W Stalowej Woli

Realizowany będzie plan gospodarki niskoemisyjnej

Realizowany będzie plan gospodarki niskoemisyjnej

Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę „Plan gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Stalowa Wola”.

Na sesji rady miasta 30 lipca został przedstawiony projekt, który określa wizję rozwoju Gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, pozwalającej osiągnąć długofalowe korzyści środowiskowe, społeczne i ekonomiczne.

Ma na celu zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz wdrożenia nowych technologii zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Gmina będzie dążyć do osiągnięcia wyznaczonych celów poprzez realizację działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych zdefiniowanych w niniejszym dokumencie. Wdrożenie zapisów PGNu wpłynie na poprawę stanu środowiska i jakości życia mieszkańców.

Konieczność opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej wiązała się z ratyfikowanym przez Polskę Protokołem z Kioto oraz przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 2008 roku pakietem klimatyczno-energetycznym. Dokumenty te nakładają na kraje członkowskie szereg obowiązków, w szczególności konieczność redukcji emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii, a także zwiększenia udziału wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
Opracowanie Planu wynika także z założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjętego przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 roku.
Dysponowanie „Planem gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Stalowa Wola” jest wymagane w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 w celu ubiegania się o dofinansowanie na realizację zadań zmierzających do poprawy efektywności energetycznej i poprawy jakości powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji.

PGN obejmuje cały obszar Gminy. Wykonana została kompleksowa inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych z obszaru Gminy Stalowa Wola, a także analiza możliwości redukcji zużycia energii oraz ocena możliwych do osiągnięcia efektów ekologicznych. W ramach Planu ujęte zostały działania niskoemisyjne mające na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska. Plan gospodarki niskoemisyjnej ma służyć wszystkim mieszkańcom Gminy poprzez poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie kosztów zużycia energii.

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Stalowej Woli

Więcej w W Stalowej Woli

Policja poszukuje wszystkich świadków tragicznego wypadku w Jamnicy

stw24.pl3 sierpnia 2021

Narodowe czytanie w MBP – zgłoszenia do 16 sierpnia

stw24.pl3 sierpnia 2021

Symbolicznym rajdem pamięci uczcili Powstańców Warszawskich

stw24.pl3 sierpnia 2021

Starosta przedstawił kadrze nową p.o. dyrektora szpitala

stw24.pl2 sierpnia 2021

Z Lubina do Krynicy Zdrój, rowerami dla Bartusia

stw24.pl2 sierpnia 2021

Komendant straży pożarnej Robert Lebioda przeszedł na emeryturę

stw24.pl2 sierpnia 2021

Dzięki uczciwemu znalazcy, młody mieszkaniec odzyskał swoją zgubę

stw24.pl2 sierpnia 2021

Letnia scena w Muzeum

stw24.pl2 sierpnia 2021

Ostre strzelanie na poligonie

stw24.pl30 lipca 2021