W Stalowej Woli

Realizowany będzie plan gospodarki niskoemisyjnej

Realizowany będzie plan gospodarki niskoemisyjnej

Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę „Plan gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Stalowa Wola”.

Na sesji rady miasta 30 lipca został przedstawiony projekt, który określa wizję rozwoju Gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, pozwalającej osiągnąć długofalowe korzyści środowiskowe, społeczne i ekonomiczne.

Ma na celu zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz wdrożenia nowych technologii zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Gmina będzie dążyć do osiągnięcia wyznaczonych celów poprzez realizację działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych zdefiniowanych w niniejszym dokumencie. Wdrożenie zapisów PGNu wpłynie na poprawę stanu środowiska i jakości życia mieszkańców.

Konieczność opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej wiązała się z ratyfikowanym przez Polskę Protokołem z Kioto oraz przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 2008 roku pakietem klimatyczno-energetycznym. Dokumenty te nakładają na kraje członkowskie szereg obowiązków, w szczególności konieczność redukcji emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii, a także zwiększenia udziału wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
Opracowanie Planu wynika także z założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjętego przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 roku.
Dysponowanie „Planem gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Stalowa Wola” jest wymagane w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 w celu ubiegania się o dofinansowanie na realizację zadań zmierzających do poprawy efektywności energetycznej i poprawy jakości powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji.

PGN obejmuje cały obszar Gminy. Wykonana została kompleksowa inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych z obszaru Gminy Stalowa Wola, a także analiza możliwości redukcji zużycia energii oraz ocena możliwych do osiągnięcia efektów ekologicznych. W ramach Planu ujęte zostały działania niskoemisyjne mające na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska. Plan gospodarki niskoemisyjnej ma służyć wszystkim mieszkańcom Gminy poprzez poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie kosztów zużycia energii.

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W Stalowej Woli

Więcej w W Stalowej Woli

Zmiana organizacji ruchu na DK19 Zdziary-Zarzecze

stw24.pl13 kwietnia 2021

Jaromir Wieprzęć nie jest już trenem Stali !

stw24.pl12 kwietnia 2021

Pierwsi strażacy z powiatu stalowowolskiego zaszczepieni

stw24.pl12 kwietnia 2021

Policjanci zlikwidowali plantację marihuany

stw24.pl12 kwietnia 2021

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Stalowej Woli

stw24.pl12 kwietnia 2021

Rozwadowski Trag Staroci

stw24.pl12 kwietnia 2021

Konkurs „Tytus w Stalowej Woli”

stw24.pl8 kwietnia 2021

Wizyta w urzędzie skarbowym tylko po wcześniejszej rezerwacji

stw24.pl30 marca 2021

Dworzec PKP w Rozwadowie odzyska dawny blask

stw24.pl30 marca 2021