W Stalowej Woli

Popieram KUKIZ’15 – Grzegorz Kida

Popieram KUKIZ’15 – Grzegorz Kida

Nazywam się Grzegorz Kida, mam 41 lat , jestem żonaty. Od urodzenia mieszkam w Stalowej Woli. Pracuję jako asystent naukowo-dydaktyczny na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Posiadam stopień naukowy doktora nauk humanistycznych. Pracuję też na stanowisku doradcy zawodowego w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnobrzegu, placówce Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Pełnię funkcję sekretarza międzynarodowego czasopisma naukowego „Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration. Journal for Mental Changes”. Jestem autorem wielu publikacji w języku polskim i angielskim. Od wielu lat współpracuję z Profesorem Adamem Bielą, uczestnicząc w pracach związanych z powszechnym uwłaszczeniem, zwłaszcza w spółdzielniach mieszkaniowych. Jestem prezesem Podkarpackiego Stowarzyszenia „Własność i Gospodarność” działającego w ramach Ogólnopolskiego Forum Stowarzyszeń Uwłaszczeniowych i pomysłodawcą i byłym prezesem Spółdzielni Socjalnej „Razem” w Stalowej Woli, która powstała jako jedna z pierwszych w Polsce i pierwsza na Podkarpaciu. Jestem ustawowym przedstawicielem stowarzyszenia „Sztafeta Pokoleń”. Sprawuję funkcję członka Prezydium Podkarpackiej Rady Organizacji Pozarządowych w Rzeszowie. Określam siebie jako społecznika z „krwi i kości”. Jestem honorowym dawcą krwi, od 1995 roku oddałem jej ponad 50 litrów, jestem też zarejestrowanym dawcą szpiku kostnego.  Jestem członkiem Kongresu Nowej Prawicy, od wielu lat związany jestem z lokalnym środowiskiem wolnościowym i narodowym.

Z jakich powodów startuje Pan w wyborach parlamentarnych?

Ponieważ, wkurza mnie „matrixowaty” system, w którym funkcjonujemy od ponad ćwierćwiecza, którym rządzi nasza „klasa polityczna” poprzez posłusznych ominipotentnych urzędników. Wkurzam się obecną postawą polityków, którzy chcą rządzić Polską, zamiast jej służyć.

Dlaczego z tej partii politycznej?

Powinien wystarczy jeden powód – KWW KUKIZ’15 jako jedynie ugrupowanie z startujących do Sejmu nie zarejestrowało się świadomie jako partia i będzie korzystało z dofinansowania dla partii politycznych z budżetu państwa.
Inne powody wynikają z samej istoty funkcjonowania Ruchu Kukiza, która oparta jest na trzech filarach strategii zmiany (celowo nie nazywanej programem, które oferują inne ugrupowania nie realizując ich):
Demokracji – która ma na celu przywrócenie obywatelom kontroli nad państwem.
Bogactwa – mającego na celu przywrócenie obywatelom kontroli nad ich pieniędzmi.
Bezpieczeństwa – które pomoże przywrócić obywatelom bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne.
Nie chcemy mamić obywateli obietnicami.

Czego Pan dokonał  dotychczas w swojej działalności politycznej ?

Brałem udział w wyborach na różnym szczeblu przez ostatnie kilkanaście lat. I pozostaję wierny swoim poglądom, ideom i wartościom wolnościowym i narodowym, które są mi bliskie.

Co Pan uważa za swój największy sukces na niwie politycznej?

Zjednoczenie i współpraca lokalnego środowiska „antysystemowców” w Stalowej Woli, które ma miejsce w dużym stopniu dzięki działaniom moim oraz wielu innych osób.

Czym chce Pan przekonać wyborców do swojej osoby?

W swojej działalności społecznej i politycznej wyznaję maksymę sformułowaną przez Edmunda Burke’a (1729 – 1797) „Dla triumfu zła potrzeba tylko, żeby dobrzy ludzie nic nie robili”. Mam nadzieję, że może to stanowić rękojmię moich ewentualnych przyszłych działań w tym właśnie obszarze.

O co będzie Pan zabiegał w parlamencie dla naszego regionu?

