W powiecie

Stwarzamy coraz lepsze warunki do życia mieszkańcom

Stwarzamy coraz lepsze warunki do życia mieszkańcom

Rozmowa z Tadeuszem Bąkiem, wójtem Gminy Pysznica.

Co uważa Pan za swój największy sukces, a co za największą porażkę od czasu, gdy przewodzi Pan gminie ?

Funkcję wójta gminy sprawuję od 2006 roku  i cały czas dokładam starań by gmina Pysznica się rozwijała. Doświadczenie w pracy samorządowej ułatwia podejmowanie kluczowych decyzji. Mój sukces, to dobra współpraca w lokalnym środowisku oraz kompetentni pracownicy. Nawet najwięksi oponenci nie mogą zaprzeczyć, że  w ciągu ostatnich kilkunastu lat gmina Pysznica zmieniła się z gminy typowo rolniczej, na dobrze rozwiniętą gminę podmiejską.  Było to możliwe dzięki inwestycjom w rozbudowę infrastruktury oświatowej, technicznej (rozbudowa oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej) oraz lepsze drogi. Inwestycje zrealizowane w oparciu o pozyskane środki unijne świadczą o kompleksowym podejściu do realizowania zadań w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty.

Za porażkę uważam to, że pomimo podejmowanych inwestycji, tak trudno jest zadowolić mieszkańców. Ja wiem, że potrzeb jest wiele. Stale pracujemy nad tym, żeby warunki życia w naszej gminie były coraz lepsze. Chciałbym jednak, by mieszkańcy potrafili się cieszyć z tego, co już udało się zbudować. Spotykam się z zarzutami, że w jednej miejscowości robię więcej, a w drugiej mniej. Problem polega na tym, że uwagi takie mają osoby z każdej miejscowości w gminie.
Zachęcam do korzystania z obiektów edukacyjnych, sportowych, do przyłączania się do sieci kanalizacyjnej, do uczestniczenia w imprezach organizowanych na terenie gminy. Umiejmy dostrzegać i cieszyć się z tego co już jest, przecież 10 lat temu wiele z tego było w sferze naszych marzeń –  jednak udało się zrealizować.

Czy przez ten okres urzędowania udało się Panu pozyskać nowych inwestorów?

Dostępność działek dla firm oraz dobra infrastruktura sprawiły, że z roku na rok przybywa nowych inwestorów, a ci już istniejący rozwijają swoją działalność. Działka gminna w centrum Pysznicy (obok poczty) została sprzedana przedsiębiorcy, który pozyskał środki unijne i wybudował funkcjonalny budynek usługowy – obecnie jest tam sklep samoobsługowy SPAR, restauracja Retro, kwiaciarnia, zakład fryzjerski i kosmetyczny oraz szkoła językowa.
Staramy się o wzbogacenie naszej oferty sprzedaży działek o tereny inwestycyjne. Stworzyliśmy część  przemysłową przy ul. Komunalnej w Pysznicy, gdzie 11 inwestorów nabyło nieruchomości o powierzchni od 0,5 ha do 1 ha  pod działalność produkcyjno- usługową. Powstało już 2 zakłady, gdzie  jeden z nich rozpoczął  działalność jest to firma ABN Profil.

Również pod działalność usługowo – handlową został przeznaczony teren  w  Pysznicy -Sudoły (3 działki). Dwie działki znalazło swoich nabywców.
Mam nadzieję,  że w najbliższym czasie na nabytych od gminy działkach również powstaną nowe zakłady produkcyjno-usługowe.

Nie tylko na działkach nabytych od gminy powstają inwestycje np. w Brandwicy został wybudowany zakład produkcyjny, gdzie swoją działalność prowadzi firma  Solo w Jastkowicach (Ruda Jastkowska), również został wybudowany zakład, gdzie działalność produkcyjną prowadzi firma Rol-Max a przy drodze z Pysznicy do Stalowej Woli będzie stacja benzynowa, którą buduje firma RiA.

Jaką największą inwestycję udało się realizować do tej pory w gminie?

Dokończenie budowy szkoły w Pysznicy. Ten nowoczesny obiekt jest naszą wizytówką. Budowa trwała wiele lat i były różne plany jego zagospodarowania. Jako nowo wybrany wójt gminy podjąłem decyzję o umieszczeniu tam Zespołu Szkół w Pysznicy. Dzięki aprobacie ówczesnych radnych na czele z Józefem Gorczycą – Przewodniczącym Rady Gminy udało się tę inwestycję wykonać. Dziś ponad 300 dzieci uczy się w zadbanym, przestronnym, dobrze wyposażonym budynku szkoły.

