Inżynier projektant


Informacje kontaktowe
Kontakt Magda
PLN 0.00
Więcej informacji
W związku z realizacją projektu nr. POIR.04.01.04-00-0055/17 tytuł projektu: „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej mobilnej instalacji do optymalizacji wartości pokarmowej surowców roślinnych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 Oś priorytetowa Zwiększenie potencjału naukowo Badawczego Działanie Badania naukowe i prace rozwojowe Poddziałanie Projekty aplikacyjne BIORG Company Better Life Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zatrudnienia pracownika na potrzeby realizacji wyżej wymienionego projektu, na stanowisku: Inżynier projektant Szczegóły dostępne w bazie konkurencyjności pod nr: 1216449