W Stalowej Woli

Zalegasz z czynszem? Możesz go częściowo odpracować lub spłacić ratalnie

Zalegasz z czynszem? Możesz go częściowo odpracować lub spłacić ratalnie

Miasto mówi dość cwaniakom, tym którzy zadłużają mieszkania, a także tym którzy je demolują. Jednocześnie wyciągają rękę do tych, którzy chcą wyjść z długów mieszkaniowych. Od nowego roku wprowadza program „Pomagamy – wymagamy”.

– Kwestia polityki mieszkaniowej, kwestia zadłużenia mieszkańców w substancji tej komunalnej, socjalnej, była wielokrotnie omawiana już na sesjach, komisjach Rady Miejskiej. Ostatnie tragiczne wydarzenia na terenie miasta powodują, że chciałbym przekazać dodatkowe informacje i zapowiedzieć zmianę pewnych priorytetów, które będą się opierały na nowej doktrynie podejścia urzędu, Zakładu Administracji Budynków do naszych mieszkańców, szczególnie do tych, którzy mają różne problemy życiowe czy finansowe – mówił Lucjusz Nadbereżny, prezydent Stalowej Woli.
Zapowiedział, że nowa doktryna będzie się opierała na dwóch hasłach: pomagamy i wymagamy. Zakład Administracji Budynków będzie podejmować, jeszcze bardziej zdecydowane i radykalne kroki wobec niezdyscyplinowanych lokatorów. – Zasada zero tolerancji dla wszelkiego rodzaju celowego zadłużania mieszkań i miasta przez osoby, które nie tylko z przyczyn ekonomicznych, zdrowotnych, ale głównie z przyczyn własnej nieodpowiedzialności i zachowań patologicznych zadłużają mieszkania, dewastują je, a jednocześnie stanowią zagrożenie dla swoich sąsiadów i porządku publicznego – mówił kategorycznie prezydent.

Miasto nie będzie adwokatem diabła
Nadbrzeżny odniósł się do ostatnich wydarzeń w mieście – potrójnego morderstwa i przedstawienia tej sprawy w ogólnopolskich mediach. – Chciałbym w pewien sposób odpowiedzieć na próbę budowania sensacji przez jedną ze stacji telewizyjnych, która odwiedziła ostatnio Stalową Wolę i zrobiła, można powiedzieć, ofiarę z osoby, która popełniła tą straszliwą zbrodnię, czyli zabiła 3 osoby. Jeżeli ta telewizja chce się bawić w adwokata diabła to proszę bardzo. Na pewno Stalowa Wola nie będzie występować jako adwokat diabła. Będziemy podejmować radykalne działania w stosunku do takich osób – deklarował. Zaznaczył, że pomoc społeczna w mieście jest modelowa i jeśli ktoś nie chce takiej pomocy przyjąć lub wręcz przeciwnie, taką pomoc odrzucają, to nie ma się co nad takimi osobami litować. – Zapowiadam, że nie mamy zamiaru się litować, czy ciągle wyciągać rękę do osób, które lekceważą wszystko i łamią wszelkie zasady współżycia społecznego. Takie osoby będą bezwzględnie eksmitowane, bez prawa do wygodnego mieszkania. Podkreślam, że miasto nie planuje budowy mieszkań socjalnych dla osób tych najtrudniejszych, bo jestem przekonany, że byłyby one w bardzo szybkim czasie zniszczone – mówił prezydent.

Zaznaczył, że miasto chce pomagać tym, którzy faktycznie znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej, zdrowotnej. Są to osoby, które z powodów nie patologicznych, ale z życiowych, wpadły w pętlę zadłużenia, i to zadłużenie przekracza jakiekolwiek możliwości spłaty. – Przychodzą na spotkania do radnych, do mnie, proszą o pomoc w tym, aby mogły odpowiedzialnie w dłuższej perspektywie czasu spłacić to zadłużenie – stwierdza Nadbereżny. Dlatego też miasto chce im zaproponować dwa programy, które pozwolą wyjść z tych długów. Jeden polegający na odpracowaniu zadłużenia, a drugi na restrukturyzacji zadłużenia. Oba mają obowiązywać od przyszłego roku.

Sprzątaniem odrobisz odsetki za czynsz
Prezydent podkreśla, że miasto nie jest obojętne wobec trudnej sytuacji materialnej i życiowej mieszkańców, którzy jednocześnie poczuwają się do odpowiedzialności za swoje zobowiązania. – Do nich kierujemy ofertę możliwości odpracowania zaległości czynszowych. Osoba, która przystąpi do programu będzie wykonywała świadczenia na rzecz miasta i w ten sposób będzie dokonywała spłaty swojego zadłużenia. Premią za podjęcie programu będzie kwestia stuprocentowego umorzenia odsetek od zadłużenia – wyjaśnia włodarz.
Osoby te wykonywałyby różne prace porządkowe, takie jak m.in.: sprzątanie piwnic, strychów, zimowe utrzymanie chodników, zbieranie śmieci z terenu gminy, utrzymanie porządku i czystości w pergolach śmietnikowych. Usuwałyby także ogłoszenia i reklamy nielegalnie zamieszczone na słupach oświetleniowych. Stawka godzinowa za wykonywanie tych świadczeń rzeczowych wynosiłaby 12 zł, i o taką kwotę byłby pomniejszanych dług.