W Sejmie RP chcę się skupić na działaniach, które pozwolą  Polakom się bogacić i realizować swoje ambicje oraz plany. Dlatego, tak ważne jest, aby uprościć system podatkowy i “odpodatkować” pracę.
Moje osobiste postulaty w sferze ogólnej to:
1. Proste, niskie i sprawiedliwe podatki
2. Radykalne uproszczenie prawa i administracji
3. Sprawny wymiar sprawiedliwości pod kontrolą narodu
4. Pełna przejrzystość i jawność wydatków publicznych
5. Zniesienie finansowania partii z pieniędzy podatników
6. Silna armia i system obrony terytorialnej

I regionalnie wiemy jak ważna dla województwa podkarpackiego jest infrastruktura, dlatego też jestem zwolennikiem szlaku “Via Carpathia” oraz realizacji drogi S19 jako obwodnicy wielu miast Podkarpacia.

Czym w pierwszej kolejności powinien zająć się nowy rząd?

Odpowiem trochę inaczej i na wyrost czym powinien zajmować się i jaki powinien być przyszły rząd tekstem Strategii Zmiany ogłoszonej przez Ruch Kukiza. Naszym pierwszym i podstawowym celem jako ugrupowania będzie zmiana Konstytucji RP. Walczymy o to, by parlament, który wyłonimy 25 października był konstytuantą. Ma być Zgromadzeniem Narodowym, które uchwali nową Konstytucję RP. Pierwsza poprawka do Konstytucji umożliwi zmianę ordynacji wyborczej do Sejmu. Tylko w ten sposób zasadniczo zmienimy sposób wyłaniania elit politycznych w naszym kraju i tylko w ten sposób doprowadzimy do wyłonienia rządu odpowiedzialnego przed obywatelami. Zagwarantujemy też, że referendum ogólnokrajowe stanie się skutecznym narzędziem kontroli władzy. Tylko tak przywrócimy państwo obywatelom! Celem kolejnym jest przywrócenie naszemu państwu podmiotowości wewnętrznej i zewnętrznej. W polityce wewnętrznej zbudujemy ustrój gwarantujący sprawne i skuteczne rządy, odpowiedzialne przed obywatelami i skrupulatnie przez nich rozliczane. Nowy ustrój doprowadzi do powstania rządu, który w polityce zagranicznej będzie nieugięcie stał na straży polskiej racji stanu – rządu, który będzie dbał o polskie interesy, a nie interesy zagranicznego kapitału i obcych mocarstw. Nasza strategia prowadzi do realizacji podstawowej konstytucyjnej zasady, że władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. Zasady, które do tej pory była jedynie pustym hasłem zapisanym w Konstytucji. Władza w Polsce nie może należeć do partyjnych oligarchii, nie może też należeć do obcych rządów, do międzynarodowych korporacji, ani zagranicznych mediów. Władza zwierzchnia w naszym kraju ma należeć tylko i wyłącznie do Narodu! Nowa Konstytucja musi również zagwarantować skuteczne i odpowiedzialne rządy. Pełnia władzy wykonawczej powinna należeć do wybieranego w wyborach powszechnych Prezydenta RP. Prezydent będzie stał na czele rządu, ale nie będzie miał prawa inicjatywy ustawodawczej. Inicjatywa ustawodawcza powinna należeć wyłącznie do obywateli posłów.

3 komentarze

Komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W Stalowej Woli

Więcej w W Stalowej Woli

Rozwadowski Targ Staroci już w tę niedzielę

stw24.pl18 czerwca 2021

Uwaga! Ul. Popiełuszki trwają utrudnienia w ruchu dla wszystkich kierowców

stw24.pl17 czerwca 2021

Zarząd z absolutorium i dużymi planami inwestycyjnymi

stw24.pl17 czerwca 2021

Nadal obowiązuje zakaz odwiedzin chorych w szpitalu

stw24.pl17 czerwca 2021

Premiera filmu “Stalowa Wola miastem z piasku i serc”

stw24.pl17 czerwca 2021

Oficjalne otwarcie Rozwadowskiego „Sokoła”

stw24.pl16 czerwca 2021

Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego z Rozwadowską

stw24.pl15 czerwca 2021

32 Międzynarodowy Wyścig Kolarski “Solidarności” i Olimpijczyków Pabianice – Stalowa Wola

stw24.pl15 czerwca 2021

Powalczą o mistrzostwo Polski w Stalowej Woli

stw24.pl15 czerwca 2021