W Stalowej Woli

Po pierwsze, edukacja i kultura

Po pierwsze, edukacja i kultura

Pierwszą konferencję programową kandydat na prezydenta Stalowej Woli Andrzej Szymonik oraz członkowie Stalowowolskiego Porozumienia Samorządowego poświęcili dziś edukacji i kulturze.

W tej odsłonie programu wyborczego Szymonika dominują cztery hasła: edukacja zawodowa, nauczanie integracyjne – szkoła otwarta dla wszystkich, wychowanie przez wolontariat, edukacja obywatelska i prawna. – W naszym pojęciu dobra edukacja zawodowa to nie tylko budowanie zaplecza wysoko wykwalifikowanych pracowników dla pracodawców, ale przede wszystkim droga do rozpoczęcia własnej działalności i swobodnego poruszania się po rynku pracy – mówiła Renata Butryn. – Dlatego w programie proponujemy wspieranie i rozwijanie edukacji zawodowej m.in. w oparciu o wykorzystanie maszyn w Inkubatorze oraz potencjału Cechu Rzemiosł, rozwijanie i wzmacnianie relacji pomiędzy szkołami zawodowymi a Politechniką Rzeszowską i pracodawcami.

Kolejnym pomysłem jest nauczanie integracyjne. Renata Butryn stwierdziła, że obecna reforma wypycha dzieci niepełnosprawne na margines i przekonywała, że trzeba to zmienić, bo uczniowie dotknięci niepełnosprawnością muszą uczestniczyć w życiu szkoły. – Chcemy, aby dyrektorzy szkół i przedszkoli wraz z nauczycielami i wychowawcami opracowywali programy integracyjne z myślą o tych dzieciach. Chcąc do tego zachęcić proponujemy różne formy nagradzania autorów takich programów – mówiła była posłanka.

Kolejnym pomysłem jest wychowanie przez wolontariat. – Zamierzamy to realizować poprzez zbudowanie z nauczycielami oraz przedstawicielami organizacji zajmujących się wolontariatem programów działalności dla poszczególnych szkół, wsparcie finansowe dla szkół, nauczycieli i uczniów, którzy podejmą się ich realizowania. Będziemy też popularyzować ideę wolontariatu poprzez konkursy i spotkania, organizację święta wolontariatu, wybór wolontariusza roku, powołamy też pełnomocnika do spraw wolontariatu, który nawiąże współpracę z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami lokalnymi – przybliżyła Maria Karkut, która od siedmiu lat zajmuje się pracą wolontariacką i zaangażowana jest w projekt dla seniorów pod nazwą „Emerycie kochaj życie”.

Działacze Stalowowolskiego Porozumienia Samorządowego zaakcentowali też konieczność edukacji obywatelskiej i prawnej. – Od 2015 roku obserwujemy w kraju permanentne niszczenie ładu konstytucyjnego i prawnego przy obojętności społeczeństwa – podkreśliła Martyna Raszek. – Uważamy, że władze lokalne mają obowiązek uświadamiać obywateli. Zobowiązujemy się do zawieszenie preambuły Konstytucji w każdej szkole, będziemy współpracować z fundacjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz obrony demokracji, ładu konstytucyjnego i budowy społeczeństwa obywatelskiego. Chcemy uświadamiać czym jest trójpodział władzy, jak ważne jest niezależne sądownictwo oraz nasza obecność w Unii Europejskiej. Będziemy organizować spotkania młodzieży z Rzecznikiem Praw Dziecka i Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Proponujemy cykl godzin do dyspozycji wychowawcy poświęconych na edukację prawną, spotkania z sędziami, radcami prawnymi oraz adwokatami.

Ostatni punkt to przywrócenie flagi Unii Europejskiej przed instytucjami publicznymi w Stalowej Woli. – Trzy lata temu zadaliśmy pytanie władzom miasta, dlaczego zniknęła flaga UE. Od jednego z radnych dostaliśmy odpowiedź, że została oddana do prania. To pranie trwa już trzy lata… – wypomniała Martyna Raszek.

W programie mowa jest także o kulturze, jako elemencie budującym wizerunek miasta. Joanna Grobel-Proszowska krytykowała, że organizowanie imprez kulturalnych przez kancelarię prezydenta miasta niekoniecznie służy promocji Stalowej Woli, ale z całą pewnością służy promocji jej prezydenta Lucjusza Nadbereżnego.

– Proponujemy transparentność finansowania imprez, pragniemy by wydatki na kulturę szły do budżetów instytucji kultury m.in. MDK, SDK, Muzeum Regionalnego, a imprezy kulturalne były organizowane przez fachowców a nie przypadkowych ludzi – mówiła Grobel-Proszowska. Wyjaśniła, że tak zwiększone budżety służyłyby finansowaniu kolejnych edycji imprez cyklicznych, takich jak „Młodzi Muzycy Młodemu Miastu 2.0”, organizację festiwalu teatrów amatorskich, plenerów malarskich i fotograficznych i wieńczących je wystaw w instytucjach kultury podległych miastu. W planach jest także połączenie MDK z budynkiem Arkadii i utworzenie z nich jednego kompleksu kulturalnego.

1-IMGP1498 (Kopiowanie)

1-IMGP1501 (Kopiowanie)

1-IMGP1504 (Kopiowanie)

1-IMGP1508 (Kopiowanie)

1-IMGP1520 (Kopiowanie)

1-IMGP1526 (Kopiowanie)

Wioletta Wojtkowiak

2 komentarze

Komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Stalowej Woli

Więcej w W Stalowej Woli

Nauczyciele i uczniowie z Ekonomika w Maladze

stw24.pl22 października 2021

Konkurs na „Wolontariusza Roku 2021”

stw24.pl22 października 2021

Wystawa Giełdy Papierów Wartościowych odwołana

stw24.pl22 października 2021

Akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie

stw24.pl21 października 2021

W Stalowej Woli stanie jubileuszowa wystawa Giełdy Papierów Wartościowych

stw24.pl21 października 2021

Planowane wyłączenia prądu

stw24.pl21 października 2021

Paweł Wakuła i jego atrakcyjne sposoby na książkę historyczną dla dzieci

stw24.pl20 października 2021

Młodzi poeci nagrodzeni w MBP

stw24.pl19 października 2021
dom samotnej matki

Konkurs na dyrektora SOWiIK-u

stw24.pl19 października 2021