego roku, natomiast przetarg na realizację w systemie „projektuj i buduj” został zaplanowany na I kwartał 2022 r. Odcinek będzie miał długość 11,85 km.

 

Zakres inwestycji dotyczy budowy drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym po dwa pasy ruchu w każdym kierunku (plus pas awaryjny) wraz z węzłem drogowym Domaradz na skrzyżowaniu z DW 886, obiektami inżynierskimi w miejscach przekroczeń przeszkód poprzecznych, dwóch tuneli o długości ok. 2,8 km i 0,9 km, budowę MOP Jawornik (w kierunku Barwinka), OUD Domaradz, urządzeń BRD, oraz urządzeń ochrony środowiska, przebudowę kolidujących dróg poprzecznych, cieków, a także przebudowę i budowę infrastruktury technicznej. Ten najbardziej skomplikowany odcinek – wymagający przeprowadzenia prób odbiorowych tuneli – zostanie oddany do ruchu w 2029 roku.

 

S19 Domaradz – Iskrzynia

Prace przygotowawcze dla tego odcinka znajdują się na etapie przygotowania Koncepcji programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym. Stan zaawansowania przygotowania Koncepcji wynosi 90 proc. Oddanie całości opracowań projektowych planowane jest na I kwartał 2021 r., natomiast ogłoszenie przetargu na realizację w systemie „Projektuj i buduj” planowane jest w połowie tego roku. Ten odcinek S19 będzie miał długość 12,5 km.

 

Zakres inwestycji dotyczy budowy drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym po dwa pasy ruchu (plus pas awaryjny) w każdym kierunku, obiektami inżynierskimi w miejscach przekroczeń przeszkód poprzecznych, budowę MOP Zagórze (po obu stronach jezdni), urządzeń BRD, oraz urządzeń ochrony środowiska, przebudowę kolidujących dróg poprzecznych, cieków, a także przebudowę i budowę infrastruktury technicznej.

 

S19 Iskrzynia – Miejsce Piastowe

Obecnie trwa procedura przetargowa na wyłonienie Wykonawcy robót w systemie „projektuj i buduj” – otwarcie ofert było 2 marca br. Zawarcie umowy z Wykonawcą planujemy na III kwartał br.

Zakres inwestycji dotyczy budowy drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym po dwa pasy ruchu w każdym kierunku (plus pas awaryjny) wraz z węzłami drogowym Iskrzynia na połączeniu z DK19 oraz Miejsce Piastowe na skrzyżowaniu z DK28, obiektami inżynierskimi w miejscach przekroczeń przeszkód poprzecznych, obwodu utrzymania Miejsce Piastowe, urządzeń BRD, oraz urządzeń ochrony środowiska, przebudowę kolidujących dróg poprzecznych, cieków, a także przebudowę i budowę infrastruktury technicznej.

 

S19 Miejsce Piastowe – Dukla

Obecnie trwa procedura przetargowa na wyłonienie Wykonawcy robót w systemie „projektuj i buduj” – otwarcie ofert było 2 marca br. Zawarcie umowy z Wykonawcą planujemy na III kwartał br.

Zakres inwestycji dotyczy budowy drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym po dwa pasy ruchu w każdym kierunku wraz z węzłem drogowym Dukla, obiektami inżynierskimi w miejscach przekroczeń przeszkód poprzecznych, miejscami obsługi podróżnych Równe kategorii I, urządzeniami BRD, oraz urządzeniami ochrony środowiska, przebudową kolidujących dróg poprzecznych, cieków, a także przebudową i budową infrastruktury technicznej.

 

S19 Dukla – Barwinek

To ostatni odcinek na trasie Via Carpatia na terytorium Polski – graniczący bezpośrednio ze Słowacją w Barwinku. Jednocześnie jest to jeden z trudniejszych odcinków pod względem budowy geologicznej i uwarunkowań środowiskowych. Obecnie prowadzone prace przygotowawcze skupiają się na zakończeniu badań geologicznych wykonywanych w ramach Koncepcji programowej. Na 18- kilometrowym odcinku zaplanowano w ramach robót geologicznych prawie 23 kilometry otworów badawczych. Pomimo, że zakres prac jest ogromny, a teren trudny pod względem logistyki maszyn, prace geologiczne zmierzają ku końcowi. W kolejnym etapie zakończone zostanie opracowywanie dokumentacji, co wraz z jej odbiorem planowane jest na przełom II/III kwartału 2021 r.

 

DK77 Obwodnica Stalowej Woli i Niska

Aktualne zaawansowanie robót wynosi ponad 90%. W trakcie przerwy zimowej Wykonawca prowadził prace, na które pogoda nie miała wpływu: oznakowanie pionowe, bariery energochłonne, ekrany akustyczne, ścieki skarpowe, ogrodzenia, kanał BRD, system zarządzania ruchem (SZR), oświetlenie,  roboty wykończeniowe przy obiektach, uzyskiwanie pozwoleń na użytkowanie dróg poprzecznych jak i obiektów mostowych.

Na trasie głównej do wykonania pozostało ok. 5 km warstwy ścieralnej, oznakowanie pionowe i poziome, urządzenia BRD i ochrony środowiska (ogrodzenia, płotki). Na drogach poprzecznych: porządkowanie terenu. Na drogach serwisowych: nawierzchnie, humusowanie z obsianiem. Na całej inwestycji do wykonania będzie jeszcze porządkowanie terenu pasa drogowego i terenów przyległych, humusowanie.

 

 

Zakończenie robót to połowa 2022 r.

gddkia

 

 

 

Źródło GDDKiA

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W powiecie

Więcej w W powiecie

Zrób badanie .Chroń siebie i rodzinę.

stw24.pl2 listopada 2021

Gmina Zaleszany – Zamień krwinki na ozdoby z choinki !

stw24.pl29 października 2021

Będzie dalszy ciąg remontu drogi od Chwałowic do Łążka

stw24.pl27 października 2021

Transport do punktów szczepień

stw24.pl26 października 2021

Droga Jamnica – Zbydniów już po przebudowie

stw24.pl26 października 2021

Nagroda Kuratora Oświaty dla nauczyciela ZSO w Zaklikowie

stw24.pl26 października 2021

Pamięć o tragicznie zamordowanych nie zginie

stw24.pl25 października 2021

„Serce” Sudołów zyska nowy wygląd

stw24.pl25 października 2021

Nauczyciele i uczniowie z Ekonomika w Maladze

stw24.pl22 października 2021