Otagowane posty "nowoczesności"

  • kultura i rozrywka
    Od niepodległości do nowoczesności

    Na kilkudziesięciu planszach przedstawiony został zarys dziejów Centralnego Okręgu Przemysłowego, największego polskiego przedsięwzięcia industrialnego okresu międzywojennego, które...