Biotechnolog/Analityk danych badawczych


Thumbnail for the listing's main image
Informacje kontaktowe
Kontakt Szymon
PLN 0.00
Więcej informacji

Oferta pracy
Biotechnolog / Analityk danych badawczych

Oferta pracy w ramach projektu, który uzyskał dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu BIOSTRATEG III
Tytuł projektu
Opracowanie innowacyjnej biodegradowalnej otoczki dla nasion soi opartej na biopolimerach z surowców odnawialnych dla zwiększonej tolerancji roślin na niekorzystne warunki środowiskowe (BIOSOYCOAT)

Miejsce pracy: Huta Krzeszowska

Wymagania:
- Wykształcenie wyższe kierunkowe, biotechnologia, mile widziana specjalizacja w obszarze analityki danych badawczych
- Minimum trzyletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku oraz doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu badań

Zadania:
- systematyczne śledzenie literatury naukowo-technicznej z dziedziny biotechnologii;
- uczestniczenie w zjazdach naukowych, sympozjach, seminariach itp.
- opracowywanie analiz prowadzonych w zespole procesów badawczych oraz raportów z badań,
- analiza i porównywanie otrzymanych danych badawczych ich weryfikacja i porównywanie z dostępnym w bazach naukowych materiałem tematycznie zbieżnym,
- współpraca ze specjalistami zakładowymi i pozazakładowymi (Konsorcjantami), placówkami naukowo-badawczymi przy rozwiązywaniu różnych problemów technicznych, analitycznych pojawiających się podczas procesu badań,
- projektowanie, przy wykorzystaniu podstaw procesów prowadzonych w organizmach żywych, sposobów ich zastosowania do realizacji innych procesów chemicznych, w celu zwiększenia ich efektywności lub obniżenia energochłonności,
- analiza dużej ilości danych badawczych wejściowych oraz końcowych po zakończeniu procesu,
- analiza danych jakościowych materiału biologicznego biorącego udział w prowadzonych pracach - dane 7