W Stalowej Woli

Zlikwidowali ZMKS i włączyli go do MZK

Zlikwidowali ZMKS i włączyli go do MZK

Brak pieniędzy na pokrycie bieżących potrzeb, zły stan taboru, powtarzająca się od lat strata finansowa. To główne przyczyny likwidacji Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli. O tym dziś, na nadzwyczajnej sesji, jednogłośnie zdecydowali radni miejscy.
Z analiz ekonomiczno-technicznych przeprowadzonych przez ZMKS, wynika że ten zakład budżetowy nie bilansuje swojej działalności i w części finansuje ją zobowiązaniami obcymi. Ponadto od wielu lat ma stratę finansową, co wiąże się z brakiem środków na pokrycie bieżących potrzeb, a także nie może również finansować inwestycji, które by mogły poprawić ekonomię prowadzonej działalności.
Z zestawienia finansowego wynika, że ZMKS nie spełnia wymogów ustawowych dla zakładu budżetowego. Fundusz obrotowy (środki pieniężne, należności, zobowiązania) jest ujemny. Od 2012 r. do 2014 r. wzrósł o 11,59 proc.
Rozbieżności między dochodami a kosztami narastają od ok. 280 tys. zł do ok. 482 tys. zł tj. o 72 proc. na przestrzeni trzech lat do 2012 r. Fundusz jednostki uległ obniżeniu z kwoty ok. 7,6 mln zł w 2011 r. do ok. 1, 5 mln zł w 2014 r. , co oznacza zmniejszenie o 80 proc. W każdym roku nastąpiła starta zmniejszająca fundusz. Zobowiązania krótkoterminowe utrzymują się na poziomie od ok. 1,2 do ok. 1,4 czyli wzrastają o 18 proc. głównie z tyt. dostaw i usług.
ZMKS jest zakładem budżetowym – nie posiada osobowości prawnej, chociaż dysponuje środkami trwałymi, to nie może zaciągać kredytu długoterminowego na zakup nowego taboru. Dzięki czemu mógłby wydłuży kursy i poprawić wskaźniki. A obecnie liczba pasażerów korzystająca z komunikacji nie jest zadowalająca.
Stan techniczny taboru nie jest w najlepszym stanie, konieczne są ciągłe nakłady na naprawę. Średni wiek 24 autobusów (poza autobusami zakupionymi w ramach projektu finansowanego z środków unijnych) przekracza 17 lat.
Miasto nie ma możliwości zwiększenia wypłacanych ZMKS-owi środków poza dopuszczony przepisami prawa poziom dotacji. Bieżące funkcjonowanie w takiej sytuacji nie przynosi poprawy sytuacji ekonomicznej zakładu.
Dlatego też władze zdecydowały o konieczności zmiany formuły funkcjonowania przewoźnika miejskiego – likwidacji, a następnie włączenia go do Miejskiego Zakładu Komunalnego. Umożliwi to, podjęcie działań mających na celu zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w innej formie, niż gminny zakład budżetowy.
Majątek trwały zostanie wniesiony aportem do spółki MZK. Należności i zobowiązania likwidowanego zakładu budżetowego przejmie Gmina Stalowa Wola.
Zostaną podjęte również działania mające na celu dalsze zatrudnienie pracowników likwidowanego zakładu, o ile wyrażą wolę kontynuowania pracy w nowej formule prawnej.

4 komentarze

Komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Stalowej Woli

Więcej w W Stalowej Woli

Zrób badanie .Chroń siebie i rodzinę.

stw24.pl2 listopada 2021

Podsumowanie Inicjatywy „Kobiety z Fabrycznego contra COVID-19”

stw24.pl29 października 2021

Bezpłatna komunikacja miejska dowiezie na cmentarze

stw24.pl29 października 2021

Ekslibris w świecie gwiazd, planet i robotów – znamy laureatów konkursu w MBP!

stw24.pl29 października 2021

Gmina Zaleszany – Zamień krwinki na ozdoby z choinki !

stw24.pl29 października 2021

Ekslibris w świecie gwiazd, planet i robotów – znamy laureatów konkursu w MBP!

stw24.pl29 października 2021

Konkurs na Tydzień Bibliotek 2021 rozstrzygnięty – I miejsce dla MBP!

stw24.pl29 października 2021

Wmurowali kamień węgielny w mury powstającego żłobko-przedszkola

stw24.pl28 października 2021

Program Fabryka w Stalowej Woli z pozwoleniem na budowę

stw24.pl27 października 2021