W powiecie

Poczwórne święto w Kole Łowieckim „Darz Bór” Zbydniów

Poczwórne święto w Kole Łowieckim „Darz Bór” Zbydniów

Koło Łowieckie „Darz Bór” Zbydniów w gminie Zaleszany, miało ostatnio aż cztery powody do wspólnego świętowania. Pierwszym z nich było tradycyjne święto myśliwych „Hubertus”. Kolejnym, poświęcenie osady myśliwskiej zwanej także Ośrodkiem Edukacji Przyrodniczej „Wrota do Puszczy Sandomierskiej”. Trzecim powodem było poświęcenie kapliczki św. Huberta – patrona myśliwych, a ostatnim rozpoczęcie obchodów 65-lecia istnienia Koła Łowieckiego „Darz Bór” Zbydniów.

Uroczystości rozpoczęto tradycyjnie polowaniem, w którym udział wzięło łącznie 26 myśliwych. O godzinie 14:00 odbyła się msza św. podczas której poświęcono osadę łowiecką z jej małą „infrastrukturą turystyczno-rekreacyjną”, elementami edukacyjnymi, kapliczkę św. Huberta oraz tablicę w kamieniu upamiętniającą 65 lat powstania Koła Łowieckiego.

Miejsce, które zostało poświęcone ma swoją historię. Warto ją poznać, aby móc lepiej zrozumieć charakter i działalność Koła Łowieckiego „Darz Bór” Zbydniów.

W 2014 roku Koło rozpoczęło starania o wydzierżawienie ziemi pod budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej. Dzięki wsparciu wójta Gminy Zaleszany – Pawła Gardego oraz przychylności lokalnych radnych: Lucjana Kutyły i Józefa Dula oraz sołtysa Obojnej – Waldemara Gimpla przyjęto w dzierżawę teren przylegający bezpośrednio do lasu. Kolejnym krokiem było uzyskanie wsparcia finansowego na realizację pomysłu związanego z budową Ośrodka. Pierwsze środki finansowe pozyskano w 2015 roku z dotacji udzielonej przez Fundację Fundusz Lokalny SMK w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Sołectwo Kotowa Wola wsparło inicjatywę Koła „Darz Bór’ Zbydniów poprzez przekazanie budulca w postaci drewna. Środki z dotacji, a także środki własne Koła pozwoliły wybudować początkowo wiatę, zaś dodatkowe wsparcie finansowe uzyskane w 2016 roku dało szansę rozbudowania osady do obecnego kształtu – ocieplić, wybudować murowany kominek, wykonać ogrodzenie, wieżę obserwacyjną, palenisko na ognisko wraz z ławkami, kapliczkę św. Huberta oraz wzbogacić całość o tablice edukacyjne. Nieocenione jest wsparcie myśliwych – członków Koła oraz sympatyków, którzy aktywnie włączyli się w prace na rzecz powstania obiektu.

Obecnie, miejsce jest aktywnie wykorzystywane i służy nie tylko do odpoczynku i rekreacji myśliwych, ale przede wszystkim korzystają z niego mieszkańcy regionu. Spełnia ono funkcję edukacji ekologicznej i przyrodniczej na rzecz środowisk dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zaleszany.

Średnio rocznie Koło edukuje tu blisko 300 uczniów z pobliskich szkół. Na ten cel również pozyskuje dotacje ze środków pomocowych – w latach 2014-1017 „Darz Bór” Zbydniów zrealizowało trzy projekty edukacyjne z dotacji zewnętrznych o wartości blisko 50 tyś. zł. Nieoceniona jest praca wszystkich myśliwych z Koła. Dzięki tym ludziom obecnie można cieszyć się z przebywania w pięknym i przytulnym miejscu stanowiącym wrota do Puszczy Sandomierskiej.

A.Piotrowska/Gmina Zaleszany

IMG_2685 IMG_2687

Zobacz Komentarze (1)

1 Komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W powiecie

Więcej w W powiecie

Społecznicy upiększyli centrum Rzeczycy Długiej

stw24.pl21 października 2021

Akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie

stw24.pl21 października 2021

Planowane wyłączenia prądu

stw24.pl21 października 2021

Złote Gody w Gminie Pysznica

stw24.pl19 października 2021
dom samotnej matki

Konkurs na dyrektora SOWiIK-u

stw24.pl19 października 2021

S19 Lasy Janowskie – Zdziary oddana do ruchu

stw24.pl18 października 2021
morsy fb

Otwarcie sezonu morsowego w Zaklikowie

stw24.pl18 października 2021
woda-kran

Przerwa w dostawie wody

stw24.pl18 października 2021

Zmarł ks. Jan Mazur były wikariusz parafii św.Floriana

stw24.pl8 października 2021