Szkoła Średnia i Studia w 14 dni


Thumbnail for the listing's main image
Informacje kontaktowe
Kontakt agata
625803017
Visit Website
PLN 1.00
Więcej informacji

Szkoła Średnia – Matura
Tytuł Magistra
Bez zdawania egzaminów wstępnych
Tytuł licencjata bez uczęszczania na zajęcia
Dyplom licencjata bez przeprowadzania testów
Tytuł licencjata bez zaliczeń i egzaminów