W Stalowej Woli

Stawki za wodę i ścieki na przyszły rok już zatwierdzone

Stawki za wodę i ścieki na przyszły rok już zatwierdzone

Podczas dzisiejszej sesji rady miasta radni zatwierdzili nowe taryfy za wodę i odbiór ścieków dla mieszkańców Stalowej Woli, które będą obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku.  Cena wody pozostaje na tym samym poziomie, a ścieków idzie w dół.  

– Przez całą kadencję łączne obniżenie każdego rachunku mieszkańca Stalowej Woli na 1 m3 wody i ścieków, to jest 93 grosze, a w samych ściekach jest to  90 groszy. To pokazuje skuteczności i dotrzymywanie słowa w tym, do czego zobowiązaliśmy się w kampanii samorządowej, aby obniżać opłaty komunalne, a nie je podwyższać. W całej Polsce trwa dyskusja o wzroście cen wody i opłat komunalnych, bo niestety samorządy często wykorzystują pewne przepisy prawa, kształtowanie taryfy do tego, żeby podnosić ceny. Ale państwo radni jesteście w całkowicie innej sytuacji, ponieważ dokonujecie kolejnej obniżki opłat komunalnych. Dziękuję Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu za przygotowanie takiej taryfy, która uwzględnia uczciwe podejście do mieszkańców, jeśli to możliwe, to obniżamy, a nie podwyższamy opłaty – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny podczas sesji.

Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

– w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

Grupa taryfowa W1: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli, Gmina Stalowa Wola wyłącznie za wodę pobieraną z sieci wodociągowej do publicznych studni, zdrojów ulicznych i fontann oraz na cele przeciwpożarowe oraz wspólnoty mieszkaniowe, w których zarządcy prowadzą rozliczenia z osobami korzystającymi z lokali.
– taryfa jednoczłonowa: cena za 1 m3 wody – wynosi 2,37 zł netto plus obowiązująca stawka podatku VAT (obecnie 8%, tj. – 2,56 zł brutto).

Grupa taryfowa W2: pozostali odbiorcy nie wpisujący się w taryfę W1 i W3
– taryfa dwuczłonowa: cena za 1 m3 wody – 2,83 zł netto plus obowiązująca stawka
podatku VAT ( obecnie 8% tj. 3,06 zł brutto).
– stawka opłaty abonamentowej na miesiąc wynosi 1,19 zł netto plus obowiązująca
stawka podatku VAT (obecnie 8%, tj. 1,29 zł brutto).
– opłata abonamentowa pobierana za każdy miesiąc w okresie rozliczeniowym stanowi
iloczyn stawki opłaty i liczby wodomierzy.

Grupa taryfowa W3: odbiorcy zlokalizowani na terenie Stalowowolskiej Strefy
Gospodarczej
-taryfa jednoczłonowa: cena za 1 m3 wody – wynosi 2,40 zł netto plus obowiązująca
stawka podatku VAT (obecnie 8% tj. 2,59 zł brutto).

– w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków:

Grupa taryfowa S1: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli oraz wspólnoty mieszkaniowe, w których zarządcy prowadzą rozliczenia z osobami korzystającymi z lokali.
– taryfa jednoczłonowa: cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków wynosi 5,39 zł netto
plus obowiązująca stawka podatku VAT (obecnie 8 % tj. – 5,82 zł brutto)

Grupa taryfowa S2: pozostali odbiorcy nie wpisujący się w taryfę S1 i S3
– taryfa jednoczłonowa: cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków wynosi 5,60 zł netto
plus obowiązująca stawka podatku VAT (obecnie 8% tj. – 6,05 zł brutto).

Grupa taryfowa S3: odbiorcy zlokalizowani na terenie Stalowowolskiej Strefy Gospodarczej
– taryfa jednoczłonowa: cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków wynosi 5,37 zł netto
plus obowiązująca stawka podatku VAT ( obecnie 8 % tj. 5,80 zł brutto).

Joanna Piechuta

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Stalowej Woli

Więcej w W Stalowej Woli

Nauczyciele i uczniowie z Ekonomika w Maladze

stw24.pl22 października 2021

Konkurs na „Wolontariusza Roku 2021”

stw24.pl22 października 2021

Wystawa Giełdy Papierów Wartościowych odwołana

stw24.pl22 października 2021

Akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie

stw24.pl21 października 2021

W Stalowej Woli stanie jubileuszowa wystawa Giełdy Papierów Wartościowych

stw24.pl21 października 2021

Planowane wyłączenia prądu

stw24.pl21 października 2021

Paweł Wakuła i jego atrakcyjne sposoby na książkę historyczną dla dzieci

stw24.pl20 października 2021

Młodzi poeci nagrodzeni w MBP

stw24.pl19 października 2021
dom samotnej matki

Konkurs na dyrektora SOWiIK-u

stw24.pl19 października 2021