W Stalowej Woli

Pacjent kosztuje dużo więcej niż płaci NFZ

Pacjent kosztuje dużo więcej niż płaci NFZ

Taka sytuacja jest już od wielu lat w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Stalowej Woli. Przebywają tu pacjenci z wieloma chorobami, których stan jest bardzo poważny. W wielu przypadkach są to osoby stale leżące.

Na problem ten wielokrotnie zwracała uwagę szefowa tej placówki Małgorzata Stańczak. Usługi medyczne tu realizowane są finansowane przez NFZ. Okazuje się, że stawki za pobyt pacjenta w placówce, są za małe w stosunku do tego, ile rzeczywiście kosztuje nie tylko utrzymanie, ale też obsługa chorego.

Jak pisze dyrektor ZPO w piśmie dotyczącym realizacji opieki medycznej oraz stanu inwestycji, skierowanym do starosty stalowowolskiego, NFZ nadal przekazuje stawki nierealne w stosunku do kategorii pacjenta oraz wymogów zwartych w rozporządzeniach Ministerstwa Zdrowia i zarządzeniach NFZ, jakie placówka musi sprostać przy zawierania umów z NFZ.
Zaznacza, że wpłaty pobierane od pacjentów stanowią 20 proc. przychodu placówki. Pacjent ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania w wysokości 70 proc. swojego miesięcznego dochodu. A te dochody nie są wysokie, a wielu z nich ma jedynie tzw. rentę socjalną.

Podkreśla, że ustawowe 70 proc. dochodu nie jest w stanie w wielu przypadkach pokryć rzeczywistych kosztów utrzymania pacjenta. Zauważa, że nie znaleziono prawnego rozwiązania, które pozwoliłoby na partycypowanie w kosztach rodzinie lub instytucjom wsparcia społecznego lub też samym gminom.

To niedoszacowanie stawek dla pacjentów, jest czynnikiem, który negatywnie wpływa na bilansowanie przychodów i kosztów zakładu. Jak tłumaczy dyrektor ZPO, świadczenie usług na niezmiennie dobrym poziomie i jednoczesne utrzymywanie płynności finansowej jest możliwe tylko w warunkach wewnętrznego kompromisu. Dzięki postawie i ogromnemu zaangażowaniu całej złogi placówka utrzymuje stabilną pozycję na lokalnym rynku usług medycznych związanych z opieką długoterminową.

Joanna Piechuta

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Stalowej Woli

Więcej w W Stalowej Woli

Zrób badanie .Chroń siebie i rodzinę.

stw24.pl2 listopada 2021

Podsumowanie Inicjatywy „Kobiety z Fabrycznego contra COVID-19”

stw24.pl29 października 2021

Bezpłatna komunikacja miejska dowiezie na cmentarze

stw24.pl29 października 2021

Ekslibris w świecie gwiazd, planet i robotów – znamy laureatów konkursu w MBP!

stw24.pl29 października 2021

Gmina Zaleszany – Zamień krwinki na ozdoby z choinki !

stw24.pl29 października 2021

Ekslibris w świecie gwiazd, planet i robotów – znamy laureatów konkursu w MBP!

stw24.pl29 października 2021

Konkurs na Tydzień Bibliotek 2021 rozstrzygnięty – I miejsce dla MBP!

stw24.pl29 października 2021

Wmurowali kamień węgielny w mury powstającego żłobko-przedszkola

stw24.pl28 października 2021

Program Fabryka w Stalowej Woli z pozwoleniem na budowę

stw24.pl27 października 2021