W Stalowej Woli

Radni sejmiku zabierają głos w sprawie pielęgniarek

Radni sejmiku zabierają głos w sprawie pielęgniarek

Sejmik Województwa Podkarpackiego wystosował dwa stanowiska w sprawie rozwiązania problemu finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń medycznych wykonywanych przez pielęgniarki i położne oraz wprowadzenia etatów rezydenckich dla zawodu pielęgniarek i położnych.

Mając na uwadze zapewnienie właściwego finansowania podmiotów leczniczych adekwatnego do rzeczywistych kosztów związanych z udzielaniem świadczeń medycznych wykonywanych przez pielęgniarki i położne Radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego postulują, aby od lipca 2016 r. w systemie kontraktowania świadczeń medycznych uwzględnić prace wykonywane przez pielęgniarki i położne. Dokonując nowej wyceny punktu rozliczeniowego należy rozszerzyć zapisy ustalające minimalne normy zatrudnienia i kwalifikacje zawodowe pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. z 2012 r., poz. 1545) i objąć nimi również niepubliczne podmioty lecznicze realizujące świadczenia medyczne finansowane ze środków publicznych, w ramach podpisanych kontraktów z NFZ.

Proponowana zmiana przyniesie wymierne korzyści finansowe dla podmiotów leczniczych w postaci urealnienia przychodów z tytułu wykonywanych świadczeń medycznych oraz bezpośrednio dla grupy zawodowej pielęgniarek i położnych poprzez wzrost ich wynagrodzenia. Należy tutaj jednocześnie nadmienić, że działanie to podniesie poziom i jakość udzielanych świadczeń medycznych przez ww. personel medyczny oraz zmniejszy migrację tej grupy zawodowej do innych zawodów, jak również emigrację za granice Polski.

Stanowisko w sprawie wprowadzenia etatów rezydenckich dla zawodu pielęgniarek i położnych.

Mając na uwadze zapewnienie właściwego bezpieczeństwa życia i zdrowia obywateli Rzeczypospolitej Polskiej zagwarantowane zapisami Konstytucji, Radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego, apelują do władz ustawodawczych i wykonawczych o podjęcie skutecznych działań w tym zakresie.

W sytuacji poważnego zagrożenia wystąpienia braków personelu pielęgniarskiego i położniczego będącego następstwem wieloletnich zaniedbań w organizowaniu i finansowaniu polskiego systemu ochrony zdrowia Sejmik Województwa Podkarpackiego proponuje wprowadzenie rozwiązań systemowych, które złagodzą tego negatywne skutki.

Sugerowanym przez Radnych Sejmiku rozwiązaniem problemu będzie wprowadzenie finansowanych przez Ministra Zdrowia etatów – rezydentów dla zawodu pielęgniarek i położnych. Personel rezydencki mógłby wykonywać świadczenia medyczne po zakończeniu edukacji i uzyskaniu prawa wykonywania przez okres dwóch lat. Środki finansowe na pokrycie kosztów wynagrodzeń tych pracowników pokrywałby Minister Zdrowia, podobnie jak w przypadku lekarzy rezydentów. Przedstawione rozwiązanie jest zgodne ze stanowiskami Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych.

Działanie to oprócz znaczącej poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Polski podniesie jakość udzielanych świadczeń medycznych, a także rozwiąże częściowo problemy finansowe podmiotów leczniczych i w części spełni postulaty środowiska medycznego pielęgniarek i położnych w zakresie podwyżek płac.

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej w W Stalowej Woli

Zrób badanie .Chroń siebie i rodzinę.

stw24.pl2 listopada 2021

Podsumowanie Inicjatywy „Kobiety z Fabrycznego contra COVID-19”

stw24.pl29 października 2021

Bezpłatna komunikacja miejska dowiezie na cmentarze

stw24.pl29 października 2021

Ekslibris w świecie gwiazd, planet i robotów – znamy laureatów konkursu w MBP!

stw24.pl29 października 2021

Gmina Zaleszany – Zamień krwinki na ozdoby z choinki !

stw24.pl29 października 2021

Ekslibris w świecie gwiazd, planet i robotów – znamy laureatów konkursu w MBP!

stw24.pl29 października 2021

Konkurs na Tydzień Bibliotek 2021 rozstrzygnięty – I miejsce dla MBP!

stw24.pl29 października 2021

Wmurowali kamień węgielny w mury powstającego żłobko-przedszkola

stw24.pl28 października 2021

Program Fabryka w Stalowej Woli z pozwoleniem na budowę

stw24.pl27 października 2021