W Stalowej Woli

Pacjent kosztuje dużo więcej niż płaci NFZ

Pacjent kosztuje dużo więcej niż płaci NFZ

Taka sytuacja jest już od wielu lat w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Stalowej Woli. Przebywają tu pacjenci z wieloma chorobami, których stan jest bardzo poważny. W wielu przypadkach są to osoby stale leżące.

Na problem ten wielokrotnie zwracała uwagę szefowa tej placówki Małgorzata Stańczak. Usługi medyczne tu realizowane są finansowane przez NFZ. Okazuje się, że stawki za pobyt pacjenta w placówce, są za małe w stosunku do tego, ile rzeczywiście kosztuje nie tylko utrzymanie, ale też obsługa chorego.

Jak pisze dyrektor ZPO w piśmie dotyczącym realizacji opieki medycznej oraz stanu inwestycji, skierowanym do starosty stalowowolskiego, NFZ nadal przekazuje stawki nierealne w stosunku do kategorii pacjenta oraz wymogów zwartych w rozporządzeniach Ministerstwa Zdrowia i zarządzeniach NFZ, jakie placówka musi sprostać przy zawierania umów z NFZ.
Zaznacza, że wpłaty pobierane od pacjentów stanowią 20 proc. przychodu placówki. Pacjent ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania w wysokości 70 proc. swojego miesięcznego dochodu. A te dochody nie są wysokie, a wielu z nich ma jedynie tzw. rentę socjalną.

Podkreśla, że ustawowe 70 proc. dochodu nie jest w stanie w wielu przypadkach pokryć rzeczywistych kosztów utrzymania pacjenta. Zauważa, że nie znaleziono prawnego rozwiązania, które pozwoliłoby na partycypowanie w kosztach rodzinie lub instytucjom wsparcia społecznego lub też samym gminom.

To niedoszacowanie stawek dla pacjentów, jest czynnikiem, który negatywnie wpływa na bilansowanie przychodów i kosztów zakładu. Jak tłumaczy dyrektor ZPO, świadczenie usług na niezmiennie dobrym poziomie i jednoczesne utrzymywanie płynności finansowej jest możliwe tylko w warunkach wewnętrznego kompromisu. Dzięki postawie i ogromnemu zaangażowaniu całej złogi placówka utrzymuje stabilną pozycję na lokalnym rynku usług medycznych związanych z opieką długoterminową.

Joanna Piechuta

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Stalowej Woli

Więcej w W Stalowej Woli

Ostatnie pożegnanie Janusza Pikulskiego

stw24.pl23 września 2021

Noc spisowa w Urzędzie Miasta

stw24.pl23 września 2021

Do Stalowej Woli zawitała mobilna wystawa na 60-lecie KGHM Polska Miedź S.A.

stw24.pl21 września 2021

Kowal zawinił , cygana powiesili. Wywiad z byłym trenerem Stali Stalowa Wola.

stw24.pl20 września 2021

Powiat Stalowowolski wśród najlepszych w kraju!

stw24.pl20 września 2021

Dzień Otwarty w Klubie “Wesoła Gromadka”

stw24.pl20 września 2021

Coraz więcej porodów rodzinnych w stalowowolskim szpitalu

stw24.pl20 września 2021

Z zielonego patio korzystają najmłodsi i dorośli

stw24.pl17 września 2021

Miasto ogłosiło przetarg na przebudowę przejść dla pieszych

stw24.pl17 września 2021