W Stalowej Woli

Realizowany będzie plan gospodarki niskoemisyjnej

Realizowany będzie plan gospodarki niskoemisyjnej

Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę „Plan gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Stalowa Wola”.

Na sesji rady miasta 30 lipca został przedstawiony projekt, który określa wizję rozwoju Gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, pozwalającej osiągnąć długofalowe korzyści środowiskowe, społeczne i ekonomiczne.

Ma na celu zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz wdrożenia nowych technologii zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Gmina będzie dążyć do osiągnięcia wyznaczonych celów poprzez realizację działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych zdefiniowanych w niniejszym dokumencie. Wdrożenie zapisów PGNu wpłynie na poprawę stanu środowiska i jakości życia mieszkańców.

Konieczność opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej wiązała się z ratyfikowanym przez Polskę Protokołem z Kioto oraz przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 2008 roku pakietem klimatyczno-energetycznym. Dokumenty te nakładają na kraje członkowskie szereg obowiązków, w szczególności konieczność redukcji emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii, a także zwiększenia udziału wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
Opracowanie Planu wynika także z założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjętego przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 roku.
Dysponowanie „Planem gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Stalowa Wola” jest wymagane w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 w celu ubiegania się o dofinansowanie na realizację zadań zmierzających do poprawy efektywności energetycznej i poprawy jakości powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji.

PGN obejmuje cały obszar Gminy. Wykonana została kompleksowa inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych z obszaru Gminy Stalowa Wola, a także analiza możliwości redukcji zużycia energii oraz ocena możliwych do osiągnięcia efektów ekologicznych. W ramach Planu ujęte zostały działania niskoemisyjne mające na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska. Plan gospodarki niskoemisyjnej ma służyć wszystkim mieszkańcom Gminy poprzez poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie kosztów zużycia energii.

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Stalowej Woli

Więcej w W Stalowej Woli

Nauczyciele i uczniowie z Ekonomika w Maladze

stw24.pl22 października 2021

Konkurs na „Wolontariusza Roku 2021”

stw24.pl22 października 2021

Wystawa Giełdy Papierów Wartościowych odwołana

stw24.pl22 października 2021

Akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie

stw24.pl21 października 2021

W Stalowej Woli stanie jubileuszowa wystawa Giełdy Papierów Wartościowych

stw24.pl21 października 2021

Planowane wyłączenia prądu

stw24.pl21 października 2021

Paweł Wakuła i jego atrakcyjne sposoby na książkę historyczną dla dzieci

stw24.pl20 października 2021

Młodzi poeci nagrodzeni w MBP

stw24.pl19 października 2021
dom samotnej matki

Konkurs na dyrektora SOWiIK-u

stw24.pl19 października 2021