W Stalowej Woli

Radni nie jednogłośni w sprawie absolutorium

Radni nie jednogłośni w sprawie absolutorium

Podczas wczorajszej sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok i udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu za wykonanie budżetu. Jednakże nie wszyscy byli za.

Dochody budżetowe powiaty za ubiegły rok zostały zrealizowane na kwotę nieco ponad 114 mln zł, co stanowiło ok. 96 proc. założeń planowych, natomiast wydatki zostały zrealizowane w kwocie nieco ponad 115 mln zł, co stanowiło 96 proc. planu. Planowany deficyt na rok ubiegły po zmianach, był przewidywany na kwotę ponad 1,2 mln zł , zaś faktyczne wykonanie budżetu zamknęło się deficytem ponad 1 mln zł. Planowane przychody w wysokości około 2, 8 mln zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zrealizowane zostały w całości. Zaplanowane rozchody w wysokości 1,6 mln zł również wykonane zostały w całości z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia z lat ubiegłych.
Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące wynoszące 90 mln zł nie przekroczyły wykonanych dochodów na kwotę 93 mln zł.
Stan zobowiązań powiatu na koniec ubiegłego roku wynosił 17 mln 250 tys. zł , w tym 15 mln zł z tytułu obligacji oraz  2 mln 250 tys. zł z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych.
Łączna kwota długu stanowi 15 proc. wykonanych dochodów budżetu powiatu.
Na koniec roku budżetowego powiat nie miał zobowiązań wymagalnych.
W głosowaniu za udzieleniem absolutorium nie wszyscy radni byli jednomyślni, radny Robert Fila wstrzymał się od głosu, natomiast Zygmunt Cholewiński wcale nie podniósł karty do głosowania.
Starosta Janusz Zarzeczny dziękował za udzielone absolutorium. – Dziękuję bardzo wszystkim którzy głosowali za, tym którzy wstrzymali się od głosu też dziękuję, bo trzeba szanować każdy głos – mówił.
Joanna Piechuta  

Zobacz Komentarze (1)

1 Komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W Stalowej Woli

Więcej w W Stalowej Woli

Rozwadowski Targ Staroci już w tę niedzielę

stw24.pl18 czerwca 2021

Uwaga! Ul. Popiełuszki trwają utrudnienia w ruchu dla wszystkich kierowców

stw24.pl17 czerwca 2021

Zarząd z absolutorium i dużymi planami inwestycyjnymi

stw24.pl17 czerwca 2021

Nadal obowiązuje zakaz odwiedzin chorych w szpitalu

stw24.pl17 czerwca 2021

Premiera filmu “Stalowa Wola miastem z piasku i serc”

stw24.pl17 czerwca 2021

Oficjalne otwarcie Rozwadowskiego „Sokoła”

stw24.pl16 czerwca 2021

Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego z Rozwadowską

stw24.pl15 czerwca 2021

32 Międzynarodowy Wyścig Kolarski “Solidarności” i Olimpijczyków Pabianice – Stalowa Wola

stw24.pl15 czerwca 2021

Powalczą o mistrzostwo Polski w Stalowej Woli

stw24.pl15 czerwca 2021