W powiecie

Wiatraki od nowa, dzięki mieszkańcom Józefowa

Wiatraki od nowa, dzięki mieszkańcom Józefowa

Nadzór Wojewody Podkarpackiego nie zostawił „suchej nitki” na uchwale podjętej 30 listopada 2015 przez Radę Miejską w Zaklikowie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Pomimo protestu mieszkańców Józefowa, miało to być zielone światło dla inwestora z Krakowa do przygotowania kolejnego etapu umożliwiającego rozpoczęcie budowy Farmy Wiatrowej Zaklików.

Wszystko mogłoby zakończyć się szczęśliwie dla pomysłodawców tej inwestycji wśród których, jest również burmistrz Zdzisław Wójcik, gdyby nie to, że uchwała została przygotowana z istotnym naruszeniem przepisów prawa i zasad techniki prawodawczej, w wyniku czego Wojewoda nie mógł zrobić nic innego, jak stwierdzić jej nieważność w całości.

Brakuje konkretnych przepisów prawnych

Sprawa wywołuje od dłuższego czasu wiele emocji. Pomimo zapowiedzi parlamentarzystów w przepisach, nadal brak jest regulacji prawnych określających odległość elektrowni wiatrowych od zabudowań mieszkalnych. Tego rodzaju inwestycje są społecznie drażliwe, wymagają spokoju i zrozumienia oraz dialogu społecznego ze strony inwestora, ale przede wszystkim przejrzystości procedur, a także przedstawienia skutków zdrowotnych, jakie taka inwestycja może nieść dla mieszkańców.

Z tego też powodu, mieszkańcy Józefowa oraz okolicznych miejscowości, od blisko 3 lat bezskutecznie interweniują o to, aby wiatraki były usytuowane w bezpiecznej odległości od ich domów lub też o wstrzymanie tej inwestycji do czasu uchwalenia stosownych przepisów.

Mieszkańcy wysyłają liczne petycje w tej sprawie do burmistrza Zaklikowa, radnych, Rzecznika Praw Obywatelskich, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, lokalnych parlamentarzystów oraz prof. Józefy Hrynkiewicz, uważanej za autorytet w tej dziedzinie. Niestety skutek tych interwencji jest mizerny.

Dokumentacja przygotowana na kolanie?

– Od początku procedury dotyczącej tego przedsięwzięcia, podjętej przez burmistrza, mieszkańcy Józefowa, Baraków Starych i Zdziechowic stanęli murem przeciwko tej inwestycji. Byliśmy traktowani jak powietrze, jednak nasza determinacja okazała się silniejsza. Po podjęciu przez radnych krzywdzącej nas uchwały w sprawie miejscowego planu, chcieliśmy nawet sfinansować z własnych środków prawnika, aby skutecznie złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wcześniej jednak liczyliśmy na to, że wojewoda dostrzeże wadliwość uchwały i dlatego w grudniu ubiegłego roku złożyliśmy wniosek, poparty ogromną liczbą podpisów, o stwierdzenie jej nieważności – tłumaczy Dariusz Czajka, mieszkaniec Józefowa i członek Stowarzyszenia „Zdrowa Wieś”, które jest przeciwne budowie wiatraków.

Z rozstrzygnięcia wojewody, które dostępne jest w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego wynika, że dokumentacja planistyczna pod planowaną długo inwestycję, została przygotowana na kolanie, a cały szereg wytkniętych nieprawidłowości natury prawnej, podaje pod wątpliwość wiedzę i znajomość przepisów, w zakresie procedury i zasad sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Poszerzyli granice gminy?

Jak oceniają mieszkańcy, autorów tego opracowania poniosła taka fantazja, że fragment „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zaklików” przedstawiono wykraczając poza granice administracyjne gminy Zaklików. Jednocześnie wyznaczając granice strefy ochronnej od elektrowni wiatrowych w odległościach od około 15 m do około 380 m, wzdłuż północnej granicy opracowania planu, tj. w sąsiedztwie gminy Trzydnik Duży. Nie zatroszczono się o jakiekolwiek analizy i materiały, pozwalające ocenić wpływ wiatraków, na istniejące lub planowane zagospodarowanie terenu w obszarze sąsiedniej gminy.

Ponadto w części graficznej uchwały znajdowało się oznaczenie 12ZL, co do którego brakowało szczegółowych ustaleń w części opisowej. Albo sytuacja odwrotna, część graficzna planu nie zawierała oznaczenia symbolu 4ZL, określonego w części opisowej. Lokalizacja wiatraków miała być „płynna” według autorów planu, ponieważ fundamenty wiatraków mogłyby znajdować się w liniach rozgraniczających teren o różnym przeznaczeniu. W wyniku czego część opisowa uchwały zawarta w §14, pkt. 7 zawierała kuriozalny zapis, dający możliwość „wejścia w teren o innym przeznaczeniu” na odległość do 55 m, częścią śmigieł wiatraków.

Według mieszkańców inwestycja ta, na razie wygląda niekorzystnie dla budżetu gminy Zaklików. Zapowiadane profity podatkowe to raczej melodia odległej przyszłości. Dotychczas procedura uchwalania I zmiany Studium i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego kosztowała podatników 56.580 zł, ale to nie wszystko. Procedura sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego trwająca od kwietnia 2014 roku pochłonęła kolejne środki z budżetu gminy w kwocie 40.590 zł. Czyli w sumie 97.170 zł.

Po raz kolejny będzie zmieniany plan zagospodarowania przestrzennego

Okazuje się jednak, że to nie koniec wydatków, jeśli chodzi o tę inwestycję, bowiem jest przygotowywany miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego, obejmujący cześć terenów w obrębie miejscowości Baraki Stare, Józefów oraz Zdziechowice Pierwsze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zysk: zadowolenie protestujących mieszkańców Józefowa i okolic. Pierwszą pozycję dopisujemy do licznych sukcesów burmistrza Zdzisława Wójcika, z zapytaniem. Kto za to zapłaci?
Czy po raz kolejny burmistrz zadba o to, by firma wykonująca plan, a także jego pracownicy przyłożyli się do tego, by został on dobrze wykonany?

Dorota Zakrzewska

65 komentarzy

Komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej w W powiecie

Zrób badanie .Chroń siebie i rodzinę.

stw24.pl2 listopada 2021

Gmina Zaleszany – Zamień krwinki na ozdoby z choinki !

stw24.pl29 października 2021

Będzie dalszy ciąg remontu drogi od Chwałowic do Łążka

stw24.pl27 października 2021

Transport do punktów szczepień

stw24.pl26 października 2021

Droga Jamnica – Zbydniów już po przebudowie

stw24.pl26 października 2021

Nagroda Kuratora Oświaty dla nauczyciela ZSO w Zaklikowie

stw24.pl26 października 2021

Pamięć o tragicznie zamordowanych nie zginie

stw24.pl25 października 2021

„Serce” Sudołów zyska nowy wygląd

stw24.pl25 października 2021

Nauczyciele i uczniowie z Ekonomika w Maladze

stw24.pl22 października 2021