W Stalowej Woli

Sprawcy przemocy nie są bezkarni

Sprawcy przemocy nie są bezkarni

Pół tysiąca wydanych decyzji o nadzorze kuratorskim, ponad 100 ograniczeń praw rodzicielskich, a także skierowania do podjęcia terapii odwykowej. To niektóre ze środków jakie zastosował Sąd Rejonowy w Stalowej Woli wobec sprawców przemocy w rodzinie.

Jak wynika z danych przestawionych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Stalowa Wola w ciągu ostatnich 6 lat najwięcej spraw związanych z przemocą w rodzinie dotyczyło ograniczenia praw rodzicielskich oraz zastosowania nadzoru kuratorskiego, ale też było i wiele innych.

Sąd Rejonowy w Stalowej Woli wydał od 2011 r. w sumie 17 środków karnych wobec sprawców przemocy w rodzinie, a w ubiegłym roku 3. Zaś jeśli chodzi o orzeczone środki służące resocjalizacji to ogółem od 2011 r.ich liczba kształtuje się na poziomie około 50, choć w ubiegłym roku takich wydano 18.

Sprawcy przemocy byli też sądownie zobowiązani do powstrzymania się od nadużywania alkoholu, takich spraw było w: 2011 r. – 20 (3), 2012 r. – 7 (9), 2013 r. – 15 (12), 2014 r. – 17 (18), 2015 r. – 19 (15), 2016 r. – 7 (2). W nawiasie podana jest liczba osób zobowiązanych do poddania się leczeniu odwykowemu lub terapii.

Jeśli zaś chodzi zakaz zbliżania się do ofiar przemocy, to wymiar sprawiedliwości rzadko wydawał takie wyroki, były to pojedyncze przypadki. W sumie od 2011 r. było ich 5, zaś w dwóch ostatnich latach takie zakazy nie zostały wcale wydane.

Również nakazy opuszczania lokalu były pojedyncze od 2011 r. W ubiegłym roku otrzymało je dwie osoby. Jeśli zaś chodzi o liczbę eksmisji sprawców przemocy w rodzinie, to od 2013 r. do 2016 r. takich decyzji było wydanych w sumie 10, w tym w ubiegłym roku 5.

Na stałym poziomie w ciągu ostatnich 6 lat utrzymuje się liczba wydanych postanowień jeśli chodzi o ograniczenie praw rodzicielskich z uwagi na problemy opiekuńczo-wychowawcze. Średnio rocznie jest to około 100 decyzji, w 2016 r. było 103.

Ponadto co roku sąd decyduje o wydaniu około pół tysiąca nadzorów kuratorskich, w ubiegłym roku było dokładnie 506.

Joanna Piechuta

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Stalowej Woli

Więcej w W Stalowej Woli

Do Stalowej Woli zawitała mobilna wystawa na 60-lecie KGHM Polska Miedź S.A.

stw24.pl21 września 2021

Kowal zawinił , cygana powiesili. Wywiad z byłym trenerem Stali Stalowa Wola.

stw24.pl20 września 2021

Powiat Stalowowolski wśród najlepszych w kraju!

stw24.pl20 września 2021

Dzień Otwarty w Klubie “Wesoła Gromadka”

stw24.pl20 września 2021

Coraz więcej porodów rodzinnych w stalowowolskim szpitalu

stw24.pl20 września 2021

Z zielonego patio korzystają najmłodsi i dorośli

stw24.pl17 września 2021

Miasto ogłosiło przetarg na przebudowę przejść dla pieszych

stw24.pl17 września 2021

MSPO 2021- podsumowanie udziału HSW S.A.

stw24.pl15 września 2021

Pracodawca Przyjazny Pracownikom – KGHM ZANAM z prestiżowym certyfikatem

stw24.pl14 września 2021