W powiecie

Szkodniki i nieuregulowana własność – główne problemy w lasach

Szkodniki i nieuregulowana własność – główne problemy w lasach

Zwalczanie szkodników oraz usuwanie martwych i obumierających drzew stojących, to główne zabiegi mające na celu utrzymanie właściwego stanu sanitarno – epidemiologicznego oraz właściwej ochrony przeciwpożarowej w lasach na terenie powiatu stalowowolskiego.

Jak czytamy w informacji na temat stanu lasów nadzorowanych przez starostę za okres 2016 – 2018, ogólny stan lasów prywatnych pod względem sanitarno-epidemiologicznym można uznać za dobry. W ciągu tego okresu odnotowano występowanie kilku ognisk szkodników biologicznych. W wyniku podjętych działań zostały usunięte. Jednakże już w roku obecnym stwierdzono, że pojawiły się się nowe ogniska szkodników drzew w gminie Bojanów i w gminie Zaklików. Referat leśnictwa i ochrony przyrody w starostwie stalowowolskim prowadzi działania zmierzające do likwidacji tych zagrożeń. Ustala numery działek i ich właścicieli, a w dalszej kolejności wydaje decyzje nakazujących usunięcie uszkodzonego drzewostanu.

Lasy Państwowe corocznie w lasach przez siebie administrowanych przeprowadzają zabiegi zwalczające szkodniki drzew. Ze sprawozdania wynika, że część obszarów poddana tym zabiegom była bezpośrednio w sąsiedztwie lasów prywatnych. Aktualnie w ramach współpracy z Nadleśnictwem Rozwadów zlecono dokonanie zabiegów agrolotniczych na terenie lasów prywatnych w obrębie miejscowości Przyszów w gminie Bojanów.

Jeśli zaś chodzi o ochronę przeciwpożarową, to wymaga poprawy. Jak czytamy w sprawozdaniu, pomimo podjętych działań polegających na nakazywaniu usuwania posuszu, czyli martwych i obumierających drzew stojących i wyłomów w lasach, istnieje dalej dość duża liczba lasów zaniedbanych, które wymagają pilnych zabiegów sanitarnych, szczególnie w młodnikach.

Referat leśnictwa i ochrony przyrody w starostwie powiatowym prowadzi działania zmierzające do zinwentaryzowania tych działek, które wymagają poprawy ze względu na stan sanitarny i zagrożenie pożarowe. Ma to doprowadzić do stopniowej eliminacji działek, które są mocno zaniedbane.

Jak zauważa w sprawozdaniu referat, problemem jeśli chodzi o sprawowanie nadzoru nad lasami prywatnymi jest współwłasność, która często uniemożliwia planowe korzystanie z lasu. Chodzi o to, że na terenie powiatu są działki leśne, które mają po kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu współwłaścicieli. Część z tych osób nie żyje i stan własnościowy gruntów przez nie pozostawionych nie został uregulowany, a ponadto cześć właścicieli lasów przebywa za granicą.

Dlatego też w takich przypadkach realna możliwość sprawowania nadzoru nad lasami jest utrudniona lub niemożliwa.

Joanna Piechuta

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W powiecie

Więcej w W powiecie

Nauczyciele i uczniowie z Ekonomika w Maladze

stw24.pl22 października 2021

Projekt „Tradycja jak źródło” w Domu Kultury w Pysznicy

stw24.pl22 października 2021

Społecznicy upiększyli centrum Rzeczycy Długiej

stw24.pl21 października 2021

Akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie

stw24.pl21 października 2021

Planowane wyłączenia prądu

stw24.pl21 października 2021

Złote Gody w Gminie Pysznica

stw24.pl19 października 2021
dom samotnej matki

Konkurs na dyrektora SOWiIK-u

stw24.pl19 października 2021

S19 Lasy Janowskie – Zdziary oddana do ruchu

stw24.pl18 października 2021
morsy fb

Otwarcie sezonu morsowego w Zaklikowie

stw24.pl18 października 2021