W Stalowej Woli

Radni sejmiku zabierają głos w sprawie pielęgniarek

Radni sejmiku zabierają głos w sprawie pielęgniarek

Sejmik Województwa Podkarpackiego wystosował dwa stanowiska w sprawie rozwiązania problemu finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń medycznych wykonywanych przez pielęgniarki i położne oraz wprowadzenia etatów rezydenckich dla zawodu pielęgniarek i położnych.

Mając na uwadze zapewnienie właściwego finansowania podmiotów leczniczych adekwatnego do rzeczywistych kosztów związanych z udzielaniem świadczeń medycznych wykonywanych przez pielęgniarki i położne Radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego postulują, aby od lipca 2016 r. w systemie kontraktowania świadczeń medycznych uwzględnić prace wykonywane przez pielęgniarki i położne. Dokonując nowej wyceny punktu rozliczeniowego należy rozszerzyć zapisy ustalające minimalne normy zatrudnienia i kwalifikacje zawodowe pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. z 2012 r., poz. 1545) i objąć nimi również niepubliczne podmioty lecznicze realizujące świadczenia medyczne finansowane ze środków publicznych, w ramach podpisanych kontraktów z NFZ.

Proponowana zmiana przyniesie wymierne korzyści finansowe dla podmiotów leczniczych w postaci urealnienia przychodów z tytułu wykonywanych świadczeń medycznych oraz bezpośrednio dla grupy zawodowej pielęgniarek i położnych poprzez wzrost ich wynagrodzenia. Należy tutaj jednocześnie nadmienić, że działanie to podniesie poziom i jakość udzielanych świadczeń medycznych przez ww. personel medyczny oraz zmniejszy migrację tej grupy zawodowej do innych zawodów, jak również emigrację za granice Polski.

Stanowisko w sprawie wprowadzenia etatów rezydenckich dla zawodu pielęgniarek i położnych.

Mając na uwadze zapewnienie właściwego bezpieczeństwa życia i zdrowia obywateli Rzeczypospolitej Polskiej zagwarantowane zapisami Konstytucji, Radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego, apelują do władz ustawodawczych i wykonawczych o podjęcie skutecznych działań w tym zakresie.

W sytuacji poważnego zagrożenia wystąpienia braków personelu pielęgniarskiego i położniczego będącego następstwem wieloletnich zaniedbań w organizowaniu i finansowaniu polskiego systemu ochrony zdrowia Sejmik Województwa Podkarpackiego proponuje wprowadzenie rozwiązań systemowych, które złagodzą tego negatywne skutki.

Sugerowanym przez Radnych Sejmiku rozwiązaniem problemu będzie wprowadzenie finansowanych przez Ministra Zdrowia etatów – rezydentów dla zawodu pielęgniarek i położnych. Personel rezydencki mógłby wykonywać świadczenia medyczne po zakończeniu edukacji i uzyskaniu prawa wykonywania przez okres dwóch lat. Środki finansowe na pokrycie kosztów wynagrodzeń tych pracowników pokrywałby Minister Zdrowia, podobnie jak w przypadku lekarzy rezydentów. Przedstawione rozwiązanie jest zgodne ze stanowiskami Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych.

Działanie to oprócz znaczącej poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Polski podniesie jakość udzielanych świadczeń medycznych, a także rozwiąże częściowo problemy finansowe podmiotów leczniczych i w części spełni postulaty środowiska medycznego pielęgniarek i położnych w zakresie podwyżek płac.

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej w W Stalowej Woli

Do Stalowej Woli zawitała mobilna wystawa na 60-lecie KGHM Polska Miedź S.A.

stw24.pl21 września 2021

Kowal zawinił , cygana powiesili. Wywiad z byłym trenerem Stali Stalowa Wola.

stw24.pl20 września 2021

Powiat Stalowowolski wśród najlepszych w kraju!

stw24.pl20 września 2021

Dzień Otwarty w Klubie “Wesoła Gromadka”

stw24.pl20 września 2021

Coraz więcej porodów rodzinnych w stalowowolskim szpitalu

stw24.pl20 września 2021

Z zielonego patio korzystają najmłodsi i dorośli

stw24.pl17 września 2021

Miasto ogłosiło przetarg na przebudowę przejść dla pieszych

stw24.pl17 września 2021

MSPO 2021- podsumowanie udziału HSW S.A.

stw24.pl15 września 2021

Pracodawca Przyjazny Pracownikom – KGHM ZANAM z prestiżowym certyfikatem

stw24.pl14 września 2021