W powiecie

Samowolka budowlana burmistrza Zaklikowa?!

Samowolka budowlana burmistrza Zaklikowa?!

zaklikow droga2

W ostatnim czasie w Zaklikowie były przebudowywane cztery ulice: Wesoła, Nowa, Cicha i Kościuszki. Okazało się, że te dwie ostatnie zostały przebudowane nielegalnie, czyli są samowolą budowlaną.

Zapytaliśmy w stalowowolskim starostwie, czy rzeczywiście takiego zgłoszenia nie ma. Jak informuje Grzegorz Janiec, naczelnik wydziału architektoniczno-budowlanego i środowiska, w rejestrze zgłoszeń na wykonanie robót budowlanych lub budowę prowadzonym przez Starostę Stalowowolskiego nie ma zgłoszenia na przebudowę ul. Kościuszki, ani też ul. Cichej w Zaklikowie. Ustawa Prawo budowlane wskazuje, w art 30, ust. 5, iż zgłoszenie należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Właściwy organ w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może w drodze decyzji wnieść sprzeciw. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w terminie. Wcześniej jednak należy dokonać zgłoszenia do właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej, jednak, w przedmiotowej sprawie czynność ta nie została skutecznie dokonana.

Zapytaliśmy również w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, czy wpłynęła jakaś informacja o nieprawidłowościach dot. przebudowy tej drogi, usłyszeliśmy, że takich zgłoszeń nie było. Jak udało się nam ustalić mieszkaniec jednej z tych ulic, zgłosił do nadzoru budowlanego, że ma utrudniony dojazd do posesji. Jednakże porozumiał się z gminą, dojazd został poprawiony i wycofał wniosek z nadzoru.

zaklikow droga

W ostatnim czasie burmistrz oraz pracownicy Urzędu Miasta w Zaklikowie byli częstymi gośćmi Starostwa próbując wyjaśniać całą sprawę ,jednakże prawo nie działa wstecz , mimo usilnych próśb burmistrza i jego urzędników.

Skontaktowaliśmy się telefonicznie z burmistrzem Zaklikowa Zdzisławem Wójcikiem, jednak nie chciał z nami rozmawiać, ostentacyjnie rozłączył się. Nie udało się zadać pytania, kto poniesie koszty 'ugody’ z mieszkańcem oraz konsekwencje za   łamanie prawa.

Panie burmistrzu, przypominamy, iż jest Pan urzędnikiem państwowym, wybranym przez mieszkańców gminy Zaklików i obowiązkiem Pana jest udzielanie informacji na temat spraw, które dzieją się w gminie, a nad którymi jak widać jest brak nadzoru.

aaaa

84 komentarze

Komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej w W powiecie

Transport do punktów szczepień

stw24.pl26 października 2021

Droga Jamnica – Zbydniów już po przebudowie

stw24.pl26 października 2021

Nagroda Kuratora Oświaty dla nauczyciela ZSO w Zaklikowie

stw24.pl26 października 2021

Pamięć o tragicznie zamordowanych nie zginie

stw24.pl25 października 2021

„Serce” Sudołów zyska nowy wygląd

stw24.pl25 października 2021

Nauczyciele i uczniowie z Ekonomika w Maladze

stw24.pl22 października 2021

Projekt „Tradycja jak źródło” w Domu Kultury w Pysznicy

stw24.pl22 października 2021

Społecznicy upiększyli centrum Rzeczycy Długiej

stw24.pl21 października 2021

Akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie

stw24.pl21 października 2021