Czy nie boi się Pan rządowych projektów 500 zł na dziecko oraz podniesienia kwoty wolnej od podatku?

Samorząd gminny realizuje zadania własne i zlecone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jeśli ustawodawca uchwalił program 500 +, a do dystrybucji środków wskazał samorząd gminny, to będziemy realizować to zadanie. Jest to nowe przedsięwzięcie, więc nie brakuje obaw dotyczących spraw organizacyjnych. Liczę, że media będą wspierać realizację programu 500 + rzeczowo przedstawiając informacje na jego temat, bez wprowadzania niepotrzebnego nikomu zamieszania.

W gminie Pysznica realizacją programu zajmie się Ośrodek Pomocy Społecznej, którego pracownicy już teraz uczestniczą w szkoleniach na ten temat.

Jakie są zaplanowane inwestycję na 2016 rok oraz całą kadencję w gminie?

Jako gospodarz gminy, chcę pracować na rzecz dalszego rozwoju infrastruktury technicznej i infrastruktury rekreacyjnej. Priorytetowo traktuję te przedsięwzięcia, które przyczyniają się do tego, by gmina Pysznica stawała się coraz atrakcyjniejsza dla inwestorów i turystów, a co za tym idzie, by na naszym terenie powstawały nowe miejsca pracy.

Tegoroczny budżet w zakresie inwestycji opiera się na przedsięwzięciach związanych z infrastrukturą drogową i kanalizacją. Wydatki związane z oświatą, pomocą społeczną również stanowią znaczną część kosztów. Ważna jest działalność kulturalna, w tym organizacja w czerwcu naszej corocznej imprezy plenerowej – Jarmarku Królewskiego. Nie brakuje uzdolnionych artystycznie dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy chętnie angażują się w projekty artystyczne i reprezentują nas na konkursach, gdzie zdobywają nagrody i wyróżnienia. Kolejnym ważnym kierunkiem rozwoju gminy jest aktywność sportowa. Mamy bazę sportową, kluby i coraz więcej chętnych do uprawiania sportu. To cieszy, niemniej jednak chciałbym, by środowiska związane ze sportem też sięgały po środki zewnętrzne. Szczególnie na organizację dodatkowych zajęć i wydarzeń sportowych.

Czy gmina ma zadłużenie, jeśli tak to jakie podejmuje Pan działania, aby je zmniejszyć?

Obecne zadłużenie gminy wynosi 5,2 mln zł co stanowi 18,7 % budżetu. W 2016 r. planujmy spłacić 2 mln zł i zmniejszyć dług do 11,3 %.

Jakie podejmuje Pan działania, aby przyciągnąć nowych mieszkańców?

Warunki życia na terenie naszej gminy poprawiły się diametralnie. W jakości infrastruktury nie różnimy się od miast, a mamy do zaoferowania piękne tereny z urzekającą ciszą i spokojem, dlatego mieszkańców przybywa. Od kilkunastu w naszej gminie nowe domy rosną jak „grzyby po deszczu”. Atrakcyjne działki budowlane, których na naszym terenie nie brakuje, zarówno w zasobach gminnych, jak i prywatnych właścicieli, zachęcają by tu zamieszkać. To, co może zrobić gmina, to zadbać o infrastrukturę techniczną. To sukcesywnie realizujemy. Nowe osiedla są piękne i dobitnie świadczą o pracowitości oraz patriotyzmie Polaków. Wiele rodzin na swój dom zarabia poza granicami naszego kraju, tu jednak chcą zamieszkać. Dlatego tak ważne jest, by powstawały miejsca pracy w Polsce, by rozwijały się firmy produkcyjne i usługowe.

Mieszkańcy Jastkowic zabiegają o budowę ul. Fedorowskiego, czy doczekają się tej inwestycji?

Chciałbym, by wszystkie drogi gminne były najlepszej jakości. W każdym sołectwie na zebraniach wiejskich jestem pytany przez mieszkańców, kiedy taka czy inna ulica będzie asfaltowana. Najprościej byłoby wszędzie obiecać, że gmina będzie robić wszystkie drogi. Tylko czy to, byłoby realne do wykonania ? Budżet gminy ma swoje ograniczenia i tylko rozsądne nim gospodarowanie pozwala na realizację kolejnych inwestycji. Środki własne, to zdecydowanie za mało, żeby zrealizować wszystkie potrzeby w zakresie infrastruktury drogowej. Co roku pozyskujemy dofinansowanie zewnętrzne (unijne, rządowe) i dzięki temu dróg asfaltowych przybywa.

