W powiecie

Powołano stałe komisje Rady Powiatu

Powołano stałe komisje Rady Powiatu

Podczas drugiego, nadzwyczajnego posiedzenia Rady Powiatu Stalowowolskiego kadencji 2018 – 2023, radni wybrali spośród siebie członków komisji stałych oraz Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Komisja rewizyjna kontroluje działalność zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych, opiniuje wykonanie budżetu powiatu i występuje z wnioskiem do rady powiatu w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium zarządowi. Ponadto wykonuje inne zadania w zakresie kontroli zlecone przez radę powiatu.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, rozpatruje skargi na działania zarządu powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych oraz wnioski i petycje składane przez obywateli.
Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przyjętym przez radę. Mogą odbywać wspólne posiedzenia, a także podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych powiatów, zwłaszcza sąsiadujących, jak również z innymi podmiotami, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem ich działalności.

Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je radzie. Ponadto składają roczne sprawozdanie ze swojej działalności.

Komisje Rady Powiatu Stalowowolskiego kadencji 2018 – 2023

Komisja Rewizyjna

Jaromir Wieprzęć – przewodniczący
Leokadia Gugała – zastępca przewodniczącego
Marek Tyza – sekretarz
Zbigniew Gola
Stanisław Czochara

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Stalowowolskiego

Aldona Bilska – Kokosińska – przewodnicząca
Stanisław Anioł – zastępca przewodniczącego
Robert Sałęga – sekretarz
Zofia Ciesielska – Grella

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego

Wojciech Chodorek
Andrzej Gargaś
Józef Gorczyca
Grzegorz Idec
Aleksander Jabłoński
Marek Pater
Alfred Rzegocki
Mariusz Sołtys
Janusz Zarzeczny

Komisja Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej

Ryszard Andres
Dariusz Bańka
Zofia Ciesielska – Grella
Andrzej Gargaś
Zbigniew Gola
Wojciech Korkowski
Alfred Rzegocki
Mariusz Sołtys
Marek Ujda

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa

Stanisław Czochara
Barbara Domin
Józef Gorczyca
Grzegorz Idec
Aleksander Jabłoński
Robert Sałęga

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Ryszard Andres
Stanisław Anioł
Dariusz Bańka
Aldona Bilska-Kokosińska
Wojciech Chodorek
Barbara Domin
Leokadia Gugała
Wojciech Korkowski
Marek Pater
Marek Tyza
Marek Ujda
Jaromir Wieprzęć
Janusz Zarzeczny

Źródło: Powiat stalowowolski 

2 komentarze

Komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W powiecie

Więcej w W powiecie

Nauczyciele i uczniowie z Ekonomika w Maladze

stw24.pl22 października 2021

Projekt „Tradycja jak źródło” w Domu Kultury w Pysznicy

stw24.pl22 października 2021

Społecznicy upiększyli centrum Rzeczycy Długiej

stw24.pl21 października 2021

Akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie

stw24.pl21 października 2021

Planowane wyłączenia prądu

stw24.pl21 października 2021

Złote Gody w Gminie Pysznica

stw24.pl19 października 2021
dom samotnej matki

Konkurs na dyrektora SOWiIK-u

stw24.pl19 października 2021

S19 Lasy Janowskie – Zdziary oddana do ruchu

stw24.pl18 października 2021
morsy fb

Otwarcie sezonu morsowego w Zaklikowie

stw24.pl18 października 2021