W powiecie

W Radomyślu Urząd Gminy otwarty od 25 maja

W Radomyślu Urząd Gminy otwarty od 25 maja

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 21 maja 2020 roku

Na podstawie § 22 pkt.2, w związku z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Wójt Gminy Radomyśl nad Sanem informuje, że:

 1. Urząd zostaje otwarty dla interesantów z dniem 25.05.2020 r. (poniedziałek) z zastrzeżeniem ust.2 i 3.
 2. Dopuszczalna liczba interesantów, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.
 3.  W spotkaniu bezpośrednim w urzędzie obowiązują zasady bezpieczeństwa do których każdy interesant musi bezwzględnie się stosować (zakrywanie ust i nosa przy pomocy, maseczki ochronnej, przyłbicy), dezynfekcja rąk przy pomocy płynu dezynfekującego znajdującego się na parterze budynku urzędu, zakładanie rękawiczek jednorazowych przy przekazywaniu dokumentów. W przypadku odmowy ich przestrzegania bezpośrednia obsługa interesantów nie będzie możliwa.
 4. Urząd realizuje w szczególności zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom z zakresu:
  1) rejestracji stanu cywilnego
  2) ewidencji ludności i dowodów osobistych
  3) świadczenia usług komunalnych
  4) administracji architektoniczno-budowlanej, w tym dotyczące: decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  5) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji,
  6) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów,
  7) przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogi publicznej, udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej,
  8) pomocy społecznej- GOPS
 5. Funkcjonuje również obsługa interesantów: telefonicznie, pocztą elektroniczną, listownie.

Ze względu na bezpieczeństwo interesantów i pracowników urzędu ta formy obsługi jest preferowana, bowiem w większości załatwianych spraw urzędowych jest to metoda sprawdzona.

Wójt Gminy
Jan Pyrkosz

 

KONTAKTY TELEFONICZNE, ADRESY POCZTY ELEKTRONICZNEJ:

USC 15 845 43 42; usc@radomysl.pl

INWESTYCJE 15 845 42 11; inwestycje@radomysl.pl

ZEZWOLENIE NA USUWANIE DRZEW 15 8454302 w.25; j.dudek@radomysl.pl

GOPS – 15 845 43 05,15 845 43 19; gopsradomysl@gmail.com

SEKRETARIAT 15 845 43 02; sekretariat@radomysl.pl

PODATKI 15 845 43 00; radomysl-nad-sanem@rz.jst.net.pl

KSIĘGOWOŚĆ 15 845 43 27; ksiegowoscradomysl@poczta.fm

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Więcej w W powiecie

Płacił zbliżeniowo cudzą kartą wpadł ręce policji

stw24.pl4 czerwca 2020

Imię dla edukacyjnego robocika wybrane!

stw24.pl3 czerwca 2020

Kolejne obywatelskie zatrzymanie pijanego

stw24.pl3 czerwca 2020

Tomasz Solecki nowym prezesem „Stal” Stalowa Wola PSA

stw24.pl2 czerwca 2020

Starorzecze w Przyszowie nabiera ostatecznego kształtu

stw24.pl2 czerwca 2020

Wznowiona obsługa w Urzędzie Gminy w Pysznicy

stw24.pl2 czerwca 2020

Parking przy ul. Okulickiego oddany

stw24.pl2 czerwca 2020

Muzeum zaprasza na Rodzinne niedziele

stw24.pl2 czerwca 2020

Czwórmiasto może połączyć nowa linia kolejowa

stw24.pl1 czerwca 2020