Rozumiem mieszkańców ul. Fedorowskiego, jak i wszystkich innych czekających na nowe drogi w pobliżu swoich posesji. Nie stanie się to jednak z dnia na dzień, bo środki finansowe jakimi dysponuje gmina na to nie pozwalają.

Ile środków unijnych udało się pozyskać gminie i na co były przeznaczone?

W latach 2009 – 2015 pozyskaliśmy z UE ponad 13 mln zł. Dzięki temu powstało wiele kilometrów dróg asfaltowych i wyremontowany został most na rzece Bukowa w Rudzie Jastkowskiej. W zakresie gospodarki wodno-ściekowej za ponad 2 miliony złotych rozbudowana została oczyszczalnia ścieków w Jastkowicach, powstały kolejne odcinki sieci kanalizacyjnej oraz wykonano nowe studnie przy ujęciu wody w Pysznicy-Podborku..

W zakresie ochrony atmosfery wykonano termomodernizację budynków, w których mieszczą się: przedszkole w Pysznicy, szkoła w Jastkowicach, urząd gminy w Pysznicy. Rozwinięta została infrastruktura sportowa: powstało centrum sportowo-rekreacyjne i kulturalne w Pysznicy, wybudowano salę gimnastyczną oraz boiska wielofunkcyjne przy szkole w Kłyżowie, powstały boiska wielofunkcyjne przy szkołach w Krzakach i Jastkowicach, place zabaw i elementy infrastruktury do prowadzenia zajęć z lekkiej atletyki w Jastkowicach i Pysznicy. Nowe oblicze zyskały stadiony sportowe w Pysznicy, Jastkowicach i Kłyżowie. W 2015 roku przy drodze powiatowej powstała wojewódzka ścieżka rowerowa „Green Velo”.

Wyposażyliśmy wszystkie szkoły i przedszkole w zestawy dydaktyczne (zestawy edukacyjne – zestawy konstrukcyjne) z oprogramowaniem do projektowania,  interaktywne tablice, powstały w pełni wyposażone pracownie językowe w Krzakach, Kłyżowie i Jastkowicach. Utworzyliśmy centra edukacji ekologicznej na świeżym powietrzu w Pysznicy i w Jastkowicach. Pysznicka Ochotnicza Straż Pożarna zyskała nowy wóz wyposażony w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof. Zagospodarowany został teren przy Domu Ludowym w Jastkowicach, jak również wyznaczona i oznakowana została gminna ścieżka rowerowa Jastkowice-Lipowiec-Rzeczyca Długa-Jastkowice o długości 14 km. W Pysznicy  zagospodarowane zostało otoczenie ośrodka zdrowia. Dzięki wsparciu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich odnowiliśmy zabytkowy cmentarz wojenny w Kochanach. Przy wsparciu środków unijnych powstały następujące publikacje: „Szlakiem krzyży i kapliczek przydrożnych w gminie Pysznica”, „Cztery pory roku w gminie Pysznica”, „Nasza mała ojczyzna Kłyżów” oraz zorganizowano imprezę plenerową „Dni Rodziny” w Kłyżowie.

Jako samorząd niemało pozyskaliśmy środków z innych źródeł zewnętrznych – środków z budżetu państwa, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z powiatu. Dzięki temu wsparciu poprawiła się jakość dróg na terenie gminy, kolejne budynki zyskały nowe elewacje, powstał „Orlik” w Jastkowicach.

Rozmawiała Joanna Piechuta

6 komentarzy

Komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W powiecie

Więcej w W powiecie

Kończą się prace budowlane chodnika na ul. Krętej w Pysznicy

stw24.pl8 kwietnia 2021

Poznaj zasady bezpieczeństwa w sieci

stw24.pl8 kwietnia 2021

Stowarzyszenie PANDOZ realizuje budowę placu zabaw w Antoniowie

stw24.pl6 kwietnia 2021

Wizyta w urzędzie skarbowym tylko po wcześniejszej rezerwacji

stw24.pl30 marca 2021

Diecezja podaje zalecenia na Wielki Tydzień

stw24.pl26 marca 2021

Uwaga! W weekend przestawiamy zegarki

stw24.pl26 marca 2021

Dzień Bezpiecznego Internetu w CEZ

stw24.pl26 marca 2021

Ruszyły zapisy do ogólnopolskich konkursów dla Kół Gospodyń Wiejskich.

stw24.pl25 marca 2021

Od 27 marca zmiany w obostrzeniach – zamknięte przedszkola i salony fryzjerskie…

stw24.pl25 marca 2021