W Stalowej Woli

Zasłużony lekarz i honorowa patriotka

Zasłużony lekarz i honorowa patriotka

Maria Mirecka – Loryś otrzymała tytuł „Honorowy Obywatel Miasta  Stalowa Wola”, natomiast Wojciech Korkowski został „Zasłużonym dla Miasta Stalowa Wola”. Tytuły te podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta przyznali radni.

Przez całe życie krzewi patriotyzm

Maria Mirecka-Loryś 7 lutego będzie obchodzić setną rocznicę urodzin.  Patriotyzm, walkę o wolność wyniosła z domu rodzinnego i przez całe życie krzewiła te wartości. W 1921 roku jej rodzina zamieszkała w Racławicach koło Niska. Studiowała na Wydziale Prawa na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Jednakże wojna przerwała jej edukację. Bardzo zaangażowała się w walkę o niepodległość. Należała m.in. do Młodzieży Wszechpolskiej, była w ścisłym kierownictwie podziemia narodowego w Centralnym Okręgu Przemysłowym w latach 1939- 1945. W 1940 roku została komendantką Narodowej Organizacji Wojskowej Kobiet w powiecie niżańskim, później całego Okręgu Rzeszowskiego. Kierowała Wojskową Służbą Kobiet w rzeszowskim Podokręgu Armii Krajowej. 1 sierpnia 1945 roku została aresztowana na dworcu kolejowym w Nisku, była więziona w Rzeszowie, Warszawie, Krakowie. 1 września 1945 roku na mocy amnestii została zwolniona. Zagrożona ponownym aresztowaniem, podawała się za obywatelkę Luksemburga. W grudniu 1945 roku opuściła Polskę. Ostatecznie w 1952 roku wyjechała z mężem  Henrykiem Lorysiem do Stanów Zjednoczonych. Tam aktywnie zaangażowała się w pracę organizacji polonijnych.  Działała m.in. w Stronnictwie Narodowym, była członkiem ZG Związku Polek w Ameryce oraz Krajowego Zarządu Kongresu Polonii Amerykańskiej. Przez 32 lata była redaktorem „Głosu Polek”.
Wydała książkę „Odszukane w pamięci. Zapiski o rodzinie, pracy, przyjaźni”, to zbiór wspomnień z jej bogatej działalności.
Uhonorowana wieloma wysokimi odznaczeniami państwowymi, m. in.:
– Krzyżem Zasługi,
– Krzyżem Walecznych,
– Krzyżem Partyzanckim,
– Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Dba o zdrowie mieszkańców Stalowej Woli

O nadanie tytułu „Zasłużony” dla Wojciecha Korkowskiego, dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli zwróciła się rada społeczna tej placówki.
Wojciech Korkowski jest lekarzem medycyny, specjalistą dermatologiem i wenerologiem. Przez całe życie jest związany ze Stalową Wolą.  Od 1984 roku pracował w Przemysłowym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 2, czyli  dzisiejszym SPZOZ. Od 2002 roku jest dyrektorem tej placówki.  W tym czasie zakład został gruntownie zmodernizowany, unowocześniony i wyposażony w nowy sprzęt. Lekarz współpracuje z wieloma organizacjami w celu pozyskania grantów dla zakładu, a także rozszerzenia zakresu świadczeń dla mieszkańców.  Prowadzi także działania edukacyjne, profilaktyczne, mające na celu promocję zdrowia.
Lekarze pracujący w SPZOZ zajmują od lat czołowe miejsca w plebiscycie Esculap Województwa Podkarpackiego na najpopularniejszego lekarza, zakład w tym plebiscycie uzyskał również wyróżnienie.
Wojciech Korkowski jest też zaangażowany w pracę samorządu. Od trzech kadencji jest radnym Rady Powiatu Stalowowolskiego.

Joanna Piechuta

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Stalowej Woli

Więcej w W Stalowej Woli

Zrób badanie .Chroń siebie i rodzinę.

stw24.pl2 listopada 2021

Podsumowanie Inicjatywy „Kobiety z Fabrycznego contra COVID-19”

stw24.pl29 października 2021

Bezpłatna komunikacja miejska dowiezie na cmentarze

stw24.pl29 października 2021

Ekslibris w świecie gwiazd, planet i robotów – znamy laureatów konkursu w MBP!

stw24.pl29 października 2021

Gmina Zaleszany – Zamień krwinki na ozdoby z choinki !

stw24.pl29 października 2021

Ekslibris w świecie gwiazd, planet i robotów – znamy laureatów konkursu w MBP!

stw24.pl29 października 2021

Konkurs na Tydzień Bibliotek 2021 rozstrzygnięty – I miejsce dla MBP!

stw24.pl29 października 2021

Wmurowali kamień węgielny w mury powstającego żłobko-przedszkola

stw24.pl28 października 2021

Program Fabryka w Stalowej Woli z pozwoleniem na budowę

stw24.pl27 października 2021