Umorzą odsetki i część długu
Druga propozycja, to program restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali i ich rodzin. Oferta polega na jednorazowej pomocy dłużnikom Zakładu Administracji Budynków.
– Mamy świadomość, że jeżeli ktoś posiada wieloletnie zadłużenie w wysokości przekraczającej nawet 30 tys. zł i nie posiada dochodów lub jego sytuacja jest bardzo trudna, spłata tego zadłużenia nie jest realna. Chcemy zaproponować program, który umarza sto procent odsetek oraz procentową część zadłużenia podstawowego w przypadku podjęcia zobowiązania o spłacie długu w określonym terminie z okresem promesy, podczas której dłużnik musi się wykazać regularnym i terminowym wnoszeniem opłat czynszowych. Program będzie miał określone ramy czasowe, w ramach których będzie można przystąpić do udziału w nim. Głównym celem jest zwiększenie wpływów z tytułu zaległych opłat i pomniejszenie długu występującego w budżecie miasta, utrwalenie zasady terminowego wnoszenia opłat za najem lokalu oraz zapobieganie eksmisji i bezdomności mieszańców z przyczyn ekonomicznych – stwierdza Nadbereżny.
Zaznacza, że zdaje sobie sprawę z tego, że wiele osób może uważać, że jest to nierealne, że te osoby nie podejdą do tego programu. – Trzeba spróbować, trzeba dać szansę. Ci, którzy nie skorzystają z tych programów, nie będą mogły ubiegać się o żadne preferencje ze strony miasta w stosunku do umorzenia, odstąpienia od eksmisji – dodaje.
Program odpracowania zaległości czynszowych wejdzie w życie na podstawie zarządzenia prezydenta miasta, natomiast program restrukturyzacji będzie wymagał podjęcia uchwały przez radnych. Oba projekty zostaną zgłoszone na Komisję Mieszkaniową oraz Budżetu i Finansów.
Restrukturyzacja zadłużenia będzie wariantowana w zależności od wielkości zadłużenia lokalu.

Warianty:

WARIANT I.
Zaległość główna 3 001,00 zł do 10 000,00 zł; umorzenie 100 % odsetek oraz 15 % należności głównej  pod warunkiem zapłaty 85 % zadłużenia podstawowego w terminie do 6 miesięcy od dnia wydania promesy oraz regularnego i terminowego wnoszenia bieżących opłat czynszowych przez okres 12 miesięcy wydania promesy.

WARIANT II.
Zaległość główna 10 001,00 zł do 20 000,00 zł; umorzenie 100 % odsetek oraz 30 % należności głównej  pod warunkiem zapłaty 70 % zadłużenia podstawowego w terminie do 12 miesięcy od dnia wydania promesy oraz regularnego i terminowego wnoszenia bieżących opłat czynszowych przez okres 18 miesięcy wydania promesy.

WARIANT III.
Zaległość główna 20 001,00 zł do 30 000,00 zł; umorzenie 100 % odsetek oraz 50 % należności głównej  pod warunkiem zapłaty 50 % zadłużenia podstawowego w terminie do 12 miesięcy od dnia wydania promesy oraz regularnego i terminowego wnoszenia bieżących opłat czynszowych przez okres 24 miesięcy wydania promesy.

WARIANT IV.
Zaległość główna powyżej 30 000,00 zł; umorzenie 100 % odsetek oraz 70 % należności głównej  pod warunkiem zapłaty 30 % zadłużenia podstawowego w terminie do 18 miesięcy od dnia wydania promesy oraz regularnego i terminowego wnoszenia bieżących opłat czynszowych przez okres 36 miesięcy wydania promesy.

Zaległości czynszowe w Zakładzie Administracji Budynków
2010 – 6 mln 528 tys. 136, 24 zł – wzrost o 12,5 % w stosunku do 2009 r.
2011 – 7 mln 389 tys. 370, 00 zł – wzrost o 13,19 % w stosunku do 2010 r.
2012 – 8 mln 233 tys. 481, 96 zł – wzrost o 11,42 % w stosunku do 2011 r.
2013 – 8 mln 468 tys. 790, 51 zł – wzrost o 2, 86 % w stosunku do 2012 r.
2014 – 8 mln 337 tys. 221, 81 zł – spadek o 1,55 % w stosunku do 2013 r.
I poł. 2015 – 8 mln 366 tys. 861, 62 zł – wzrost o 0,35 % w stosunku do 2014 r.
X 2015 – 8 mln 197 tys. 898, 43 zł – spadek o 1,67 % w stosunku do 2014 r.

20151125_110337 (Kopiowanie)

20151125_110354 (Kopiowanie)

Joanna Piechuta

4 komentarze

Komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Stalowej Woli

Więcej w W Stalowej Woli

Zrób badanie .Chroń siebie i rodzinę.

stw24.pl2 listopada 2021

Podsumowanie Inicjatywy „Kobiety z Fabrycznego contra COVID-19”

stw24.pl29 października 2021

Bezpłatna komunikacja miejska dowiezie na cmentarze

stw24.pl29 października 2021

Ekslibris w świecie gwiazd, planet i robotów – znamy laureatów konkursu w MBP!

stw24.pl29 października 2021

Gmina Zaleszany – Zamień krwinki na ozdoby z choinki !

stw24.pl29 października 2021

Ekslibris w świecie gwiazd, planet i robotów – znamy laureatów konkursu w MBP!

stw24.pl29 października 2021

Konkurs na Tydzień Bibliotek 2021 rozstrzygnięty – I miejsce dla MBP!

stw24.pl29 października 2021

Wmurowali kamień węgielny w mury powstającego żłobko-przedszkola

stw24.pl28 października 2021

Program Fabryka w Stalowej Woli z pozwoleniem na budowę

stw24.pl27 października 2021