W powiecie

Powstańczy Rajd Rowerowy w gminie Radomyśl n/Sanem

Powstańczy Rajd Rowerowy w gminie Radomyśl n/Sanem

RAJD ROWEROWY DLA BOHATERÓW POWSTANIA

1 sierpnia br. minęła 76 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. W tym dniu o godz. 17.00 włączone zostały syreny alarmowe, a tuż zaraz wystartował pierwszy gminny Powstańczy Rajd Rowerowy. To był znak hołdu i pamięci o Powstańcach Warszawskich i mieszkańcach stolicy, którzy zginęli podczas trwających 63 dni walk z niemieckim okupantem.

Na udział w rajdzie rowerowym zdecydowało się kilkudziesięciu rowerzystów, chcących w ten sposób zakomunikować o swoim patriotyzmie i oddać cześć pamięci walczącym o wolną Polskę. Uczestnicy rajdu wyruszyli z parkingu przy GCK w Chwałowicach oraz parkingu przy Wiejskim Domu Kultury w Rzeczycy Długiej. O godz. 17.00, przy dźwiękach włączonych syren, minutą ciszy oddano hołd Powstańcom Warszawskim. W Rzeczycy Długiej pod pomnikiem upamiętniającym 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę, znicze pamięci zapalili przedstawiciele Stowarzyszenia Mieszkańców Rzeczycy Długiej i Musikowa, harcerze z Woli Rzeczyckiej i mieszkańcy.

Z dwóch krańców gminy uczestnicy dotarli do Radomyśla, na cmentarz na „Zjawieniu”. Tu, po powitaniu i wystąpieniu wójta Jana Pyrkosza, pod pomnikiem Ofiar II Wojny Światowej złożono kwiaty i zapalono znicze. Tego aktu dokonały delegacje: gminy, bibliotek publicznych, Senior + z Pniowa, harcerzy z Woli Rzeczyckiej i Radomyśla oraz Stowarzyszenia Mieszkańców Rzeczycy Długiej i Musikowa.

Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17.00 na rozkaz dowódcy Armii Krajowej gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego. W dniu wybuchu powstania SS-Reichsführer Heinrich Himmler, powołując się na dyspozycję Hitlera, wydał rozkaz zniszczenia miasta i wyniszczenia ludności cywilnej Warszawy. Trwało 63 dni. Powstanie warszawskie było wymierzone militarnie przeciw Niemcom, a politycznie przeciw ZSRR oraz podporządkowanym mu polskim komunistom. Dowództwo AK planowało samodzielnie wyzwolić stolicę jeszcze przed wkroczeniem Armii Czerwonej, licząc, że uda się w ten sposób poprawić międzynarodową pozycję legalnego rządu RP oraz zahamować realizowany przez Stalina proces sowietyzacji Polski. Po wybuchu powstania Armia Czerwona wstrzymała ofensywę na kierunku warszawskim, a radziecki dyktator konsekwentnie odmawiał udzielenia powstaniu poważniejszej pomocy. Wsparcie udzielone powstańcom przez USA i Wielką Brytanię miało natomiast ograniczony charakter i nie wpłynęło w sposób istotny na sytuację w Warszawie. W rezultacie słabo uzbrojone oddziały powstańcze przez 63 dni prowadziły samotną walkę z przeważającymi siłami niemieckimi, zakończoną kapitulacją 3 października 1944. W trakcie dwumiesięcznych walk straty oddziałów powstańczych wyniosły ok. 16 tys. zabitych i zaginionych, 20 tys. rannych i 15 tys. wziętych do niewoli. W wyniku nalotów, ostrzału artyleryjskiego, ciężkich warunków bytowych oraz masakr urządzanych przez oddziały niemieckie zginęło od 150 tys. do 200 tys. cywilnych mieszkańców stolicy. Na skutek walk powstańczych oraz systematycznego wyburzania miasta przez Niemców uległa zniszczeniu większość zabudowy lewobrzeżnej Warszawy, w tym setki bezcennych zabytków oraz obiektów o dużej wartości kulturalnej i duchowej. Powstanie Warszawskie uznawane jest za jedno z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski. Ze względu na jego tragiczne skutki, w szczególności olbrzymie straty ludzkie i materialne, kwestia zasadności decyzji o rozpoczęciu zrywu pozostaje nadal przedmiotem debat i gorących polemik.

Źródło U.G. Radomyśl n/Sanem

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej w W powiecie

Zrób badanie .Chroń siebie i rodzinę.

stw24.pl2 listopada 2021

Gmina Zaleszany – Zamień krwinki na ozdoby z choinki !

stw24.pl29 października 2021

Będzie dalszy ciąg remontu drogi od Chwałowic do Łążka

stw24.pl27 października 2021

Transport do punktów szczepień

stw24.pl26 października 2021

Droga Jamnica – Zbydniów już po przebudowie

stw24.pl26 października 2021

Nagroda Kuratora Oświaty dla nauczyciela ZSO w Zaklikowie

stw24.pl26 października 2021

Pamięć o tragicznie zamordowanych nie zginie

stw24.pl25 października 2021

„Serce” Sudołów zyska nowy wygląd

stw24.pl25 października 2021

Nauczyciele i uczniowie z Ekonomika w Maladze

stw24.pl22 października 2021