W Stalowej Woli

Plan pracy czy lenistwa?

Plan pracy czy lenistwa?

Trzy zamiast ośmiu planowanych kontroli w 2019 roku. Tak zdecydowali radni PiS, którzy przegłosowali rezygnację z kilku punktów zaproponowanych przez SPS.

25 stycznia Koło Radnych Stalowowolskiego Porozumienia Samorządowego zwołało konferencję prasową, na której poruszono sprawę planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok. Dziennikarzom przedstawiono proponowany przez SPS plan, który przewidywał wykonanie ośmiu kontroli:

– Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w zakresie realizacji zadań związanych z rozgrywkami dzieci i młodzieży oraz organizacją imprez

– Urzędu Miasta pod kątem realizacji imprez masowych, sportowo-rekreacyjnych, okolicznościowych I ,kulturalnych a także przedsięwzięć mających na ceu promocję Stalowej Woli

– Miejskiego Zakładu Komunalnego w zakresie realizacji zadań przez Zakład Mechaniczno-Biologiczny Przetwarzania Odpadów Komunalnych

– Gminnego Programu Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

– Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w zakresie realizacji zadań statutowych

– Miejskiego Zakładu Budynków w zakresie realizacji inwestycji, efektywności zarządzania wsplónotami oraz przydziłau mieszkań – programu „Stalowa Sowa” pod kątem rzetelności i celowości w wydatkowaniu środków w zakresie gospodarki zasobami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi Gminy w tym sprzedaży tych zasobów.

Plan roboczy został zgłoszony przez przewodniczącą komisji radną SPS Renatę Butryn. Na pierwszym posiedzeniu głosami radnych PiS zrezygnowano z kontroli UM, MZK, PEC, MZB i „Stalowej Sowy”. Radny Łukasz Durek zaproponował plan w imieniu PiS, który w miejsce wykreślonych kontroli nie proponował innych, zdaniem autorów ważniejszych, kontroli, a wydłużał jedynie czas trwania wszystkich pozostałych audytów dwukrotnie. I tak wszelkie działania przewidziane na miesiąc pracy zostały wydłużone do dwóch miesięcy. Jest to decyzja o tyle niezrozumiała, że proponowane kontrole nie były kontrolami kompleksowymi, a problemowymi i zgodnie ze Statutem Miasta (§ 76) nie mogą one trwać dłużej niż 10 dni roboczych, zatem w praktyce dwa tygodnie.

– Nasz plan przewidywał osiem kontroli. Był to plan przyznaję ambitny, ale stwierdziliśmy, że jest to plan realny i plan, który, jeżeli przerósłby nasze możliwości można by pomniejszyć o pewne kontrole zrobić cięcia. Natomiast plan zaproponowany przez klub PiS przewiduje tylko trzy kontrole – dodaje Damian Marczak. – Kiedy dostaliśmy programy prac innych komisji na opiniowanie wykonania budżetu jest poświęcony jest miesiąc, jak było w naszym planie. (nowy plan zakłada, że opiniowaniem komisja będzie się zajmowała cały maj i czerwiec, kosztem rezygnacji z kontroli MZK – przyp. red.). Kontrole, które zaproponowaliśmy, miały swoje podstawy z informacji, które docierały do nas od różnego rodzaju stowarzyszeń, opinii publicznej, mieszkańców.

Klub PiS nie chce kontroli Kancelarii Prezydenta

– Jak państwo wiecie przez ostatnie cztery lata Kancelaria Prezydenta zorganizowała bardzo wiele bardzo drogich imprez. Jest duży problem z dostępem przez mieszkańców miasta do informacji, jakie były koszty tych imprez. My chcieliśmy m.in. sprawdzić czy imprezy były zgłoszone jako imprezy masowe, czy były zachowane środki bezpieczeństwa. Pieniądze w naszym mieście wydawane są na rzeczy, które można by ograniczyć. Jako przykład podam, że w mieście zatrudnieni są fotografowie, a usługi fotograficzne są zlecane na zewnątrz za znaczne środki. Czy też urzędnicy miejscy dostają dodatkowe umowy na obsługę imprez – argumentuje Damian Marczak. Przypominamy, że z początkiem tego roku Kancelaria Prezydenta przestała istnieć, a jej zadania przejął Wydział Promocji, Kultury i Sportu, którego naczelnikiem jest Monika Trela, była szefowa kancelarii.

Czy nie będzie kontroli gospodarki mieszkaniowej w naszym mieście?

