Płatne staże i szkolenia zawodowe


Informacje kontaktowe
Kontakt Justyna
695400554
PLN 1,551.00
Więcej informacji
Zapraszam do projektu: „Sukces jest kobietą!” Zapraszamy osoby spełniające następujące kryteria: - kobiety od 30-go roku życia, - poszukujące pracy i bierne zawodowo, w tym długotrwale bezrobotne (na rencie, emeryturze), - zamieszkujące na terenie województwa podkarpackiego. Oferujemy: - 5-miesięczne staże zawodowe, - wynagrodzenie stażowe 1551,84 zł brutto, - stypendium na szkoleniach zawodowych - poradnictwo zawodowe, - szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe, - pośrednictwo pracy. Dodatkowo zapewniamy: - zwrot kosztów dojazdu dla osób spoza Rzeszowa, - zwrot kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi w trakcie stażu, - catering. UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY! Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety, które ukończyły 30 lat Biuro projektu: Adres: ul. Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów (C.H. Europa II - 4 piętro pokój nr 2) Kontakt: tel.: 695 400 554 e-mail: sukcesjestkobieta2019@gmail.com www.nexoris.pl