W powiecie

W Radomyślu Urząd Gminy otwarty od 25 maja

W Radomyślu Urząd Gminy otwarty od 25 maja

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 21 maja 2020 roku

Na podstawie § 22 pkt.2, w związku z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Wójt Gminy Radomyśl nad Sanem informuje, że:

 1. Urząd zostaje otwarty dla interesantów z dniem 25.05.2020 r. (poniedziałek) z zastrzeżeniem ust.2 i 3.
 2. Dopuszczalna liczba interesantów, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.
 3.  W spotkaniu bezpośrednim w urzędzie obowiązują zasady bezpieczeństwa do których każdy interesant musi bezwzględnie się stosować (zakrywanie ust i nosa przy pomocy, maseczki ochronnej, przyłbicy), dezynfekcja rąk przy pomocy płynu dezynfekującego znajdującego się na parterze budynku urzędu, zakładanie rękawiczek jednorazowych przy przekazywaniu dokumentów. W przypadku odmowy ich przestrzegania bezpośrednia obsługa interesantów nie będzie możliwa.
 4. Urząd realizuje w szczególności zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom z zakresu:
  1) rejestracji stanu cywilnego
  2) ewidencji ludności i dowodów osobistych
  3) świadczenia usług komunalnych
  4) administracji architektoniczno-budowlanej, w tym dotyczące: decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  5) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji,
  6) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów,
  7) przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogi publicznej, udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej,
  8) pomocy społecznej- GOPS
 5. Funkcjonuje również obsługa interesantów: telefonicznie, pocztą elektroniczną, listownie.

Ze względu na bezpieczeństwo interesantów i pracowników urzędu ta formy obsługi jest preferowana, bowiem w większości załatwianych spraw urzędowych jest to metoda sprawdzona.

Wójt Gminy
Jan Pyrkosz

 

KONTAKTY TELEFONICZNE, ADRESY POCZTY ELEKTRONICZNEJ:

USC 15 845 43 42; usc@radomysl.pl

INWESTYCJE 15 845 42 11; inwestycje@radomysl.pl

ZEZWOLENIE NA USUWANIE DRZEW 15 8454302 w.25; j.dudek@radomysl.pl

GOPS – 15 845 43 05,15 845 43 19; gopsradomysl@gmail.com

SEKRETARIAT 15 845 43 02; sekretariat@radomysl.pl

PODATKI 15 845 43 00; radomysl-nad-sanem@rz.jst.net.pl

KSIĘGOWOŚĆ 15 845 43 27; ksiegowoscradomysl@poczta.fm

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Więcej w W powiecie

rowery na łace

Czwarta wycieczka rowerowa w ramach projektu “Zdemaskowani”

stw24.pl18 września 2020

Strażacy z Antoniowa otrzymają nowy wóz

stw24.pl17 września 2020

Przejazd kolejowy w Kłyżowie wyłączony z ruchu

stw24.pl17 września 2020
szpital stalowa namiot

Szpital w Stalowej Woli wstrzymuje przyjęcia na chirurgię

stw24.pl15 września 2020

Aktualna sytuacja epidemiologiczna w powiecie stalowowolskim

stw24.pl14 września 2020

Rusza budowa otwartej sieci światłowodowej na terenie Gminy Bojanów

stw24.pl14 września 2020

Jesienne szczepienie lisów

stw24.pl14 września 2020

“Zdemaskowani” wycieczka rowerowa w gminie Pysznica

stw24.pl10 września 2020

Utrudnienia w ruchu w związku z wyścigiem kolarskim

stw24.pl9 września 2020