– Zrezygnowano m.in. z kontroli MZB i zostawiono nam temat kontroli gospodarki mieszkaniowej w bardzo okrojonym zakresie. Jeżeli chcemy okroić całość gospodarki mieszkaniowej, w zakresie mieszkań komunalnych, socjalnych, to powinniśmy wszystkie instytucje które tym się parają skontrolować, ocenić działania prezydenta i pomóc wyznaczyć kierunki rozwoju tego typu budownictwa. Nie mamy tej szansy, gdyż nie mamy obrazu całości – stwierdza Renata Butryn. – Mamy bardzo mało mieszkań komunalnych. Odzyskujemy ok. 20 mieszkań rocznie. Osób oczekujących jest 206 plus nowe podania 72 z poprzedniego roku, jeszcze nierozpatrzone. Chcieliśmy zobaczyć jak ta gospodarka wygląda, jakie będą priorytety. I te postulaty zostały odrzucone. Nie, bo nie.

Radna przypomina także słowa obecnego prezydenta z czasów, gdy sam pełni funkcję przewodniczącego rzeczonej komisji: „Kontrola MZB jest po to, by zastanowić się czy obecna formuła zarządzania przez miejską spółkę jest najbardziej efektywna dla mieszkańców czy są inne rodzaje prowadzenia działalności, które mogłyby być bardziej efektywne”. Renata Butryn kwituje My chcemy tego samego, chcemy zapytać o efektywność.

Sprzeciw PiS wobec kontroli MZK

– Jeżeli chodzi o kontrolę MZK, to wiecie państwo, że są zapowiedziane podwyżki, a jest sprawa sporna pomiędzy Urzędem Miasta a MZK dotycząca kwoty prawie 7,5 mln zł. tez chcemy zobaczyć, jakie to były umowy z czego to wynika – opisuje Damian Marczak.

Zagrożona „Stalowa Sowa” również bez kontroli

– Tłumaczyłam dlaczego kontrola poszczególnych etapów programu „Stalowa Sowa” powinna być zrobiona, ponieważ ten program jest zagrożony. Docierają do nas takie sygnały, a miasto w tym partycypuje. Te fundusze, które wzięło miasto jeśli program nie zamknie się w odpowiednim czasie, miasto będzie musiało zwrócić. 2 mln zł. To bardzo dużo w sytuacji, gdy jesteśmy zadłużeni – stwierdza Renata Butryn.

Praca czy lenistwo?

– Na argument pana Durka, czy to nie jest za dużo pracy, że mamy jeszcze pracę w innych komisjach, zaproponowaliśmy formułę, która była już w poprzednich latach. Czyli żeby nie wszyscy radni kontrolowali każdą spółkę, ale żebyśmy się podzielili – zauważa Damian Marczak. – Nasze oburzenie wynika również z tego, że pojawiła się nowa komisja, Komisja Petycji, Skarg i Wniosków, która przejmuje dużą część kompetencji Komisji Rewizyjnej. Komisja ta ma kontrolować te rzeczy, te instytucje, na które skarżą się mieszkańcy miasta – zauważa Renata Butryn. – Przedtem było to w kompetencjach Komisji Rewizyjnej. Jak obserwowałam plany pracy z poprzednich at 50 % spraw nasza Komisja przekazuje do Komisji Petycji. Komisja Rewizyjna powinna dostarczać rzetelnej wiedzy radzie, oceniać i inspirować Dlatego chcieliśmy, by ta komisja miała również pozytywny oddźwięk przy kierowaniu polityką całej rady.

Nasuwa się podstawowe pytanie – co radni PiS chcieli robić w Komisji Rewizyjnej, która ma przede wszystkim kontrolować?

Amelia Chodorek

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W Stalowej Woli

Więcej w W Stalowej Woli

Tomasz Solecki nowym prezesem „Stal” Stalowa Wola PSA

stw24.pl2 czerwca 2020

Starorzecze w Przyszowie nabiera ostatecznego kształtu

stw24.pl2 czerwca 2020

Wznowiona obsługa w Urzędzie Gminy w Pysznicy

stw24.pl2 czerwca 2020

Parking przy ul. Okulickiego oddany

stw24.pl2 czerwca 2020

Muzeum zaprasza na Rodzinne niedziele

stw24.pl2 czerwca 2020

Czwórmiasto może połączyć nowa linia kolejowa

stw24.pl1 czerwca 2020

Wróciły rowery miejskie

stw24.pl1 czerwca 2020

Dziś 1 czerwca Dzień Dziecka

stw24.pl1 czerwca 2020

Budowa kanalizacji w Kłyżowie

stw24.pl1 czerwca 2020