W Stalowej Woli

Seria sesji nadzwyczajnych w mieście

Seria sesji nadzwyczajnych w mieście

Już po raz 3. z rzędu w trybie nadzwyczajnym, została zwołana w tym miesiącu sesja Rady Miejskiej w Stalowej Woli. Co jest powodem tego, by w takim trybie podejmować uchwały?

O to zapytaliśmy Lucjusza Nadbereżnego, prezydenta Stalowej Woli. Jak wyjaśnia, liczba punktów, jest niewielka, zatem trudno zwoływać sesję w środku dnia pracy, kiedy jest tylko kilka spraw, które nie wymagają szerszej debaty.
– Nie zwiększamy ani deficytu, ani innych zobowiązań. Są to zmiany wewnątrz budżetu, które nie powodują jakiś uzasadnionych obaw. Jest to praktyczne procedowanie szybkich zmian. To jeden z trybów obradowania. Chodzi tylko i włącznie o interes miasta i realizowanych inwestycji. Podobnie, poprzednie dwie nadzwyczajne sesje były związane z zabezpieczeniem projektów unijnych i realizacją wniosków. Jeśli pojawi się nabór, to musimy szybko działać, przygotowywać projekty. Chciałbym podkreślić, że naszym nawykiem nie jest procedowanie w trybie nadzwyczajnym. To tylko i wyłącznie zbieg okoliczności wynikający z harmonogramu. Liczba tematów na sesji nadzwyczajnej nie uzasadnia, aby ją zwoływać w trybie zwyczajnym – mówi prezydent. Jak dodaje, kiedy był radnym przez poprzednie dwie kadencje, radni bardzo często obradowali w takim trybie.
Na jutrzejszej sesji przewidziane jest 5 punktów, łącznie z otwarciem i zamknięciem obrad.  Radni będą m. in. decydować o zwiększeniu środków na budowę żłobka miejskiego, aby można było rozstrzygnąć przetarg i podpisać umowę.

Ile sesji nadzwyczajnych może być w miesiącu ?
Jak wyjaśnia Tomasz Wróblewski, radca prawny z Kancelarii Prawnej Nowak & Wróblewski, zwoływanie kilku sesji nadzwyczajnych rady miejskiej, następujących po sobie w jednym miesiącu, jest zgodne z obowiązującymi przepisami, tj. ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Zgodnie z cytowaną ustawą, rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Dodatkowo na wniosek wójta, burmistrza lub prezydenta miasta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady gminy, przewodniczący rady ma obowiązek zwołać sesję rady w ciągu 7 dni od dnia złożenia takiego wniosku.
Ustawa nie posługuje się pojęciami sesji zwyczajnej i nadzwyczajnej, przyjąć jednak można, że pod pojęciem sesji zwyczajnej należy rozumieć sesję zwoływaną nie rzadziej niż raz na kwartał, a pod pojęciem sesji nadzwyczajnej sesję zwoływaną przez przewodniczącego rady w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku przez uprawnione podmioty.

Joanna Piechuta

4 komentarze

Komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W Stalowej Woli

Więcej w W Stalowej Woli

„Stalowa Strzała” z udziałem drużyny kolarskiej Voster ATS Team

stw24.pl12 maja 2021

15 maja otwarcie obwodnicy Stalowej Woli i Niska

stw24.pl11 maja 2021

Już ponad 13 tysięcy szczepień w stalowowolskim szpitalu

stw24.pl10 maja 2021

Wypożycz planszówkę w bibliotece

stw24.pl10 maja 2021

stw24.pl10 maja 2021

Po maturach, w tych szkołach rozpoczną się remonty

stw24.pl6 maja 2021

„Portret mojego logopedy” – konkurs w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stalowej Woli

stw24.pl6 maja 2021

Rozwadowski Targ Staroci zmienia swoją lokalizację

stw24.pl6 maja 2021

Czas na matury

stw24.pl5 maja 2021