W powiecie

Rozmawiali o budowie sieci światłowodowej na naradzie sołtysów

Rozmawiali o budowie sieci światłowodowej na naradzie sołtysów

W piątek, 5 lutego w urzędzie gminy z inicjatywy wójta Jana Pyrkosza odbyła się narada z sołtysami, podczas której omówiony był m.in. temat budowy sieci światłowodowej na terenie gminy. Temat przybliżyli zaproszeni goście – przedstawiciele firmy MEDIA – SYS z Rzeszowa realizującej inwestycję.

Prezes MEDIA-SYS Krzysztof Skuneczny udzielił informacji na temat inwestycji, która niebawem rozpocznie się w gminie Radomyśl nad Sanem. Nasza Gmina będzie jedną z pierwszych, objętych inwestycją w tzw. obszarze Tarnobrzeskim. Projekt jest dofinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Projekt zakłada budowę przesyłowej sieci hurtowej, co oznacza, że dostawcą internetu może być każdy operator, a mieszkańcy będą mieli możliwość jego wyboru. Firma MEDIA-SYS jest beneficjentem POPC, operatorem i wykonawcą infrastruktury przesyłowej, która będzie udostępniana też innym operatorom – dostawcom internetu.

Światłowody, czyli kable – łącza będą instalowane na istniejących słupach energetycznych, telekomunikacyjnych czy wybudowanych przez firmę, jak też mogą biec pod ziemią. Ostatnie przyłącze (do domu) będzie wykonywał dany operator. Może to też zrealizować firma MEDIA-SYS, jeżeli właściciel posesji wyrazi taką wolę. Ta usługa będzie również bezpłatna.

Aby zainstalować światłowód konieczna jest zgoda właściciela posesji na wejście w teren. Ważne jest, że w przypadku robót ziemnych, firma ma obowiązek przywrócić teren do poprzedniego stanu. Prezes firmy MEDIA-SYS poinformował, że sieć zostanie wybudowana w miejscowościach, zgodnie z projektem. Niezależnie od tego firma może wybudować sieć z własnych środków w miejscowościach nie ujętych w projekcie. I tak to będzie miało miejsce w Żabnie i w Łążku Chwałowskim, o co zabiegał wójt Jan Pyrkosz na poprzednich spotkaniach z przedstawicielami wykonawcy. Firma jest otwarta na zgłaszane potrzeby, sugestie gdzie powinna być doprowadzona sieć, nawet do miejsc wykluczonych, oddalonych, słabo zaludnionych.

Obecnie najlepiej przygotowana inwestycja pod względem formalno – prawnym oraz ilości zgód właścicieli na wejście z budową na daną nieruchomość prywatną jest budowa światłowodu w miejscowościach: Antoniów, Zalesie Antoniowskie, Chwałowice, Witkowice, Orzechów, Pniów, Dąbrówka, Nowiny. Budowa już wkrótce się rozpocznie, niemniej jednak jest to uzależnione od warunków atmosferycznych. Można założyć, że z usług operatorów będzie można korzystać od marca lub kwietnia, po zatwierdzeniu w międzyczasie przez Urząd Komunikacji Elektronicznej cennika usług. W pozostałych miejscowościach są pewne trudności z uzyskaniem uzgodnień z mieszkańcami i to jest m.in. głównym powodem przesunięcia w czasie rozpoczęcia inwestycji. Niestety, najmniejsza ilość zgód właścicieli i posiadaczy nieruchomości prywatnych uzyskano w miejscowościach w południowej części gminy, uniemożliwiając rozpoczęcie budowy sieci światłowodowej. Wójt Jan Pyrkosz mając na uwadze znaczenie inwestycji dla rozwoju gminy udzielił wszelkich zgód i dokonał uzgodnień w odniesieniu do nieruchomości i urządzeń gminnych w przyśpieszonym trybie.

Wójt zaapelował do obecnych na spotkaniu sołtysów o przekonywanie mieszkańców do wyrażania zgody na instalację sieci, ponieważ przyniesie to korzyści w postaci dostępu do szybkiego internetu, większej konkurencji wśród dostawców usług i możliwości wyboru najlepszej oferty cenowej. Wójt dodał, że projekt budowy internetu jest realizowany z dofinansowaniem ze środków unijnych i ma na celu m.in. wypełnienie tzw. „białych plam”, czyli miejsc gdzie internet nie był dotąd dostępny lub był utrudniony. Dzięki jego realizacji szybki internet dotrze do miejscowości naszej gminy, mających rozporoszony charakter zabudowy lub, które były dotąd wykluczone, bądź ograniczone cyfrowo i nie mogły korzystać z tej formy komunikacji. Dostęp do internetu, tak ważnego i koniecznego w obecnych czasach w aspekcie zdalnego nauczania czy pracy, będzie miał np. znacznie oddalony od siedziby gminy Łążek Chwałowski.

Prezes MEDIA-SYS dodał, że poza szybkim i stabilnym internetem, atrakcyjną ceną, korzyścią dla mieszkańców będzie możliwość zatrudnienia w oddziałach, biurach terenowych firmy.

 

 

 

Źródło U.G. Radomyśl nad Sanem

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W powiecie

Więcej w W powiecie

Zrób badanie .Chroń siebie i rodzinę.

stw24.pl2 listopada 2021

Gmina Zaleszany – Zamień krwinki na ozdoby z choinki !

stw24.pl29 października 2021

Będzie dalszy ciąg remontu drogi od Chwałowic do Łążka

stw24.pl27 października 2021

Transport do punktów szczepień

stw24.pl26 października 2021

Droga Jamnica – Zbydniów już po przebudowie

stw24.pl26 października 2021

Nagroda Kuratora Oświaty dla nauczyciela ZSO w Zaklikowie

stw24.pl26 października 2021

Pamięć o tragicznie zamordowanych nie zginie

stw24.pl25 października 2021

„Serce” Sudołów zyska nowy wygląd

stw24.pl25 października 2021

Nauczyciele i uczniowie z Ekonomika w Maladze

stw24.pl22 października 2021