W powiecie

Ratują zabytkową kapliczkę

Ratują zabytkową kapliczkę

Władze Radomyśla nad Sanem podjęła starania dotyczące remontu przydrożnej kapliczki znajdującej się w ciągu drogi wojewódzkiej przy ul. Lubelskiej w stolicy gminy.

Kapliczka pochodzi z XIX wieku i jest ujęta w Gminnej Ewidencji Zabytków. Gmina dokonała wpisu tego obiektu sakralnego do rejestru zabytków, aby móc finansować prace remontowe z budżetu gminy. Warto zaznaczyć, że w wielu innych miejscowościach to mieszkańcy ze swoich składek ponosili koszty przebudowy lub remontu kapliczki bądź krzyży przydrożnych. Liczymy więc na cenną dla nas inicjatywę mieszkańców Radomyśla we wsparciu w odbudowie historycznego i sakralnego obiektu.

Kapliczka w Radomyślu nad Sanem ze względu na zbyt bliskie położenie od drogi wojewódzkiej o dużym natężeniu ruchu i spowodowanymi tym drganiami, jest w złym stanie technicznym, a co się z tym wiąże i jej estetyka ulega systematycznemu pogorszeniu. Na elewacjach kapliczki występują liczne pęknięcia i odspojenia tynku oraz pęknięcia ścian, spowodowane utratą przez nią stabilności.

Dlatego też w tej sprawie tj. przebudowy kapliczki odbyło się spotkanie w Urzędzie Gminy z udziałem Wójta Gminy Jana Pyrkosza, Konserwatora Zabytków w Tarnobrzegu Dominika Komady, radnego Juliana Geneji i Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich w Stalowej Woli Zbigniewa Wydry, na którym omówione zostały możliwe warunki przebudowy obiektu. Ostatecznie gmina uzyskała zgodę na odsunięcie kapliczki od krawędzi jezdni o ok. 3 m. Oznacza to, że kapliczkę należy rozebrać i wiernie otworzyć w nowym miejscu.

Wobec tego nie zmieni się powierzchnia zabudowy ani cechy architektoniczne obiektu. Ograniczy to wpływ drgań spowodowanych ruchem samochodowym na stan odtworzonej kapliczki oraz negatywny wpływ wód opadowych.

Należy stwierdzić, że po zrealizowaniu inwestycji możliwe będzie zachowanie dla przyszłych pokoleń obiektu sakralnego w niezmienionej formie architektonicznej o istotnym znaczeniu dla miejscowego kultu religijnego.

Planuje się także wykorzystanie cegły, z której wybudowana jest kapliczka (po jej osuszeniu w możliwie największej ilości) do odbudowy, aby zachować choćby fragmenty zabytkowych detali.

www.radomysl.pl

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W powiecie

Więcej w W powiecie

Zrób badanie .Chroń siebie i rodzinę.

stw24.pl2 listopada 2021

Gmina Zaleszany – Zamień krwinki na ozdoby z choinki !

stw24.pl29 października 2021

Będzie dalszy ciąg remontu drogi od Chwałowic do Łążka

stw24.pl27 października 2021

Transport do punktów szczepień

stw24.pl26 października 2021

Droga Jamnica – Zbydniów już po przebudowie

stw24.pl26 października 2021

Nagroda Kuratora Oświaty dla nauczyciela ZSO w Zaklikowie

stw24.pl26 października 2021

Pamięć o tragicznie zamordowanych nie zginie

stw24.pl25 października 2021

„Serce” Sudołów zyska nowy wygląd

stw24.pl25 października 2021

Nauczyciele i uczniowie z Ekonomika w Maladze

stw24.pl22 października 2021