W Stalowej Woli

Pół tysiąca gospodarzy nie ma umów najmu 

Pół tysiąca gospodarzy nie ma umów najmu 

W 520 mieszkaniach mieszkańcy nie mają umowy najmu, 27 osób jest po wyrokach eksmisyjnych i nie ma prawa do lokalu socjalnego, a 286 osób jest zagrożonych bezdomnością – to dane ze sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wychodzenia z Bezdomności za rok 2016 w Stalowej Woli.

W mieście było podejmowanych wiele działań, przez różne instytucje, a w szczególności przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i schronisko, mające na celu pomoc bezdomnym jak m.in. zabezpieczenie noclegu, wyżywienia, środków higieny i odzieży, udzielania pomocy medycznej, pomocy w uzyskaniu różnych świadczeń czy wyrabianiu dokumentów.

Ponadto były sprawdzane osoby i rodziny, które żyją w najtrudniejszych warunkach.

Okazało się, że w 520 lokalach mieszkańcy nie mają umów najmu, a 27 osób nie ma prawa do lokalu socjalnego i jest po wyrokach eksmisyjnych. Te osoby i rodziny są najbardziej zagrożone bezdomnością.

MOPS wskazał 156 rodzin, w tym 286 osób zagrożonych bezdomnością, którymi zaopiekowali się pracownicy socjalni, ponadto osoby te uzyskały pomoc materialną i poradnictwo specjalistyczne.

Z informacji wynika, że wzrosła liczba osób, które decydują się na podjęcie leczenia, jeśli chodzi o uzależnienie od alkoholu. 43 skorzystały z porady terapeuty terapii uzależnień w schronisku, a 3 ukończyły terapię stacjonarną. Ponadto z roku na rok coraz więcej osób zagrożonych bezdomnością chce korzystać z pomocy specjalistów – prawników, psychologów, terapeutów.

Corocznie, przed okresem zimowym MOPS organizuje spotkanie z przedstawicielami różnych instytucji, podczas którego omawiane są procedury postępowania z osobami bezdomnymi. W tym okresie monitorowe też są miejsca, w których przebywają takie osoby. W ubiegłym roku policja przeprowadziła 56, a MOPS 96 patroli, dzięki temu kilka razy udało się zapewnić bezpieczeństwo bezdomnym. Dzięki tym działaniom ogólnie ze wsparcia skorzystało 47 osób.

Z przedstawionego dokumentu wynika, że liczba osób bezdomnych w mieście utrzymuje się na stałym poziomie, są to głównie mężczyźni, nie ma bezdomnych rodzin i dzieci.

Joanna Piechuta

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Stalowej Woli

Więcej w W Stalowej Woli

Zrób badanie .Chroń siebie i rodzinę.

stw24.pl2 listopada 2021

Podsumowanie Inicjatywy „Kobiety z Fabrycznego contra COVID-19”

stw24.pl29 października 2021

Bezpłatna komunikacja miejska dowiezie na cmentarze

stw24.pl29 października 2021

Ekslibris w świecie gwiazd, planet i robotów – znamy laureatów konkursu w MBP!

stw24.pl29 października 2021

Gmina Zaleszany – Zamień krwinki na ozdoby z choinki !

stw24.pl29 października 2021

Ekslibris w świecie gwiazd, planet i robotów – znamy laureatów konkursu w MBP!

stw24.pl29 października 2021

Konkurs na Tydzień Bibliotek 2021 rozstrzygnięty – I miejsce dla MBP!

stw24.pl29 października 2021

Wmurowali kamień węgielny w mury powstającego żłobko-przedszkola

stw24.pl28 października 2021

Program Fabryka w Stalowej Woli z pozwoleniem na budowę

stw24.pl27 października 2021