W Stalowej Woli

Seniorzy będą mieć mocny głos w mieście

Seniorzy będą mieć mocny głos w mieście

19 osób będzie reprezentować mieszkańców w Radzie Seniorów. Organ ten będzie działał przy Radzie Miasta Stalowej Woli. Rada ta jest organem o charakterze doradczym, inicjatywnym i konsultacyjnym organów miasta.

Nowa rada będzie reprezentować interesy i potrzeby starszych mieszkańców wobec władz samorządowych. Ma one prawo formułować oraz przekazywać opinie i stanowiska dotyczące ważnych i bieżących planów rozwoju gminy. Będzie podejmować działania, które mają na celu integrację stalowowolskiego środowiska osób starszych oraz wzmacnianie ich udziału w życiu lokalnej społeczności. Rada ta będzie także mieć na celu wspieranie aktywności osób starszych, zapewnienie im dostępu do edukacji i kultury, profilaktykę i promocję zdrowia oraz zapobieganie i przełamywanie marginalizacji seniorów.
Trzeba zaznaczyć, że środowisko seniorów w Stalowej Woli jest bardzo prężne i zintegrowane. Wystarczy chociażby spojrzeć na dzielność wielu klubów seniora, stowarzyszeń i Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Miejskim Domu Kultury. Ludzie ci, są bardzo aktywni i zorganizowani, często można ich zobaczyć podczas organizacji rożnych imprez.

15 radnych zostało wybranych podczas wyborów bezpośrednich, które odbyły się 16 grudnia, prawo głosu miały osoby, które ukończyły 60 lat. Ponadto 2 swoich przedstawicieli wskazała Rada Miasta, to radni: Jerzy Majgier i Zbigniew Paszkiewicz. A dwóch swoich przedstawicieli wskaże jeszcze prezydent Stalowej Woli.
Pierwsza kadencja Rady Seniorów trwa 2 lata, a kolejne 4 lata.
W wyborach wzięło udział 286 osób, które oddały łącznie na kandydatów 1254 głosy.

Radni Rady Seniorów wybrani w wyborach.

 • Józef Górniak, lat 66, zgłoszony przez Koło Emerytów i Rencistów przy MZZP Huty Stalowa Wola – 109 głosów
 • Czesława Irsmanbet, lat 68, zgłoszona przez Lasowiackie Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Stalowej Woli – 100 głosów
 • Kazimiera Szelest, lat 64, zgłoszona przez Klub Seniora Emka – 100 głosów
 • Grażyna Wiech, lat 74, zgłoszona przez Koło Emerytów i Rencistów przy MZZP Huty Stalowa Wola – 96 głosów
 • Krystyna Mierzwa, lat 73, zgłoszona Przez Klub Seniora PROMYK – 94 głosy
 • Wojciech Szuwalski, lat 70, zgłoszony przez Lasowiackie Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Stalowej Woli – 92 głosy
 • Krystyna Zaborowska, lat 62, zgłoszona przez ZNP Oddziałowa Sekcja Emerytów i Rencistów w Stalowej Woli – 80 głosów
 • Ryszard Moskwa, lat 73, zgłoszony przez Stowarzyszenie Uniwersyteckie Srebrne Lata – 72 głosy
 • Edward Jadownicki, lat 75, zgłoszony przez Klub Seniora POD TOPOLAMI – 71 głosów
 • Jolanta Baran, lat 61, zgłoszona przez Stowarzyszenie Uniwersyteckie Srebrne Lata – 68 głosów
 • Anna Wysokińska, lat 63, zgłoszona przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miasta i Powiatu w Stalowej Woli – 59 głosów
 • Stanisława Wolanin, lat 68, zgłoszona przez ZNP Oddziałowa Sekcja Emerytów i Rencistów w Stalowej Woli – 57 głosów
 • Zofia Szumierz, lat 67, zgłoszona przez Uniwersytet Trzeciego Wieku – 51 głosów
 • Eugeniusz Walec, lat 76, zgłoszony przez Klub Emerytów i Rencistów – 42 głosy
 • Zygmunt Ruciński, lat 62, zgłoszony przez Uniwersytet Trzeciego Wieku – 40 głosów

Joanna Piechuta

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Stalowej Woli

Więcej w W Stalowej Woli

Nauczyciele i uczniowie z Ekonomika w Maladze

stw24.pl22 października 2021

Konkurs na „Wolontariusza Roku 2021”

stw24.pl22 października 2021

Wystawa Giełdy Papierów Wartościowych odwołana

stw24.pl22 października 2021

Akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie

stw24.pl21 października 2021

W Stalowej Woli stanie jubileuszowa wystawa Giełdy Papierów Wartościowych

stw24.pl21 października 2021

Planowane wyłączenia prądu

stw24.pl21 października 2021

Paweł Wakuła i jego atrakcyjne sposoby na książkę historyczną dla dzieci

stw24.pl20 października 2021

Młodzi poeci nagrodzeni w MBP

stw24.pl19 października 2021
dom samotnej matki

Konkurs na dyrektora SOWiIK-u

stw24.pl19 października 2021