W powiecie

W Radomyślu Urząd Gminy otwarty od 25 maja

W Radomyślu Urząd Gminy otwarty od 25 maja

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 21 maja 2020 roku

Na podstawie § 22 pkt.2, w związku z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Wójt Gminy Radomyśl nad Sanem informuje, że:

 1. Urząd zostaje otwarty dla interesantów z dniem 25.05.2020 r. (poniedziałek) z zastrzeżeniem ust.2 i 3.
 2. Dopuszczalna liczba interesantów, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.
 3.  W spotkaniu bezpośrednim w urzędzie obowiązują zasady bezpieczeństwa do których każdy interesant musi bezwzględnie się stosować (zakrywanie ust i nosa przy pomocy, maseczki ochronnej, przyłbicy), dezynfekcja rąk przy pomocy płynu dezynfekującego znajdującego się na parterze budynku urzędu, zakładanie rękawiczek jednorazowych przy przekazywaniu dokumentów. W przypadku odmowy ich przestrzegania bezpośrednia obsługa interesantów nie będzie możliwa.
 4. Urząd realizuje w szczególności zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom z zakresu:
  1) rejestracji stanu cywilnego
  2) ewidencji ludności i dowodów osobistych
  3) świadczenia usług komunalnych
  4) administracji architektoniczno-budowlanej, w tym dotyczące: decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  5) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji,
  6) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów,
  7) przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogi publicznej, udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej,
  8) pomocy społecznej- GOPS
 5. Funkcjonuje również obsługa interesantów: telefonicznie, pocztą elektroniczną, listownie.

Ze względu na bezpieczeństwo interesantów i pracowników urzędu ta formy obsługi jest preferowana, bowiem w większości załatwianych spraw urzędowych jest to metoda sprawdzona.

Wójt Gminy
Jan Pyrkosz

 

KONTAKTY TELEFONICZNE, ADRESY POCZTY ELEKTRONICZNEJ:

USC 15 845 43 42; usc@radomysl.pl

INWESTYCJE 15 845 42 11; inwestycje@radomysl.pl

ZEZWOLENIE NA USUWANIE DRZEW 15 8454302 w.25; j.dudek@radomysl.pl

GOPS – 15 845 43 05,15 845 43 19; gopsradomysl@gmail.com

SEKRETARIAT 15 845 43 02; sekretariat@radomysl.pl

PODATKI 15 845 43 00; radomysl-nad-sanem@rz.jst.net.pl

KSIĘGOWOŚĆ 15 845 43 27; ksiegowoscradomysl@poczta.fm

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej w W powiecie

Zrób badanie .Chroń siebie i rodzinę.

stw24.pl2 listopada 2021

Gmina Zaleszany – Zamień krwinki na ozdoby z choinki !

stw24.pl29 października 2021

Będzie dalszy ciąg remontu drogi od Chwałowic do Łążka

stw24.pl27 października 2021

Transport do punktów szczepień

stw24.pl26 października 2021

Droga Jamnica – Zbydniów już po przebudowie

stw24.pl26 października 2021

Nagroda Kuratora Oświaty dla nauczyciela ZSO w Zaklikowie

stw24.pl26 października 2021

Pamięć o tragicznie zamordowanych nie zginie

stw24.pl25 października 2021

„Serce” Sudołów zyska nowy wygląd

stw24.pl25 października 2021

Nauczyciele i uczniowie z Ekonomika w Maladze

stw24.pl22 października 2021