Specjalista ds. rozliczania projektów UE


Informacje kontaktowe
Kontakt Katia
PLN 0.00
Więcej informacji

Poszukujemy kandydata na stanowisko związane zmonitorowaniem i rozliczaniem projektów inwestycyjnych i badawczo-rozwojowych współfinansowanych ze środków UE, który będzie:
•koordynował finansową oraz rzeczową realizację bieżących projektów;
•tworzył dokumentację zamówień ofertowych zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz wytycznymi umów na realizację projektów;
•rozliczał obecnie prowadzone projekty zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym;
•sporządzał wnioski o płatność;
•ściśle współpracował z klientami, kontrahentami oraz instytucjami odpowiedzialnymi za weryfikację rozliczanego projektu;
•sporządzał część finansową wniosków o dofinansowanie nowych projektów;
•weryfikował umowy z podwykonawcami, pracownikami i zleceniobiorcami.

Wymagania:
•znajomość specyfiki realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE ( w tym znajomości specyfiki projektów POIR; RPO; NCBR)
•wykształcenie wyższe o specjalizacji ekonomicznej lub pokrewnej;
•doświadczenie i praktyczna wiedza zdobytej w instytucjach zarządzających na podobnym stanowisku w zakresie rozliczeń wniosków o płatność, monitoringu finansowego projektów itp.
•podstawowe umiejętności księgowo-rachunkowe, w tym znajomość zasad sporządzania bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych;

Oferujemy:
•zatrudnienie w formie umowy o pracę na czas nieokreślony po okresie próbnym;
•możliwość awansu i rozwoju w ramach firmy;
•ciekawą i zróżnicowaną pracę przy realizacji innowacyjnych projektów;
•pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie w przyjaznej atmosferze.

CV ze zdjęciem oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres e-mail: economic@agesoya.com.

Prosimy o zawarcie w CV odpowiedniej klauzuli dotyczącej przetwarzania danyc