W Stalowej Woli

Prezydent odpiera zarzuty o zadłużeniu miasta

Prezydent odpiera zarzuty o zadłużeniu miasta

Podczas konferencji prasowej prezydent Lucjusz Nadberezny odniósł się do informacji opublikowanych na Facebooku i powielanych w internecie  dotyczących stanu zadłużenia samorządu Stalowej Woli.

– Nie mogę sobie pozwolić na to, aby ktoś, kto w sposób celowy i zmanipulowany wypuszczał takie informacje i wprowadzał mieszkańców w błąd – mówił prezydent. Zaznaczał, że w związku z pojawiającymi się różnymi informacjami na stronie internetowej urzędu miasta będzie umieszczona zakładka „sprostowania”.

Lucjusz Nadbereżny, nawiązał do informacji dotyczącej zadłużenia miasta. – Z wielką przykrością muszę powiedzieć, że całkowicie nieprawdziwa informacja została wykreowana przez byłego prezydenta pana Andrzeja Szlęzaka, który na Facebooku zwarł taką informację, jakoby budżet miasta wraz z zadłużeniem poręczonym w spółkach miasta przekroczył 300 mln zł. Jest to wielkie kłamstwo nie poparte żadnymi danymi i faktami. Bardzo mi przykro, że osoba, która przez 12 lat pracowała na rzecz miasta,  przez 12 lat korzystała i posiłkowała się kredytem, który jest narzędziem rozwoju, wygłasza tego typu opinie. Jest to nieuczciwe. Nie tylko w stosunku do mnie, ale w stosunku do samorządu i do miasta Stalowej Woli. Kreowanie  negatywnej opinii na temat  zadłużenia miasta może mieć wpływ na postrzeganie naszego samorządu, jako miejsca atrakcyjnego z punktu widzenia  inwestowania, podejmowania działalności gospodarczych.  Chciałbym zaapelować o to, aby nie kreować nieprawdziwych faktów, informacji. Przedstawię kilka danych, które to kłamstwo sprowadza boleśnie na ziemię – mówił kategorycznie prezydent.

Wyjaśniał, że w momencie objęcia przez niego kadencji 28 listopada 2014 r. zadłużenie budżetu miasta wynosiło po stronie kredytów 66 mln zł, po stronie poręczeń i innych rat, które są wliczane do tego zadłużenia łącznie 76 mln zł. Obecne wykorzystanie założenia z punktu widzenia zaciągniętych w latach poprzednich kredytów, spłaconych poprzednio i tych, z których obecnie miasto korzysta przy udziale obligacji, które zostały wyemitowane jest to kwota 109 mln zł. Jeśli chodzi o planowany kredyt na koniec roku 2018 r, to łączne planowane zadłużenie wyniesie  170 mln zł.

Prezydent zaznaczał, że zaciągnięte kredyty w latach poprzednich posłużyły jako wkład własny do projektów unijnych i rządowych.
– W okresie tych czterech lat realizujemy największy budżet inwestycyjny łącznie w wysokości ponad 320 mln zł. Nigdy wcześniej miasto nawet nie zbliżało się do takich wyników realizacji budżetu inwestycyjnego – wyjaśniał. Mówił, że w tym okresie zostały przygotowane programy i projekty unijne na kwotę blisko 250 mln zł przy wsparciu zewnętrznym w wysokości 133 mln zł. Realizowane obecnie projekty unijne są na kwotę 209 mln zł, z czego 119 mln zł jest ze źródeł zewnętrznych. Obecnie miasto prowadzi 31 projektów rządowych i unijnych. Zaznaczał, że w poprzednich kadencjach było prowadzonych 17 projektów.

– Jeśli nawet posiłkujemy się zadłużeniem, to ono tylko i wyłączenie służy na zabezpieczenie i wkład własny realizacji tych projektów o charakterze rozwojowym. Przypomnę, że w tej kadencji z tych 320 mln zł ponad 120 mln zł jest na inwestycje o charakterze drogowym. Do tego budujemy te elementy, które są niezbędne, aby mówić o Stalowej Woli jako o mieście nowoczesnym, atrakcyjnym – zaznaczał włodarz. To m.in. zakup nowoczesnych autobusów komunikacji miejskiej,  ale też inwestycje w sport i w rekreację. Lucjusz Nadbereżny podkreślał, że wszystkie inwestycje są realizowane  z udziałem środków zewnętrznych.

– Chciałbym zaapelować, do wszystkich tych, którzy kreują nieprawdziwe informacje o przejadaniu pieniędzy, żaden z tych kredytów, który został zaciągnięty, nie posłużył na spłatę wydatków bieżących, na bieżące funkcjonowanie miasta. Chciałbym również podkreślić, że w tym czasie, tych trzech lat, budżet miasta ze 192 mln zł urósł do kwoty ponad 450 mln zł. To na pewno wśród niektórych musi budzić sprzeciw. Będę bardzo stanowczy i publicznie apeluję do byłego prezydenta, aby sprostował swoje nieprawdziwe informacje  w tym zakresie. Nie wolno kłamać o takiej w takie sprawie i w takiej skali. To jest pomyłka o ponad  130 mln zł – mówił prezydent.

Odniósł się też do przedstawionego mu zarzutu, że miasto zadłuża w niewidoczny sposób spółki komunalne.  Zaznaczał, że jest to nieprawda.
Od 2006 do 2013 r. Miejski Zakład Komunalny zaciągnął kredyt na kwotę blisko 45 mln zł , były to środki na projekt gospodarki wodno – ściekowej oraz na budowę Zakładu Biologiczno – Mechanicznego Przetwarzania Odpadów.
W obecnej kadencji MZK zaciągnął kredyt na zakup nowych autobusów. Do spłaty zostało 2 mln. Ponadto został zaciągnięty kredyt na zakup budynku Mostostalu  – niecałe 4 mln zł.

Te kredyty, które były zaciągane za poprzedniego prezydenta są na bieżąco spłacane – wyjaśniał.
Drugi kredyt, który jest poręczony przez miasto w tej kadencji to 10,5 mln zł  dla  Miejskiego Zakładu Budynków. Ta kwota zostanie spłacona przez mieszkańców – najemców, mieszkań w budowanych blokach komunalnych.
Całość zadłużenia poręczonego przez miasto nie przekracza 185 mln zł.

Prezydent wyliczał także jak wzrasta budżet miasta, i tak dochody z :
–  PIT w 2014 r. – 39 mln zł , planowane w 2018 r. – 49 mln zł,
– podatku od nieruchomości w 2014 r. – 43 mln zł, planowane w 2018 r. – 56 mln zł,
– CIT w 2014r. – 3 mln zł.,  planowane w 2018 r. – 4 mln zł.

Joanna Piechuta

4 komentarze

Komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Stalowej Woli

Więcej w W Stalowej Woli

Nauczyciele i uczniowie z Ekonomika w Maladze

stw24.pl22 października 2021

Konkurs na „Wolontariusza Roku 2021”

stw24.pl22 października 2021

Wystawa Giełdy Papierów Wartościowych odwołana

stw24.pl22 października 2021

Akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie

stw24.pl21 października 2021

W Stalowej Woli stanie jubileuszowa wystawa Giełdy Papierów Wartościowych

stw24.pl21 października 2021

Planowane wyłączenia prądu

stw24.pl21 października 2021

Paweł Wakuła i jego atrakcyjne sposoby na książkę historyczną dla dzieci

stw24.pl20 października 2021

Młodzi poeci nagrodzeni w MBP

stw24.pl19 października 2021
dom samotnej matki

Konkurs na dyrektora SOWiIK-u

stw24.pl19 października 2021