W Stalowej Woli

Stypendium szkolne 2015/2016

Stypendium szkolne 2015/2016

Wydział Świadczeń Rodzinnych i Społecznych Urzędu Miasta w Stalowej Woli przypomina o terminie naboru wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów na rok szkolny 2015/2016 – do 15 września 2015 r.

Stypendium przyznawane jest uczniom, pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe – miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty 456 zł, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362).

Wnioski oraz dokumenty potwierdzające wysokość dochodów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z sierpnia 2015 r.) należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2015 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 7 pok. 1.

Rodzice uczniów, którym przyznane będzie stypendium szkolne otrzymają zwrot kosztu zakupu określonych artykułów wyłącznie na podstawie przedstawionych rachunków lub imiennych faktur wystawionych na wnioskodawcę.

W wyniku wejścia w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej(Dz.U. z 2015r. poz.1058) od 1 października br. podwyższone zostanie kryterium dochodowe z 456 zł do 514 zł na osobę.

W związku z tym osoby, które nie spełniają obecnego kryterium dochodowego (456zł), ale spełniają kryterium obowiązujące od 1 października (514zł), będą mogły złożyć wniosek o stypendium do 15 października (dokumenty potwierdzające dochody z września 2015r.)

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Stalowej Woli

Więcej w W Stalowej Woli

Powiat przejmuje „Medyka”, szkołą nadal będzie kierował Robert Grzyb

stw24.pl23 lipca 2021

Będzie remont sali sportowej przy CEZ w Stalowej Woli

stw24.pl23 lipca 2021

Tydzień na rzecz bezpieczeństwa w Stalowej Woli

stw24.pl23 lipca 2021

Zamknięta ul.Przemysłowa. Sprawdź odwołane linie autobusowe

stw24.pl21 lipca 2021

HSW przekazała rowery i darowiznę na rzecz Ochronki w Stalowej Woli

stw24.pl20 lipca 2021

Tymczasowo przejął obowiązki MOSiRu

stw24.pl20 lipca 2021

Brzegi rzeki San połączone dwiema nitkami mostu powstającego w ramach budowy S19

stw24.pl20 lipca 2021

Stalowa Wola uczci pamięć Żołnierzy Wyklętych

stw24.pl20 lipca 2021

Jacek Jaworek poszukiwany listem gończym

stw24.pl17 lipca 2021