W Stalowej Woli

Zmiany w regulaminie „Gałązki Sosny”

Zmiany w regulaminie „Gałązki Sosny”

Radni Miejscy uchwalili nowy regulamin najważniejszej miejskiej nagrody w dziedzinie kultury – „Gałązka Sosny”. W 2021 roku nagrodzeni będą mogli być także autorzy literatury faktu, czy twórcy kultury cyfrowej. A to tylko niektóre z wprowadzonych zmian.

Uchwalony regulamin przede wszystkim dodaje do katalogu dziedzin, w jakich można otrzymać nagrodę, kategorię „kultura cyfrowa”. Nagroda w tej kategorii przyznawana będzie artystom i twórcom interesujących projektów w obszarze kultury i edukacji kulturalnej, umożliwiających kontakt z odbiorcą poprzez łącza internetowe.

Ponadto, z regulaminu przy kategorii „literatura” usunięty został człon piękna, co otwiera drogę do Nagrody również twórcom literatury faktu, czy lokalnym regionalistom. Nadal Nagroda w tej kategorii przyznawana jest autorom książek traktujących o Stalowej Woli oraz autorom związanym ze Stalową Wolą.

Nowelizacja regulaminu wprowadza także media lokalne jako możliwego wnioskodawcę, obok dotychczasowych instytucji kultury, instytucji artystycznych, placówek oświatowych, innych podmiotów działających w sferze kultury, organizacji pozarządowych i osób fizycznych. Zmianie uległ także termin składania wniosków – do 10 marca danego roku.

Wnioski w sprawie przyznania Nagrody od tego roku należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Nagroda Miasta Stalowej Woli „Gałązka Sosny” w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Stalowej Woli przy ul. Wolności 7 lub za pośrednictwem poczty oraz równocześnie w wersji elektronicznej na adres: um@stalowawola.pl. O przyjęciu wniosku decydować będzie data wpływu do Urzędu potwierdzona pieczęcią, również w przypadku nadania przesyłki pocztowej oraz data wpływu wniosku w wersji elektronicznej.

Wnioski, które wpłyną do Urzędu w terminie ocenia corocznie powołana Kapituła w pięcioosobowym składzie. Jednym z jej członków może być ubiegłoroczny laureat. Natomiast oficjalna gala wręczenia Nagrody powinna odbyć się w terminie do 15 maja każdego roku, a nie jak dotychczas do końca kwietnia.

Zważywszy na ubiegłoroczne okoliczności, do regulaminu dodany został zapis o możliwości organizacji rozdania nagród w innej formule lub odwołania konkursu w uzasadnionych sytuacjach, np. na skutek działania okoliczności tzw. siły wyższej ( m.in. kataklizm, żałoba, stan epidemii).

Regulamin Nagrody „Gałązka Sosny”

Obowiązujący formularz wniosku

 

 

 

Źródło U.M. Stalowa Wola

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W Stalowej Woli

Więcej w W Stalowej Woli

Nowy Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii coraz bliżej

stw24.pl27 stycznia 2021

Pozbądź się azbestu

stw24.pl26 stycznia 2021

Komunikat Urzędu Miasta

stw24.pl25 stycznia 2021

Uwaga kierowcy , ślisko na drodze !

stw24.pl25 stycznia 2021

Piotr Witasik odchodzi ze Stali

stw24.pl15 stycznia 2021

Zmiana rozkładu jazdy w związku z powrotem dzieci do szkoły

stw24.pl15 stycznia 2021

Michał Fidziukiewicz odchodzi ze Stali

stw24.pl14 stycznia 2021

Hala pneumatyczna nad boiskiem PCPN w Stalowej Woli

stw24.pl14 stycznia 2021

Magdalena Wrońska–Bulec nowym naczelnikiem Wydziału Edukacji i Zdrowia

stw24.pl14 stycznia 2021