W Stalowej Woli

Wybiorą Miejską Radę Seniorów

Wybiorą Miejską Radę Seniorów

Wybory do Miejskiej Rady Seniorów w Stalowej Woli I kadencji odbędą się 16 grudnia 2015 r. w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Wola ul. 1 Sierpnia 9.

Miejska Rada Seniorów w Stalowej Woli, podejmować będzie działania w celu integracji stalowowolskiego środowiska osób starszych oraz wzmacniania udziału osób starszych w życiu lokalnej społeczności Stalowej Woli.

Rada jest organem o charakterze doradczym, inicjatywnym i konsultacyjnym organów Miasta Stalowa Wola. Rada reprezentuje interesy i potrzeby starszych mieszkańców wobec władz samorządowych. Ma prawo formułować oraz przekazywać opinie i  stanowiska dotyczące strategicznych i bieżących planów rozwoju gminy.

Szczegółowy zakres zadań Rady określa jej statut. Wybory do Rady są bezpośrednie i tajne, przeprowadzane na Forum. Uczestnikami Forum są mieszkańcy Miasta Stalowa Wola, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat i zgłoszą chęć udziału w Forum do dnia 14 grudnia 2015 r. na stosownym formularzu. Formularze należy składać w biurze obsługi klienta Urzędu Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 7 oraz w sekretariacie Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli ul. 1-go Sierpnia 9. Tylko osoby, które zgłoszą swój udział w Forum będą uprawnione do głosowania.

Wybory przeprowadzi Miejska Komisja Wyborcza. Kandydaci do Komisji muszą wypełnić stosowny formularz i złożyć go do dnia 16 listopada 2015 r. do godz.15.30 w Urzędzie Miasta Stalowej Woli – Biuro Rady Miejskiej pok.43. Członkowie Komisji nie mogą kandydować do Miejskiej Rady Seniorów w Stalowej Woli. Członkowie Komisji pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.

Miejska Rada Seniorów wybierana jest spośród osób, które  najpóźniej w dniu głosowania ukończyły 60 lat, zgłoszonych przez co najmniej 30 obywateli, przez przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3, ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających na rzecz osób starszych, organizatorów i słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, kluby seniora działające na terenie miasta, sekcje emerytów i rencistów działające przy związkach zawodowych, prowadzące działalność na terenie miasta Stalowa Wola.

Organizacje lub podmioty, o których mowa powyżej, mające do 100 członków, mogą zgłosić jednego kandydata, a zrzeszające powyżej 100 osób, dwóch kandydatów do Rady. Osoba, która zamieszkuje na terenie Miasta Stalowa Wola, ukończyła do dnia wyborów 60 lat i nie została zgłoszona do Rady przez organizacje i podmioty określone powyżej, może zgłosić swoją kandydaturę przedstawiając poparcie, co najmniej 30 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących na terenie Miasta Stalowa Wola.

Zgłoszenia dokonuje się na stosownych formularzach do dnia 2 grudnia 2015 r. do Miejskiej Komisji Wyborczej powołanej dla przeprowadzenia wyborów do Miejskiej Rady Seniorów. Miejska Komisja Wyborcza przyjmować będzie zgłoszenia od dnia 23 listopada 2015 r do dnia 2 grudnia 2015 r., w godzinach od 1000 do 1200 w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli – sekretariat Uniwersytetu Trzeciego Wieku I piętro, lewa klatka schodowa.

Formularze zgłoszeniowe można pobrać ze strony www.bip.stalowawola.pl oraz www.stalowawola.pl.

Wersja drukowana formularzy dostępna jest biurze obsługi klienta Urzędu Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 7, w sekretariacie Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli ul. 1-go Sierpnia 9 oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli im. Melchiora Wańkowicza ul. ks. J. Popiełuszki 10.

źródło: UM Stalowa Wola/M.Maj

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej w W Stalowej Woli

Do Stalowej Woli zawitała mobilna wystawa na 60-lecie KGHM Polska Miedź S.A.

stw24.pl21 września 2021

Kowal zawinił , cygana powiesili. Wywiad z byłym trenerem Stali Stalowa Wola.

stw24.pl20 września 2021

Powiat Stalowowolski wśród najlepszych w kraju!

stw24.pl20 września 2021

Dzień Otwarty w Klubie “Wesoła Gromadka”

stw24.pl20 września 2021

Coraz więcej porodów rodzinnych w stalowowolskim szpitalu

stw24.pl20 września 2021

Z zielonego patio korzystają najmłodsi i dorośli

stw24.pl17 września 2021

Miasto ogłosiło przetarg na przebudowę przejść dla pieszych

stw24.pl17 września 2021

MSPO 2021- podsumowanie udziału HSW S.A.

stw24.pl15 września 2021

Pracodawca Przyjazny Pracownikom – KGHM ZANAM z prestiżowym certyfikatem

stw24.pl14 września 2021